Tài liệu

Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1677     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC - tài liệu, sách iDoc.Vn
Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

Kiến thức : - HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ tấm gương của Nguyễn tri Phương. - Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ (1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 - Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873 - Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai. Ghi nhớ tấm gương của Hoàng Diệu - Những nét chính kháng vhiến chống Pháp của Nhân dân Bắc Kỳ (18821884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883 - Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến Huế đã sụp đổ ?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm