Tài liệu

Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 336     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự  các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn  thẳng. - tài liệu, sách iDoc.VnLuyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.,  A- Mục tiêu - Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN SS số…
background image

Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia các số đo 

độ d

ài 

A- Mục tiêu: 

- Làm quen với cách viết số đo độ dài là ghép của 2 đơn vị. Đổi 

đơn vị đo độ dài. Củng cố KN cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài. So 

sánh ssố đo độ dài. 

- Rèn KN tính toán và đổi đơn vị đo. 

- GD HS chăm học. 

B- Đồ dùng: 

GV : Bảng phụ- Phiếu HT 

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

1/ Tổ chức: 

2/ Kiểm tra: 

- Đọc tên các đơn vị đô độ dài 

trong bảng đơn vị đo độ dài? 

- Hát 

 

- HS đọc 

- Nhận xét 

background image

3/ Bài mới: 

a) HĐ 1: GT về số đo có hai đơn vị 

đo: 

- Vẽ đoạn thẳng AB dài 1m9cm. 

Gọi HS đo. 

- HD cách đọc là: 1mét 9 xăng- ti- 

mét. 

- Ghi bảng: 3m2dm. Gọi HS đọc? 

- Muốn đổi 3m2dm thành dm ta 

thực hiện đổi 

- 3 m bằng bao nhiêu dm? 

+ vậy 3m2dm bằng 30dm cộng với 

2dm bằng 32dm. 

+ GV KL: Khi muốn đổi số đo có 

hai đơn vị thành số đo có một đơn 

vị ta đổi từng thành phần của số đo 

có hai đơn vị, sau đó cộng các 

 

 

- HS thực hành đo 

- HS đọc 

- Ba mét 2 đề- xi- mét 

 

 

- 3m = 30dm 

 

- 3m2dm = 32dm 

- 4m7dm = 47dm 

- 4m7cm = 407cm 

- 9m3dm = 93dm 

+ 2 HS chữa bài 

+ Làm phiếu HT 

8dam + 5dam = 

13dam 

background image

thành phần đã đổi với nhau. 

b) HĐ2:Cộng, trừ, nhân, chia các 

số đo độ dài 

 

- HD : Thực hiện như với STN sau 

đó ghi thêm đơn vị đo vào KQ. 

- Chấm bài, nhận xét. 

c) HĐ 3: So sánh các số đo độ dài. 

- Đọc yêu cầu BT 3? 

 

 

- Chấm bài, nhận xét. 

4/ Củng cố: 

* Trò chơi: Ai nhanh hơn 

5cm2mm = ....mm 

6km4hm = ...hm 

* Dặn dò: Ôn lại bài. 

57hm - 28hm = 

29hm 

12km x 4= 48km 

27mm : 3 = 9mm 

 

 

- Làm vở 

6m3cm < 7m 

6m3cm > 6m 

5m6cm =506cm 

5m6cm < 560cm 

 

 

- HS thi điền số nhanh 

 

 

Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

 
A- Mục tiêu
- Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số,
trung điểm của đoạn thẳng.
- Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Phiếu HT- Bảng phụ
HS : SGK.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy  Hoạt động học

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm