Tài liệu

Luận văn: “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5659     Tải về: 61     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 88
Tài liệu Luận văn: “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone” - tài liệu, sách iDoc.Vn
Luận văn: “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone”
Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm - dịch vụ là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Khám phá các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone. Kết quả nghiên cứu sẽ cho biết mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng nhân tố và ảnh hưởng đến sự hài lòng là như thế nào để từ đó có những đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cũng là nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm