Tài liệu

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5813     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu) - tài liệu, sách iDoc.VnKinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu),Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)  -  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp      LÝ THUYẾT SẢN XUẤT• Công nghệ sản xuất và…
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất
Sản xuất với một đầu vào biến đổi
Sản xuất với hai đầu vào biến đổi
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
VÀ HÀM SẢN XUẤT
Sơ đồ quá trình sản xuất của doanh nghiệp
Đầu vào
(đ,L,K,...)
Quá trình
sản xuất
Kq Đầu ra
(H
2
, dịch vụ)
Đơn sp
≈sx
1 loại sp
Đa sp
≈sx
≥2 loại sp
TSCĐ
(m
2
,nkho,
Fxưởng,…)
TSLĐ
(Ng,nh,v liệu)
Mqh : M SX
Hộp đen
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)  -  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp      LÝ THUYẾT SẢN XUẤT• Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất• Sản xuất với một đầu vào biến đổi• Sản xuất với hai đầu vào biến đổiSẢN XUẤT NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN• Ngắn hạn (SR):  là khỏang thời gian trong đó có ít nhất một đầu vào cố định• Dài hạn (LR): là khỏang thời gian trong đó tất  cả các đầu vào đều biến đổi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5813     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 77 Lượt xem: 15939
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 97 Lượt xem: 12298
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 62 Lượt xem: 10374
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 132 Lượt xem: 9204
TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỘC QUYỀN Lượt tải: 39 Lượt xem: 8686