Thành viên zyk_kut3

Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên zyk_kut3

Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

- 12 tháng trước
403
Báo lỗi

 
A- Mục tiêu
- Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số,
trung điểm của đoạn thẳng.
- Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Phiếu HT- Bảng phụ
HS : SGK.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy  Hoạt động học

Nội dung

Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia các số đo

độ dài

A- Mục tiêu:

- Làm quen với cách viết số đo độ dài là ghép của 2 đơn vị. Đổi

đơn vị đo độ dài. Củng cố KN cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài. So

sánh ssố đo độ dài.

- Rèn KN tính toán và đổi đơn vị đo.

- GD HS chăm học.

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức:

2/ Kiểm tra:

- Đọc tên các đơn vị đô độ dài

trong bảng đơn vị đo độ dài?

- Hát

- HS đọc

- Nhận xét

3/ Bài mới:

a) HĐ 1: GT về số đo có hai đơn vị

đo:

- Vẽ đoạn thẳng AB dài 1m9cm.

Gọi HS đo.

- HD cách đọc là: 1mét 9 xăng- ti-

mét.

- Ghi bảng: 3m2dm. Gọi HS đọc?

- Muốn đổi 3m2dm thành dm ta

thực hiện đổi

- 3 m bằng bao nhiêu dm?

+ vậy 3m2dm bằng 30dm cộng với

2dm bằng 32dm.

+ GV KL: Khi muốn đổi số đo có

hai đơn vị thành số đo có một đơn

vị ta đổi từng thành phần của số đo

có hai đơn vị, sau đó cộng các

- HS thực hành đo

- HS đọc

- Ba mét 2 đề- xi- mét

- 3m = 30dm

- 3m2dm = 32dm

- 4m7dm = 47dm

- 4m7cm = 407cm

- 9m3dm = 93dm

+ 2 HS chữa bài

+ Làm phiếu HT

8dam + 5dam =

13dam

thành phần đã đổi với nhau.

b) HĐ2:Cộng, trừ, nhân, chia các

số đo độ dài

- HD : Thực hiện như với STN sau

đó ghi thêm đơn vị đo vào KQ.

- Chấm bài, nhận xét.

c) HĐ 3: So sánh các số đo độ dài.

- Đọc yêu cầu BT 3?

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:

* Trò chơi: Ai nhanh hơn

5cm2mm = ....mm

6km4hm = ...hm

* Dặn dò: Ôn lại bài.

57hm - 28hm =

29hm

12km x 4= 48km

27mm : 3 = 9mm

- Làm vở

6m3cm < 7m

6m3cm > 6m

5m6cm =506cm

5m6cm < 560cm

- HS thi điền số nhanh

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang