Tài liệu

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1312     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ - tài liệu, sách iDoc.VnLŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ,§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định…
§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
a + a + a + a = a . 4
còn a . a . a . a = ?
I.- Mc tiêu :
- Học sinh nm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được số và s, nắm được công thức nhân hai
lũy thừa cùngsố .
- Hc sinh biết viết gọn một tích nhiu thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của
các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số .
- Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .
1./ Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa cùngsố
2./ Knăng bản : n luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trmột lũy thừa ,
nhân hai lũy thừa cùngsố .
3./ Thái độ : Tính cn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa
lũy thừa và tính nhân
II.- Phương tiện dạy học :
Sách giáo khoa , bảng phụ
III.- Hoạt động trên lớp :
1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp .
2./ Kiểm tra bài c :
3./ Bài mới :
Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi
- Đặt vấn đề :
Trong phép cng nhiu số hạng
I.- Lũy thừa với số mũ tự nhiên :
Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 3
4
; a
Liên hệ quảng cáo

bằng nhau ta có thể viết gọn thành
phép nhân
Ví d : 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 4
Vậy khi nhân nhiu thừa số bằng
nhau chẳng hạn như 3 . 3 . 3 . 3 ta
có thviết gọn?
3 + 3 + 3 + 3 =
3 . 4
. a . a = a
3
Ta gọi 3
4
; a
3
một lũy thừa
* Lũy thừa bậc n của a là tích của n
thừa số bằng nhau ,mỗi thừa số bằng
a :
a
n
=
soá thöøa n
a . ... . a . a (a 0)
- Giới thiệu lũy thừa ,cơ số , số
mũ
Cơ s a
n S
ố mũ
- Củng cố : học sinh làm
?1
a : gọi là cơ số ; n gọi là s
Chú ý :
+ a
2
còn được gọi là a bình
phương (hay bình phương của a)
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1312     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm