Tài liệu

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7369     Tải về: 26     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu) - tài liệu, sách iDoc.VnKinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu),Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)  -  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp      LÝ THUYẾT SẢN XUẤT• Công nghệ sản xuất và…
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất
Sản xuất với một đầu vào biến đổi
Sản xuất với hai đầu vào biến đổi
Liên hệ quảng cáo

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
VÀ HÀM SẢN XUẤT
Sơ đồ quá trình sản xuất của doanh nghiệp
Đầu vào
(đ,L,K,...)
Quá trình
sản xuất
Kq Đầu ra
(H
2
, dịch vụ)
Đơn sp
≈sx
1 loại sp
Đa sp
≈sx
≥2 loại sp
TSCĐ
(m
2
,nkho,
Fxưởng,…)
TSLĐ
(Ng,nh,v liệu)
Mqh : M SX
Hộp đen
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)

Kinh tế học vi mô - Chương 4 (TS. Nguyễn Thị Thu)  -  Lý thuyết hành vi doanh nghiệp      LÝ THUYẾT SẢN XUẤT• Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất• Sản xuất với một đầu vào biến đổi• Sản xuất với hai đầu vào biến đổiSẢN XUẤT NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN• Ngắn hạn (SR):  là khỏang thời gian trong đó có ít nhất một đầu vào cố định• Dài hạn (LR): là khỏang thời gian trong đó tất  cả các đầu vào đều biến đổi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7369     Tải về: 26     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 813 Lượt xem: 57877
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 329 Lượt xem: 44995
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 180 Lượt xem: 33030
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 180 Lượt xem: 33030
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 143 Lượt xem: 25832
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 113 Lượt xem: 14653
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13191
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10556