Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo)

- 12 tháng trước
2,142
Báo lỗi

Thấy được tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước; hiểu được bước tiến mới trong xây dựng đất nước dưới thời An Dương Vương. 2. Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh; bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử. 3. Nâng cao lòng yêu nước và ý thức cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.

Nội dung

Nước âu lạc (tiếp theo)

I – Mục tiêu

(X. Tiết 15)

II – phương tiện

- Lược đồ Nước Văn Lang, Âu Lạc;

- Tranh ảnh, cổ vật phục chế;

- Sơ đồ Thành Cổ Loa;

- Tư liệu lịch sử, văn học có liên quan.

III – Tổ chức các hoạt động

* Kiểm tra bài cũ

- ND: Nhà nước Âu Lạc ra đời như thế nào? Tổ chức của nó ra sao?

- HT: Kiểm tra miệng.

- Y/c: (x.tiết 14).

* Giới thiệu bài

- Khái quát nội dung đã học;

- Nêu vấn đề: Điểm khác nhau giữa Nhà nước Văn Lang và Nhà nước

Âu Lạc là gì? Tại sao Nhà nước Âu Lạc sụp đổ?

* Hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò kiến thức cần đạt

Hoạt động 1

* Giảng:

- Quyết tâm mới của An Dương

Vương và việc xây thành Cổ Loa;

- Giải thích tên gọi Cổ Loa.

* HD quan sát sơ đồ Thành Cổ Loa:

- Miêu tả (nơi ở; chỗ đóng quân;

cách bảo vệ; đường vào ra,...)

- Em có nhận xét gì về cách bố trí

của thành Cổ Loa?

- Việc xây dựng công trình thành Cổ

Loa vào cuối thế kỉ III – II. TCN nói

lên điều gì?

* HD nghiên cứu SGK:

- Nhà nước Âu Lạc có điểm giống

và khác so với Nhà nước Văn Lang?

4. Thành Cổ Loa và lực lượng

quốc phòng

- Thành Cổ Loa là một “quân

thành”, có cách bố trí độc đáo.

-> Sự tài giỏi của người Âu Lạc

và quyết tâm của An Dương

Vương...

(Tổ chức Nhà nước cơ bản là

giống nhau, nhưng Nhà nước Văn

Lang chưa có quân đội thường trực,

chưa xây dựng các công trình quốc

- Nêu cách tổ chức đội thời Âu Lạc.

Em có nhận xét gì về lực lượng quốc

phòng này?

Hoạt động 2

* Giảng:

- Sự thành lập nhà Triệu và nước

Nam Việt;

- Tư tưởng bành trướng và quyết

tâm xâm lược Âu Lạc của Triệu Đà.

* HD nghiên cứu SGK:

- Sự xâm lược của Triệu Đà và cuộc

kháng chiến của nhân dân Âu Lạc

diễn ra như thế nào?

- Theo em, vì sao nhân dân Âu Lạc

giành được thắng lợi?

* HD thảo luận:

phòng...)

- Quân đội:

+ Gồm bộ binh và thuỷ binh;

+ Trang bị vũ khí bằng đồng và

nỏ.

-> Quân đội chính quy và thường

trực, được trang bị đầy đủ...

5. Nước Âu Lạc sụp đổ trong

hoàn cảnh nào?

- Vào khoảng 181 – 180. TCN,

Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc,

nhưng bị quân Âu Lạc đánh bại.

-> Nhân dân Âu Lạc có vũ khí tốt,

có thành Cổ Loa...và tinh thần chiến

đấu dũng cảm.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang