Tài liệu

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8013     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận - tài liệu, sách iDoc.VnLuyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận,A. Ôn tập lí thuyết: B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ  *…
Tiết 120
Tiết 120
:
:
Tp làm văn:
Tp làm văn:
Luyn tp đưa các yếu t t
Luyn tp đưa các yếu t t
s và miêu t vào bài văn
s và miêu t vào bài văn
ngh lun
ngh lun
Liên hệ quảng cáo

A. Ôn t p lí thuy t: ế
A. Ôn t p lí thuy t: ế
-
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
Hai y u t y u t t s và miêu t giúp cho ế ế ố ự
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
vi c trình bày lu n c trong bài văn đ c ượ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
ràng, c th sinh đ ng h n và do đó s c ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
thuy t ph c m nh m h n.ế ơ
-
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
Các y u t t s miêu t đ c dùng làm ế ượ
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
lu n c ph i ph c v cho vi c làm lu n
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
đi m không phá v m ch l c văn b n ngh
lu n c a bài văn.
lu n c a bài văn.
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
Ti t 120 – LUY N T P Đ A CÁC Y U T T S VÀ MIÊU T VÀO BÀI VĂN NGH LU Nế Ư
B. Luy n t p:
B. Luy n t p:
* Đ bài:
* Đ bài:
Trang ph c và văn hóa.
Trang ph c và văn hóa.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

A. Ôn tập lí thuyết:
B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y
việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ
 * Đề bài: Trang phục và văn hóa.
ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức
thuyết phục mạnh mẽ hơn.
- Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm
luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận
điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị
luận của bài văn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8013     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37332
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 199 Lượt xem: 35270
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32701