Tài liệu

Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1468     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC - tài liệu, sách iDoc.VnLịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC,Kiến thức : - HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ…
background image

Bài 25:     KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC 

Tiết 40:  ( 1873 – 1884) 

 

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 

1- Kiến thức : 

-  HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến 

trình  Pháp  đánh  Bắc  Kỳ  lần  thứ  nhất.  Ghi  nhớ  tấm  gương  của  Nguyễn  tri 

Phương. 

-  Ghi  nhớ nhửng nét  chính  kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ 

(1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 

-  Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873 

-  Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ  lần thứ hai. Ghi nhớ tấm 

gương của Hoàng Diệu 

-  Những  nét  chính  kháng  vhiến  chống  Pháp  của  Nhân  dân  Bắc  Kỳ  (1882-

1884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883 

- Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến  Huế đã 

sụp đổ ? 

  

2 -Tư tưởng, tình càm : 

- Thán phục tinh thần  yêu  nước bất khuất  của Nguyễn  Tri Phương , Hoàng 

Diệu 

background image

- Học tập tinh thấn yêu  nước, ý chí chiến đấu bất khuất của nhân dân trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp trong thời gian nầy 

- Căm thù bè lũ thực dân cướp nước và bọn phng kiến bán nước 

3-Kỹ năng : 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng tranh ảnh và lược đồ để tự nhận thức lịch 

sử 

Rèn luyện kỹ năng kể chuyện, mô tả sự kiện lịch sử 

Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử 

II PHƯƠNG TIỆ

N DẠY HỌC : 

Lược  đồ  tình  hình  Việt  nam  sau  năm  1867  (  GV  tự  chuẩn  bị  :  thể 

hiện  nhửng  nội  dung  :  Nam  Kỳ  thuộc  Pháp,  phong  trào  nông  dân  khởi 

nghĩa ở Bắc Kỳ, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, lần thứ hai. ) 

Anh Hoàng Diệu 

III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC :  

TIẾT 1 

1. 

Kiểm tra bài cũ : 

Trình bày nét chính về cuộc khởi nghĩa Trương Định ? 

 Giải thích vì sao Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây dê dàng nhanh chóng ? 

 2-  Giảng bái mới : Sau khi chiếm xong Nam Kỳ,Pháp xúc tiến ngay việc 

xâm  lược  Bắc  Kỳ.  Trong tiết  học  hôm  nay chúng  ta sẽ cùng  nhau tìm  hiểu 

background image

nét chính của tiến trình Pháp chiếm bắc Kỳ lần thứ nhất; nét chính của cuộc 

kháng chiến nhân dân Bắc Kỳ chống thực dân Pháp xâm lược trong thời gian 

1873-1874 

BÀI MỚI : 

 

Tiết 2 

MỞ  BÀI  ;  Hiệp  ước  Giáp  Tuất  đã  gây  ra  làn  sóng  phản  đối  dữ  dội  trtong 

dân chúng  cả nước. Đứng trước tình  hình  đó, thái  độ  của  triều  đình ra  sao, 

hậu quả thế nào ? 

 

Hoạt động 1:  

Thực  dân  Pháp  đánh  chiếm 

Bắc Kỳ lần thứ hai : 

Mục  tiêu  :  Vì  sao  Pháp  đánh 

chiếm  Bắc  kỳ  lần  thứ  hai.Tiến 

trình Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ 

lần  thứ  hai.  Tấm  gương  của 

Hoàng Diệu 

Phương pháp:

 

HS  :Đọc  mục  1,và  thảo  luận 

II. NHÂN DÂN BẮC KỲ TIẾP 

TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG 

NHỮNG 

NĂM 

1882

-1884. 

NHÀ  NƯỚ

C  PHONG  KIẾN 

VIỆT NAM SỤP ĐỔ. 

 

 

 

 

1/ 

-  Lấy  cớ  triều  đình  Huế  vi  phạm 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Lịch sử lớp 8 - KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC

Kiến thức : - HS nắm được nét nổi bật của tỉnh hình Việt Nam1867. Nét chính của tiến trình Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ghi nhớ tấm gương của Nguyễn tri Phương. - Ghi nhớ nhửng nét chính kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ (1873- 1874), đặc biệt trận Cầu Giấy 1873 - Hiều được vì sao triều dình Huế lại ký hiệp ước Giáp Tuất 1873 - Nét chính của quá trình Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai. Ghi nhớ tấm gương của Hoàng Diệu - Những nét chính kháng vhiến chống Pháp của Nhân dân Bắc Kỳ (18821884),đặc biệt trân Cầu Giấy 1883 - Hiểu được vì sao với hiệp ước Pa – tơ- nốt, triều đình phong kiến Huế đã sụp đổ ?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm