Thành viên khuugiahy

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/29 trang
Tải xuống
Thành viên khuugiahy

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- 12 tháng trước
2,661
Báo lỗi

Để nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối,
chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang