Thành viên idoc2012

Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

- 12/01/2012
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội
/ 26 trang
Thành viên idoc2012

Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

- 12/01/2012
3,324
Báo lỗi

Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ: PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…) PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.

Nội dung
B¸o c¸o ®Ò dÉn Héi th¶o Phèi hîp chuyÓn giao trÎ khuyÕt tËt tõ MÇm non lªn TiÓu häc

Nội dung Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMN Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm - xã hội Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-XH Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển TC-XH.

1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMN 1.1. Vai trò của GD tình cảm - xã hội đối với sự phát triển toàn diện của trẻ 1.2. Mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi 1.3. Những điểm mới

Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…) PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.

Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ Tóm lại: GD TC-XH hình thành ở trẻ những năng lực, những hành vi tích cực giúp trẻ tham gia vào cuộc sống hàng ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội.

2/ Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mĩ (chương trình GD nhà trẻ) Mục tiêu Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt. Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình…

Nội dung GD phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ) Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc Phát triển kĩ năng xã hội: + Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi + Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt

Nội dung giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ) Phát triển cảm xúc thẩm mỹ + Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc + Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh * Nội dung giáo dục PT TC-XH được chia theo độ tuổi: 3 - 12 tháng, 12 - 24 tháng, 24 - 36 tháng

Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ) Kết quả mong đợi: Biểu lộ sự nhận thức về bản thân Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi Thực hiện hành vi xã hội đơn giản Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

Giáo dục phát triển TC-XH (chương trình GD mẫu giáo) Mục tiêu: Có ý thức về bản thân Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm vói con người, SVHT xung quanh Có 1 số phẩm chất cá nhân : mạnh dạn, tự tin, tự lực. Có 1 số KN sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ Thực hiện 1 số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi

Nội dung Giáo dục phát triển TC-XH (chương trình GD mẫu giáo) Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và hiện tượng XQ. Phát triển kĩ năng xã hội: + Hành vi và qui tắc ứng xử XH trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi + Quan tâm bảo vệ môi trường * Nội dung giáo dục PT TC-XH được chia theo độ tuổi: 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi

Giáo dục phát triển TC-XH (chương trình GD mẫu giáo) Kết quả mong đợi: Thể hiện ý thức về bản thân Thể hiện sự tự tin, tự lực Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội Quan tâm đến môi trường

Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC-XH Được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có MT, ND, KQMĐ theo độ tuổi. ND ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ sở ND giáo dục PT TC – XH ở trẻ lứa tuổi NT, nhằm hình thành ở trẻ 1 số phẩm chất và KN sống phù hợp. ND được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp. Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC-XH ở trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp CĐ. GV được phép lựa chọn ND và các HĐ 1 cách linh hoạt giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với hứng thú của trẻ và phù hợp với điều kiện thực tế

Một số điểm mới của lĩnh vực TC-XH Có thể áp dụng những phương pháp GD khác nhau một cách hợp lý, sáng tạo nhằm tích cực hoá hoạt động của trẻ như: giao nhiệm vụ để trẻ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề, sử dụng các câu hỏi mở, tham gia TCPV theo chủ đề.... Đánh giá thường xuyên các hoạt động GD PT TC-XH ở trẻ dựa trên các mục tiêu và kết quả mong đợi

2. Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục phát triển tình cảm - xã hội 2.1. Tích hợp nội dung GD PT TC-XH Được tích hợp trong các hoạt động hàng ngày, trong hoạt động GD phát triển các lĩnh vực khác và được tiến hành MLMN trong, mọi tình huống, mọi thời điểm thích hợp. Tích hợp trong tất cả các chủ đề như: Bản thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề nghiệp, GT, động vật, thực vật...

Các hoạt động GD trẻ nhận biết về bản thân (Nhà trẻ) Soi gương. Xem tranh, ảnh Trò chuỵên, đàm thoại để trẻ kể về mình Kể chuyện, đọc thơ, hát Trò chơi nhận biết các bộ phận cơ thể hoặc tìm đồ dùng của bé… Thực hành một số việc tự phục vụ

Các HĐ nhằm hình thành MQH của trẻ với con người, SVHT (Nhà trẻ) HĐ giao lưu xúc cảm giữa người lớn và trẻ (âu yếm, vỗ về, vuốt ve…) Xem tranh, ảnh về người thân. Trò chuỵên về những người thân Kể chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia đình, bạn bè, cô giáo Trò chơi.

Các HĐ làm quen với hát và vận động theo nhạc; tô màu, vẽ nặn, đọc thơ, kể chuyện...(Nhà trẻ) Nghe những âm thanh khác nhau, nghe nhạc, nghe hát (hát ru, nghe băng nhạc…). Nhún nhảy, VĐ theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc; bắt chước một số VĐ đơn giản Xem tranh,vẽ, tô màu, xé dán Nghe kể chuyện, đọc thơ Trò chơi.

Các HĐ giáo dục MQH của trẻ với bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng (Mẫu giáo) Soi gương Trò chuyện, đàm thoại Xem tranh, vẽ, nặn, làm đồ chơI, làm album,... Kể chuyện, đọc thơ, hát. Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi. Tổ chức các trò chơi, lễ hội.

Các HĐ giáo dục trẻ bảo vệ môi trường (Mẫu giáo) Trò chuyện, đàm thoại Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát. Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi, chăm sóc các con vật, cây cối, gieo hạt, trồng cây Tổ chức các trò chơi, làm các bài tập thực hành.

Giáo dục trẻ quan tâm đến những nghề nghiệp khác nhau (Mẫu giáo) Trò chuỵện, đàm thoại Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát. Tham quan Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh… Tổ chức các trò chơi đóng vai, làm các bài luyện tập.

Các HĐ giáo dục trẻ tình cảm với quê hương đất nước (Mẫu giáo) Xem tranh ảnh, băng hình Tham quan, sưu tầm làm sách tranh. Nghe kể chuyện lịch sử, hát dân ca. Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh… Tham gia tổ chức lễ hội

2.2 Tổ chức hoạt động GD phát triển TC-XH Cho trẻ được trải nghiệm thông qua việc tham quan, tiếp xúc, quan sát MT xã hội gần gũi XQ (VD: tham quan, QS các công việc của một số nghề, một số lễ hội ở địa phương...) Tổ chức trò chuyện, QS tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ, hát múa .... Tổ chức các trò chơi cho trẻ  phát huy những tình cảm tích cực cũng như giải toả những tình cảm tiêu cực của trẻ Đặc biệt trong trò chơi đóng vai  trẻ bày tỏ tình cảm của mình thông qua các MQH với bạn chơi, học KN cần thiết (giao tiếp, trải nghiệm các kĩ năng xã hội như chia sẻ, nhường nhịn, chờ đến lượt, đồng cảm với người khác). Đây chính là những KN cần thiết để trẻ hoà nhập vào cuộc sống XH.

Hoạt động 3. Thực hành thiết kế hoạt động GD phát triển TC-XH trong một chủ đề Lựa chọn chủ đề, độ tuổi, nội dung, thời điểm thực hiện Thiết kế hoạt động: - Tên hoạt động - Mục đích - Chuẩn bị - Tiến hành

Một số lưu ý khi tổ chức các HĐGD tình cảm - xã hội Thường xuyên trò chuyện thân thiện với trẻ. Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với trẻ. Luôn chú ý lắng nghe để hiểu trẻ, tôn trọng, tin tưởng trẻ. Kịp thời khen ngợi, động viên trẻ khi trẻ thể hiện những kĩ năng xã hội hợp lý.

4. Tổ chức môi trường GD Đảm bảo không khí thân thiện, đầm ấm, vui vẻ, thoải mái. Có sự giao tiếp, gắn bó và hướng dẫn bằng lời nói, cử chỉ, hành động của người lớn. Có đủ các trang thiết bị, ĐDĐC phục vụ cho hoạt động giáo dục TC-XH. Việc bố trí, sx các góc chơi phải tăng cường tính độc lập cho trẻ khi HĐ: thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy và sử dụng; dễ dàng cho việc giám sát của GV. Các khu vực chơi cần được thay đổi phù hợp với chủ đề.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang