Tài liệu

LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4948     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC - tài liệu, sách iDoc.VnLUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC,Hiểu được thái độ là tính trung thực, tính chất phải trong sáng, cao đẹp, chân thành. - Phân biệt được bước đầu sơ lược tính chất…
background image

TIẾT 56: 

 LUYỆN  NÓI :  PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC 

AMục tiêu cần đạt  

-  Hiểu  được  thái  độ  là  tính  trung  thực,  tính  chất  phải  trong  sáng,  cao  đẹp,  chân 

thành. 

- Phân biệt được bước đầu sơ lược tính chất tự nhiên, tính chất nghệ thuật. 

B Chuẩn bị. 

   - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. 

   - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK  

C.Các hoạt động dạy và học:  

1.Ổn định 

2. Kiểm tra :Thế nào là phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học? Bố cục? 

3. Bài mới 

Hoạt động 1 

 

I- Tìm hiểu để tìm ý  

Tái hiện kiến thức  

 

 

? Thế nào là phát biểu cảm 

nghĩ  về  một  tác  phẩm  văn 

học bố cục? 

 

 

background image

G: Hướng dẫn học sinh 

Chia  2  nhóm:  -  Cảnh 

khuya  

- Rằm tháng giêng 

Mỗi  nhóm  thống  nhất  1  số  yêu 

cầu tìm hiểu đề, tìm ý. 

 

?  Đọc  bài  thơ  em  hình 

dung  tưởng  tượng  khung 

cảnh  thiên  nhiên  và  tình 

cảm của Bác như thế nào? 

- Đêm trăng huyền ảo  

- Bác là người có lòng yêu  nước 

nồng  nàn,  tình  yêu  thiên  nhiên 

tha thiết. 

 

?  Chi  tiết  nào  làm  cho  em 

chú ý? Vì sao?  

-  Sự  thể  hiện  âm  thành  "Tiếng 

suối" 

- Cảnh đẹp, cách kết thúc  

 

Hoạt động 2 

 

II- Lập dàn ý 

 

* Mở bài: 

Lời  giới  thiệu  bài  thơ  và  cảm 

nghĩ chung của em.  

 

 

* Thân bài:  

Nêu cảm nghĩ của em  

Cảm  nghĩ  chung  về  hình  tượng 

cái đẹp trong tác phẩm. 

 

background image

-  Cảm  nghĩ  từng  chi  tiết  (theo 

thứ tự câu thơ) 

Cảm nghĩ về tác giả. 

 

* Kết bài:  

Khẳng định cảm nghĩ + rút ra bài 

học  

 

Hoạt động 3 

 

III-  Tổ  chức  luyện 

nói  

G:  Gọi  đại  diện  nhóm,  tổ 

trình  bày  riêng  phần  mở 

bài, thân bài (yêu cầu phát 

biểu  rõ  ràng,  mạch  lạc,  tự 

nhiên). 

H- Trình bày  

đ Nhận xét, đánh giá bổ sung. 

 

 

 

* D.Củng cố hướng dẫn về nhà:  

- Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ em thích.  

- Soạn bài tiếp theo. 

 

LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

Hiểu được thái độ là tính trung thực, tính chất phải trong sáng, cao đẹp, chân thành. - Phân biệt được bước đầu sơ lược tính chất tự nhiên, tính chất nghệ thuật. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1.Ổn định 2. Kiểm tra :Thế nào là phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học? Bố cục?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm