Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 6 - Trưng vương và cuộc kháng chiến Chống quân xâm lược hán

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 6 - Trưng vương và cuộc kháng chiến Chống quân xâm lược hán

- 12 tháng trước
1,772
Báo lỗi

Thấy được công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập của Hai Bà Trưng; ý chí bất khuất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến. 2. Có kĩ năng đọc bản đồ lịch sử; bước đầu làm quen với phương pháp kể chuyện lịch sử. 3. Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất cảu dân tộc; ghi nhớ công ơn của Hai Bà Trưng và các anh hùng dân tộ.

Nội dung

Trưng vương và cuộc kháng chiến

Chống quân xâm lược hán

I – Mục tiêu

HS cần đạt:

1. Thấy được công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập của

Hai Bà Trưng; ý chí bất khuất của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến.

2. Có kĩ năng đọc bản đồ lịch sử; bước đầu làm quen với phương pháp

kể chuyện lịch sử.

3. Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất cảu dân tộc; ghi nhớ

công ơn của Hai Bà Trưng và các anh hùng dân tộ

II – phương tiện

- Lược đồ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống

quân xâm lược Hán;

- Tranh ảnh: đền thờ Hai Bà Trưng, tranh minh hoạ;

- Tư liệu lịch sử, truyện kể về Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến

chống quân xâm lược Hán.

III – Tổ chức các hoạt động

* Kiểm tra bài cũ

- ND: Trình bày nguyên nhân bùng nổ, nguyên nhân thắng lợi và ý

nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- HT: Kiểm tra miệng.

- Y/c: (x.Bài 17).

* Giới thiệu bài

- Hai năm sau thất bại trước cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nhà

Hán lại kéo quân xâm lược nbước ta;

- Nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trong điều kiện vừa giành

được độc lập, đất nước còn rất nhiều khó khăn.

* Hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt

Hoạt động 1

* Giảng (theo SGK)

* HD nghiên cứu SGK và quan sát lược

đồ:

- HĐ độc lập;

- Nêu những việc làm của Hai Bà

Trưng nhằm giữ vững nền độc lập của

đất nước.

1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi

giành lại được độc lập?

- Trưng Trắc lên ngôi vua;

- Bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng

đất nước;

- Tổ chức bộ máy điều khiển việc nước.

* HD thảo luận:

- HĐ nhóm (bàn);

- Những việc làm của Hai Bà có ý

nghĩa như thế nào?

- Trước những việc làm đó, nhà Hán

đã có âm mưu gì? Tại sao chúng lại

chưa tấn công nước ta ngay?

Hoạt động 2

* HD quan sát lược đồ và nghiên cứu

SGK:

- (GV) tường thuật, kết hợp chỉ bản

đồ: đường tiến công của quân xâm lược.

- HĐ độc lập:

+ Nêu các sự kiện chính trong quá

trình xâm lược nước ta của nhà Hán.

+ Vì sao Mã Viện được chọn chỉ huy

đạo quân xâm lược?

=> Khẳng định chủ quyền; góp phần

nâng cao ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập...

-> Nhà Hán chuẩn bị tấn công, nhưng

còn phải lo đối phó với các cuộc đấu

tranh của nhân dân Trung Quốc và tiến

hành bành trướng lêưn phía Tây và phía

Bắc.

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm

lược Hán (42 – 43) đã diễn ra như thế

nào?

* Diễn biến:

- Quân Hán tấn công và chiếm Hợp

Phố (4/ 42);

- Mã Viện chia quân thành hai đạo tiến

vào Giao Chỉ.

(Mã Viện là một tên tướng lão luyện,

lại rất thông thạo Giao Chỉ...)

- Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến ở

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang