Tài liệu

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8082     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận - tài liệu, sách iDoc.VnA. Ôn tập lí thuyết: B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y việc trình bày luận cứ trong bài
Tiết 120
Tiết 120
:
:
Tp làm văn:
Tp làm văn:
Luyn tp đưa các yếu t t
Luyn tp đưa các yếu t t
s và miêu t vào bài văn
s và miêu t vào bài văn
ngh lun
ngh lun
A. Ôn t p lí thuy t: ế
A. Ôn t p lí thuy t: ế
-
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
-
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
lu n c a bài văn.
lu n c a bài văn.
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
B. Luy n t p:
B. Luy n t p:
* Đ bài:
* Đ bài:
Trang ph c và văn hóa.
Trang ph c và văn hóa.
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
A. Ôn tập lí thuyết: B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ  * Đề bài: Trang phục và văn hóa. ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. - Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị luận của bài văn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8082     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 268 Lượt xem: 43407
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37434
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32844