Thành viên tuquyen92

Kinh tế lượng chương 4 - Mô hình hồi quy bội

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/56 trang
Tải xuống
Thành viên tuquyen92

Kinh tế lượng chương 4 - Mô hình hồi quy bội

- 12 tháng trước
2,343
Báo lỗi

Trong Chương 3 chúng ta giới hạn trong trường hợp đơn giản của mô hình hồi qui hai biến. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét hồi qui bội, nghĩa là liên hệ biến phụ thuộc Y cho trước với nhiều biến độc lập X1, X2, ..., Xk. Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến có công thức tổng quát như sau: Yt = β 1 + β 2Xt2 + ... + β kXtk + ut

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang