Tài liệu

KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG I

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 646     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu KINH TẾ QUỐC TẾ  CHƯƠNG I - tài liệu, sách iDoc.Vn[b][i]Qu[/i][/b][b][i]á[/i][/b][b][i] tr[/i][/b][b][i]ì[/i][/b][b][i]nh h[/i][/b][b][i]ì[/i][/b][b][i]nh th[/i][/b][b][i]à[/i][/b][b][i]nh c[/i][/
H C VI N TÀI CHÍNH
H C VI N TÀI CHÍNH
B MÔN KINH T QU C T
B MÔN KINH T QU C T
N I DUNG MÔN H C
N I DUNG MÔN H C
KINH T QU C T
KINH T QU C T
Chương I
Chương I
T NG QUAN V KINH T QU C T
T NG QUAN V KINH T QU C T
1.
1.
S hình thành và phát trin các mi
S hình thành và phát trin các mi
quan h KTQT
quan h KTQT
2.
2.
Các lí thuyết mi v KTQT
Các lí thuyết mi v KTQT
3. Đối tượng và ni dung nghiên cu môn
3. Đối tượng và ni dung nghiên cu môn
hc KTQT
hc KTQT
Ch ng Iươ
Ch ng Iươ
N I DUNG CHÍNH
N I DUNG CHÍNH
KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG I
[b][i]Qu[/i][/b][b][i]á[/i][/b][b][i] tr[/i][/b][b][i]ì[/i][/b][b][i]nh h[/i][/b][b][i]ì[/i][/b][b][i]nh th[/i][/b][b][i]à[/i][/b][b][i]nh c[/i][/b][b][i]á[/i][/b][b][i]c m[/i][/b][b][i]ố[/i][/b][b][i]i quan h[/i][/b][b][i]ệ[/i][/b][b][i] KTQT[/i][/b]Quan hệ kinh tế:   - Quan hệ kinh tế đối ngoại:Những vấn đề cần lưu ý:+ Chủ thể tham gia+ Bản chất- Quan hệ kinh tế quốc tế- Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT:           + Góc độ nghiên cứu+ Tính chất+ Phạm vi
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 646     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 315 Lượt xem: 29594
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 143 Lượt xem: 20261
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 154 Lượt xem: 18392
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 148 Lượt xem: 15725
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 169 Lượt xem: 15407