Tài liệu

Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1322     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo) - tài liệu, sách iDoc.VnLịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo),Thấy được tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước; hiểu được bước tiến mới trong xây…
background image

 

Nước âu lạc (tiếp theo)

 

I – Mục tiêu  

 (X. Tiết 15) 

 

II – phương tiện  

 

- Lược đồ Nước Văn Lang, Âu Lạc; 

 

- Tranh ảnh, cổ vật phục chế; 

 

- Sơ đồ Thành Cổ Loa; 

 

- Tư liệu lịch sử, văn học có liên quan. 

 

III – Tổ chức các hoạt động 

 

* Kiểm tra bài cũ 

 

- ND: Nhà nước Âu Lạc ra đời như thế nào? Tổ chức của nó ra sao? 

- HT: Kiểm tra miệng. 

 

- Y/c: (x.tiết 14). 

 

* Giới thiệu bài 

          - Khái quát nội dung đã học; 

 

- Nêu vấn đề: Điểm khác nhau giữa Nhà nước Văn Lang và Nhà nước 

Âu Lạc là gì? Tại sao Nhà nước Âu Lạc sụp đổ? 

background image

 

 

* Hoạt động dạy học 

Hoạt động của thầy và trò 

kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1 

* Giảng: 

   -  Quyết  tâm  mới  của  An  Dương 

Vương và việc xây thành Cổ Loa; 

   - Giải thích tên gọi Cổ Loa. 

* HD quan sát sơ đồ Thành Cổ Loa: 

   -  Miêu  tả  (nơi  ở;  chỗ  đóng  quân; 

cách bảo vệ; đường vào ra,...) 

   -  Em  có  nhận  xét  gì  về  cách  bố  trí 

của thành Cổ Loa? 

   - Việc xây dựng công trình thành Cổ 

Loa vào cuối thế  kỉ III  – II. TCN nói 

lên điều gì? 

* HD nghiên cứu SGK: 

   -  Nhà  nước  Âu  Lạc  có  điểm  giống 

và khác so với Nhà nước Văn Lang? 

 

 

   4.  Thành  Cổ  Loa  và  lực  lượng 

quốc phòng 

    

    

 

 

 

 

   -  Thành  Cổ  Loa  là  một  “quân 

thành”, có cách bố trí độc đáo. 

   ->  Sự  tài  giỏi  của  người  Âu  Lạc 

và  quyết  tâm  của  An  Dương 

Vương... 

 

   (Tổ  chức  Nhà  nước  cơ  bản  là 

giống  nhau,  nhưng  Nhà  nước  Văn 

Lang chưa có quân đội thường trực, 

chưa xây  dựng  các công  trình quốc 

background image

 

 

 

 

   - Nêu cách tổ chức đội thời Âu Lạc. 

Em có nhận xét gì  về  lực lượng quốc 

phòng này? 

Hoạt động 2 

* Giảng: 

   -  Sự  thành  lập  nhà  Triệu  và  nước 

Nam Việt; 

   -  Tư  tưởng  bành  trướng  và  quyết 

tâm xâm lược Âu Lạc của Triệu Đà. 

* HD nghiên cứu SGK: 

   - Sự xâm lược của Triệu Đà và cuộc 

kháng  chiến  của  nhân  dân  Âu  Lạc 

diễn ra như thế nào? 

   - Theo em, vì sao nhân dân Âu Lạc 

giành được thắng lợi? 

    

* HD thảo luận: 

phòng...) 

   - Quân đội: 

   + Gồm bộ binh và thuỷ binh;  

   +  Trang  bị  vũ  khí  bằng  đồng  và 

nỏ. 

   ->  Quân đội chính quy và thường 

trực, được trang bị đầy đủ... 

   5.  Nước  Âu  Lạc  sụp  đổ  trong 

hoàn cảnh nào? 

 

 

 

 

   -  Vào  khoảng  181  –  180.  TCN, 

Triệu  Đà  đem  quân  đánh  Âu  Lạc, 

nhưng bị quân Âu Lạc đánh bại.     

   -> Nhân dân Âu Lạc có vũ khí tốt, 

có thành Cổ Loa...và tinh thần chiến 

đấu dũng cảm. 

 

Lịch sử lớp 6 - Nước âu lạc (tiếp theo)

Thấy được tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngay từ buổi đầu dựng nước; hiểu được bước tiến mới trong xây dựng đất nước dưới thời An Dương Vương. 2. Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh; bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử. 3. Nâng cao lòng yêu nước và ý thức cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm