Tài liệu

Lịch sử lớp 6 - Làm bài tập lịch sử

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3596     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Lịch sử lớp 6 - Làm bài tập lịch sử - tài liệu, sách iDoc.VnLịch sử lớp 6 - Làm bài tập lịch sử,Củng cố kiến thức đã học về lịch sử dan tộc thời kì đầu Bắc thuộc (thế kỉ I – VI). 2. Biết khai thác, nắm được những nội…
background image

 

 

 

 

 

 

 

Làm bài tập lịch sử 

I – Mục tiêu  

 HS cần đạt: 

1. Củng cố kiến thức đã học về lịch sử dan tộc thời kì đầu Bắc thuộc 

(thế kỉ I – VI). 

2. Biết khai thác, nắm được những nội dung của tranh ảnh, lược đồ, sơ 

đồ, gắn với nội dung SGK; phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử; làm bài 

tạp trắc nghiệm. 

3. Quan tâm và hứng thú hơn đối với việc học tập bộ môn Lịch sử. 

 

II – phương tiện  

 

- Lược đồ Nước Âu Lạc thế kỉ I - III; lược đồ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng và cuộc kháng chiến chống quân lược Hán; lược đồ Cuộc khởi nghĩa 

Bà Triệu. 

  

- Tranh ảnh, sơ đồ, tư liệu lịch sử có liên quan đến những nội dung đã 

học. 

 

 

III – Tổ chức các hoạt động 

 

* Giới thiệu bài 

background image

 

 

 

 

 

 

 

          - Tóm tắt nội dung bài học cũ; 

- Nêu vấn đề (theo SGK). 

 

* Hoạt động dạy học 

Bài tập 1 

Dựa vào lược đồ, hãy thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng (năm 40) và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (năm 42 – 

43). 

- Quan sát lược đồ (hình vẽ, kí hiệu, chú thích); 

- Trình bày diễn biến, kết hợp chỉ và đánh dấu trên lược đồ (x. tiết 17; 

18). 

Bài tập 2 

Dựa vào tranh minh hoạ, hãy giới thiệu về Hai Bà Trưng và cuộc khởi 

nghĩa do Hai Bà lãnh đạo. 

(X. Bài 19). 

Bài tập 3 

Quan sát  hình  ảnh  đền  thờ  Hai  Bà Trưng, đền  thờ Bà  Triệu  và  phát 

biểu cảm nghĩ: 

a) Việc nhân dân ta lập đền miếu để thờ các vị ấy nói lên điều gì? 

b) Em  có suy  nghĩ  gì  về  truyền thống của nhân  dân ta nói  chung  và 

của người phụ nữ Việt Nam nói riêng? 

background image

 

 

 

 

 

 

 

(HS trao đổi, thảo luận). 

Bài tập 4 

Lập bảng thống kê các tên gọi và đơn vị hành chính của nước ta trong 

các thế kỉ I – VI (theo mẫu). 

Thời gian 

Triều đại đô hộ 

Tên gọi 

Đơn vị h

ành 

chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 5 

 

Bài tập trắc nghiệm (Vở bài tập, NXB Giáo dục, 2008). 

 

Bài tập 6 

 

Sưu tầm những sự tư liệu lịch sử địa phương có liên quan đến thời kì 

Bắc thuộc và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Bà Triệu. 

 

(Làm ở nhà). 

 

* Củng cố và hướng dẫn học ở nhà 

 

1. Tổng kết 

  

- Nhận xét, kết luận về năng lực thực hành; 

 

- Những lưu ý cần thiết.                  

Liên hệ quảng cáo

Lịch sử lớp 6 - Làm bài tập lịch sử

Củng cố kiến thức đã học về lịch sử dan tộc thời kì đầu Bắc thuộc (thế kỉ I – VI). 2. Biết khai thác, nắm được những nội dung của tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ, gắn với nội dung SGK; phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử; làm bài tạp trắc nghiệm. 3. Quan tâm và hứng thú hơn đối với việc học tập bộ môn Lịch sử.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm