Tài liệu

Lịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 646     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Lịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX - tài liệu, sách iDoc.VnLịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX,Kiến thức: HS nắm được: - Những nguyên nhân đưa đến việc Trung Quốc bị biến thành nước nửa thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX, đầu…
background image

 

 

 

 

 

 

BÀI 10:  

TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ  XIX  -  ĐẦU THẾ KỈ  XX 

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

1.  Kiến thức: HS nắm được: 

-

  Những  nguyên  nhân  đưa  đến  việc  Trung  Quốc  bị  biến  thành 

nước nửa thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là do triều 

đình  phong  kiến  Mãn  Thanh  hèn  nhát,  tạo  điều  kiện  cho  các 

nước đế quốc xâu xé Trung Quốc. 

-

  Các  phong  trào  đấu  tranh  của  nhân  dân  Trung  Quốc  chống 

phong  kiến  và  đế  quốc  cuối  thế  kỉ  XIX,  đầu  thế  kỉ  XX.  Tiêu 

biểu  là  cuộc  vận  động  Duy  Tân,  phong  trào  Nghĩa  hòa  đòan, 

cách mạng Tân Hợi. Ý nghĩa lịch sử và tính chất của các phong 

trào đó. 

-

  Giải  thích  đúng  khái  niệm  “nửa  thuộc  địa,  nửa  phong  kiến”, 

“Vận động Duy Tân”. 

 

2. Tư tưở

ng: 

-

  Tỏ  rõ  thái  độ  phê  phán  triều  đình  phong  kiến  Mãn  Thanh 

trong  việc  để  Trung  Quốc  biến  thành  miếng  mồi  xâu  xé  của 

các nước đế quốc. 

background image

 

 

 

 

 

 

-

  Khâm  phục  cuộc  đấu  tranh  của  nhân  dân  Trung  Quốc  chống 

đế quốc, phong  kiến, đặc biệt  là cuộc cách mạng Tân Hợi và 

Tôn Trung Sơn. 

 

3. Kĩ năng: 

-

  Biết nhận xét, đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến 

Mãn Thanh trong việc để Trung Quốc rơi vào tay các nước đế 

quốc. 

-

  Biết  sử  dụng bản  đồ Trung Quốc để trình  bày  các cuộc  khởi 

nghĩa Nghĩa hòa đòan, Cách mạng Tân Hợi. 

II. PHƯƠNG TIỆ

N DẠY HỌC: 

-

  Bản đồ treo tường” Trung quốc trước sự xâm lược của các nước 

đế quốc”, “Cách mạng Tân Hợi 1911 “. 

-

  Bản đồ SGK” phong trào Nghĩa hòa đòan”. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ: 

-

  Nêu các phong trào đấu tranh  giải phóng dân tộc tiêu biểu của 

An Độ? 

-

  Vì sao các phong trào đó đều thất bại? 

background image

 

 

 

 

 

 

3. Giới thiệu bài mới: 

Là  một đất  nước rộng  lớn, đông dân, cuối  thế kỉ XIX Trung Quốc đã bị 

các nước phương Tây xâu xé, xâm lược. Tại sao như vậy? Phong trào đấu 

tranh  giải  phóng  dân  tộc  của  nhân  dân  Trung  Quốc  đã  diễn  ra  như  thế 

nào? Chúng ta cùng giải đáp vấn đề này qua nội dung của bài. 

 

 

Hoạt động dạy học 

Ghi bảng 

GV sử dụng bản đồ Trung Quốc giới 

thiệu  khái  quát  về  Trung  Quốc  thời 

cận đại. 

Tư  bản  Anh,  Đức,  Pháp,  Nhật,  Nga 

đã xâu xé Trung Quốc như thế nào? 

HS: Dựa vào SGK nêu. 

GV cho HS xác định trên bản đồ các 

khu vực xâm chiếm của các nước đế 

quốc? 

HS: Lên xác định. 

GV:  Vì  sao  mà  không  phải  một  mà 

nhiều  nước  cùng  xâu  xé  Trung 

I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC 

ĐẾ

 QUỐC CHIA XẺ. 

Cuối  thế  kỉ  XIX,  triều  đình 

phong  kiến  Mãn  Thanh  khủng 

hỏang,  suy  yếu.  Các  nước  đế 

quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga 

đã  xâu  xé  chiếm  nhiều  vùng  đất 

của Trung Quốc làm thuộc địa. 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Lịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Kiến thức: HS nắm được: - Những nguyên nhân đưa đến việc Trung Quốc bị biến thành nước nửa thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là do triều đình phong kiến Mãn Thanh hèn nhát, tạo điều kiện cho các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc. - Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến và đế quốc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Tiêu biểu là cuộc vận động Duy Tân, phong trào Nghĩa hòa đòan, cách mạng Tân Hợi. Ý nghĩa lịch sử và tính chất của các phong trào đó. - Giải thích đúng khái niệm “nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động Duy Tân”.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm