Tài liệu

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1358     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu :
§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
a + a + a + a = a . 4
còn a . a . a . a = ?
I.- Mc tiêu :
- Học sinh nm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được số và s, nắm được công thức nhân hai
lũy thừa cùngsố .
- Hc sinh biết viết gọn một tích nhiu thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của
các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số .
- Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .
1./ Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa cùngsố
2./ Knăng bản : n luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trmột lũy thừa ,
nhân hai lũy thừa cùngsố .
3./ Thái độ : Tính cn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa
lũy thừa và tính nhân
II.- Phương tiện dạy học :
Sách giáo khoa , bảng phụ
III.- Hoạt động trên lớp :
1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp .
2./ Kiểm tra bài c :
3./ Bài mới :
Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi
- Đặt vấn đề :
Trong phép cng nhiu số hạng
I.- Lũy thừa với số mũ tự nhiên :
Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 3
4
; a
bằng nhau ta có thể viết gọn thành
phép nhân
Ví d : 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 4
Vậy khi nhân nhiu thừa số bằng
nhau chẳng hạn như 3 . 3 . 3 . 3 ta
có thviết gọn?
3 + 3 + 3 + 3 =
3 . 4
. a . a = a
3
Ta gọi 3
4
; a
3
một lũy thừa
* Lũy thừa bậc n của a là tích của n
thừa số bằng nhau ,mỗi thừa số bằng
a :
a
n
=
soá thöøa n
a . ... . a . a (a 0)
- Giới thiệu lũy thừa ,cơ số , số
mũ
Cơ s a
n S
ố mũ
- Củng cố : học sinh làm
?1
a : gọi là cơ số ; n gọi là s
Chú ý :
+ a
2
còn được gọi là a bình
phương (hay bình phương của a)
LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
[color=#000000]§ 7 . LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ a+a+a+a=a.4 còn a . a . a . a = ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một...[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1358     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm