Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

- 04/29/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 8 - TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

- 04/29/2013
1,074
Báo lỗi

Kiến thức: HS nắm được: - Những nguyên nhân đưa đến việc Trung Quốc bị biến thành nước nửa thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là do triều đình phong kiến Mãn Thanh hèn nhát, tạo điều kiện cho các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc. - Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến và đế quốc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Tiêu biểu là cuộc vận động Duy Tân, phong trào Nghĩa hòa đòan, cách mạng Tân Hợi. Ý nghĩa lịch sử và tính chất của các phong trào đó. - Giải thích đúng khái niệm “nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động Duy Tân”.

Nội dung

BÀI 10:

TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS nắm được:

- Những nguyên nhân đưa đến việc Trung Quốc bị biến thành

nước nửa thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là do triều

đình phong kiến Mãn Thanh hèn nhát, tạo điều kiện cho các

nước đế quốc xâu xé Trung Quốc.

- Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống

phong kiến và đế quốc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Tiêu

biểu là cuộc vận động Duy Tân, phong trào Nghĩa hòa đòan,

cách mạng Tân Hợi. Ý nghĩa lịch sử và tính chất của các phong

trào đó.

- Giải thích đúng khái niệm “nửa thuộc địa, nửa phong kiến”,

“Vận động Duy Tân”.

2. Tư tưởng:

- Tỏ rõ thái độ phê phán triều đình phong kiến Mãn Thanh

trong việc để Trung Quốc biến thành miếng mồi xâu xé của

các nước đế quốc.

- Khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống

đế quốc, phong kiến, đặc biệt là cuộc cách mạng Tân Hợi và

Tôn Trung Sơn.

3. Kĩ năng:

- Biết nhận xét, đánh giá trách nhiệm của triều đình phong kiến

Mãn Thanh trong việc để Trung Quốc rơi vào tay các nước đế

quốc.

- Biết sử dụng bản đồ Trung Quốc để trình bày các cuộc khởi

nghĩa Nghĩa hòa đòan, Cách mạng Tân Hợi.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Bản đồ treo tường” Trung quốc trước sự xâm lược của các nước

đế quốc”, “Cách mạng Tân Hợi 1911 “.

- Bản đồ SGK” phong trào Nghĩa hòa đòan”.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu của

An Độ?

- Vì sao các phong trào đó đều thất bại?

3. Giới thiệu bài mới:

Là một đất nước rộng lớn, đông dân, cuối thế kỉ XIX Trung Quốc đã bị

các nước phương Tây xâu xé, xâm lược. Tại sao như vậy? Phong trào đấu

tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc đã diễn ra như thế

nào? Chúng ta cùng giải đáp vấn đề này qua nội dung của bài.

Hoạt động dạy học Ghi bảng

GV sử dụng bản đồ Trung Quốc giới

thiệu khái quát về Trung Quốc thời

cận đại.

Tư bản Anh, Đức, Pháp, Nhật, Nga

đã xâu xé Trung Quốc như thế nào?

HS: Dựa vào SGK nêu.

GV cho HS xác định trên bản đồ các

khu vực xâm chiếm của các nước đế

quốc?

HS: Lên xác định.

GV: Vì sao mà không phải một mà

nhiều nước cùng xâu xé Trung

I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC

ĐẾ QUỐC CHIA XẺ.

Cuối thế kỉ XIX, triều đình

phong kiến Mãn Thanh khủng

hỏang, suy yếu. Các nước đế

quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga

đã xâu xé chiếm nhiều vùng đất

của Trung Quốc làm thuộc địa.

Quốc? (thảo luận)

HS:Trả lời theo nhóm.

GV: Nhận xét và kết kuận

Chế độ nửa thuộc địa, nửa phong

kiến là như thế nào? Liên hệ với chế

độ nửa thuộc địa nửa phong kiến ở

Việt Nam?

HS: Thảo luận trả lời.

GV nhận xét, chốt ý.

Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào

đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

HS: Sự xâu xé xâm lược của các

nước đế quốc, sự hèn nhát của triều

đình phong kiến Mãn Thanh…

GV phân tích hai nguyên nhân trên

và dẫn tới mâu thuẫn làm chiến tranh

bùng nổ.

Trình bày vài nét về cuộc vận động

Duy Tân 1898?

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH

CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC

CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ

XX.

- Nguyên nhân:

 Sự xâu xé, xâm lược của các

nước đế quốc.

 Sự hèn nhát khuất phục của

triều đình Mãn Thanh trứớc

quân xâm lược.

- Cuối thế kỉ XIX – XX nhiều

phong trào đấu tranh chống đế

quốc, phong kiến đã nổ ra ở

Trung Quốc.

HS: Dựa vào SGK trình bày.

GV: Phân tích thêm.

Dùng bản đồ giới thiệu phong trào

Nghiã hòa đòan (nơi xuất phát, sự

phát triển phong trào).

Vì sao phong trào Nghĩa hòa đòan bị

thất bại?

HS: Do bị liên quân 8 nước đàn áp.

GV: Bổ sung. Tuy thất bại nhưng là

phong trào mang tính dân tộc thúc

đẩy nhân dân tiếp tục đấu tranh

chống đế quốc.

GV giới tiệu sự ra đời và sự lớn

mạnh của giai cấp tư sản Trung Quốc

cuối thế kỉ XIX - XX đòi hỏi phải có

- Cuộc vận động Duy Tân:

 Người khởi xướng: sĩ phu

tiến bộ: Khang Hữu Vi,

Lương Khải Siêu được vua

Quang Tự ủng hộ.

 Mục đích: cải cách chính trị,

đổi mới canh tân đất nước.

 Kết quả: thất bại.

- Phong trào nông dân Nghĩa

hòa đòan cuối thế kỉ XIX- XX

bùng nổ ở Sơn Đông rồi lan rộng

nhiều nơi trong tòan quốc. Kết

quả: thất bại.

 Là những phong trào mang

tính dân tộc, thúc đẩy nhân dân

tiếp tục đấu tranh chống đế

quốc.

III. CÁCH MẠNG TÂN HỢI

1911:

HS: Trả lời SGK.

GV: Nhận xét tính chất, quy mô của

các phong trào đấu tranh của nhân

dân Trung Quốc?

HS: Tính chất : chống đế quốc chống

phong kiến.

Quy mô rộng khắp, liên tục từ cuối

thế kỉ XIX - XX.

quốc.

 Là cuộc cách mạng tư sản dân

chủ không triệt để.

- Ý nghĩa:

Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản

phát triển, ảnh hưởng phong trào

giải phóng dân tộc ở châu Á.

4. Củng cố bài học:

Cho HS làm bài tập:

Bài 1: Đánh dấu vào những nguyên nhân đưa đến sự thất bại của phong trào

đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - XX:

a. Sự cấu kết giữa triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc.

b. Các phong trào chưa có sự liên kết.

c. Thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến, một đường lối cách mạng đúng

đắn.

d. Cả ba nguyên nhân trên.

Bài 2: Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung

quốc ( thời gian, diễn biến, mục đích, kết quả) từ 1840-1911.

5. Dặn dò:

- Học bài , làm bài tập thực hành.Trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị bài mới.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang