Thành viên khuugiahy

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/33 trang
Tải xuống
Thành viên khuugiahy

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

- 12 tháng trước
7,823
Báo lỗi

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)  -  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp      LÝ THUYẾT SẢN XUẤT• Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất• Sản xuất với một đầu vào biến đổi• Sản xuất với hai đầu vào biến đổiSẢN XUẤT NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN• Ngắn hạn (SR):  là khỏang thời gian trong đó có ít nhất một đầu vào cố định• Dài hạn (LR): là khỏang thời gian trong đó tất  cả các đầu vào đều biến đổi

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang