Tài liệu

Kiểm tra toán HKII

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 106     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Kiểm tra toán HKII - tài liệu, sách iDoc.VnHọ và tên: Lớp: KIỂM TRA TOÁNPhần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:4km2185m2=………………m2 A. 4000185
Họ và tên:..............................................
Lớp:.......................................................
KIỂM TRA TOÁN
Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
4km
2
185m
2
=………………m
2
A. 4000185 B. 500185 C. 50185
Phân số
5
7
bằng phân số nào dưới đây
A.
15
28
B.
20
21
C.
35
49
3
4 32
=
. Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 28 B. 24 C. 26
Phần 2:
1. Thực hiện các phép tính:
2 3
3 7
+ =
............................................................................................................................................
7 1
9 6
- =
.............................................................................................................................................
15 1
19 5
´ =
............................................................................................................................................
7 1
:
5 3
=
..............................................................................................................................................
2. Tính giá trị của biểu thức:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1
3. Nhà bác Tư có mảnh đất hình bình hành, có đáy là 651m và gấp 3 lần chiều cao.
a) Tính diện tích mảnh đất?
b) Bác Tư trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 1m
2
thu hoạch được 3kg rau. Tính khối lượng
rau bác đã thu hoạch được?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Ngọc đi trong
1
3
giờ được 1000m, Lan đi trong
1
5
được 800m. Hỏi ai đi nhanh hơn?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2
Kiểm tra toán HKII
Họ và tên: Lớp: KIỂM TRA TOÁNPhần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:4km2185m2=………………m2 A. 4000185 B. 500185 C. 50185Phân số  bằng phân số nào dưới đây A.  B.  C.  . Số thích hợp điền vào ô trống là: A. 28 B. 24 C. 26Phần 2:Thực hiện các phép tính:    Tính giá trị của biểu thức: Nhà bác Tư có mảnh đất hình bình hành, có đáy là 651m và gấp 3 lần chiều cao.a) Tính diện tích mảnh đất?b) Bác Tư trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 1m2 thu hoạch được 3kg rau. Tính khối lượng rau bác đã thu hoạch được? Ngọc đi trong  giờ được 1000m, Lan đi trong  được 800m. Hỏi ai đi nhanh hơn?
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Họ và tên:

Lớp:

KIỂM TRA TOÁN

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

4km2185m2=………………m2

A. 4000185 B. 500185 C. 50185

Phân số embedded:image1.wmf bằng phân số nào dưới đây

A. embedded:image2.wmf B. embedded:image3.wmf C. embedded:image4.wmf

embedded:image5.wmf . Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 28 B. 24 C. 26

Phần 2:

Thực hiện các phép tính:

embedded:image6.wmf

embedded:image7.wmf

embedded:image8.wmf

embedded:image9.wmf

Tính giá trị của biểu thức:

embedded:image10.wmf

Nhà bác Tư có mảnh đất hình bình hành, có đáy là 651m và gấp 3 lần chiều cao.

a) Tính diện tích mảnh đất?

b) Bác Tư trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 1m2 thu hoạch được 3kg rau. Tính khối lượng rau bác đã thu hoạch được?

Ngọc đi trong embedded:image11.wmf giờ được 1000m, Lan đi trong embedded:image12.wmf được 800m. Hỏi ai đi nhanh hơn?

_1301684600.unknown _1301684731.unknown _1301684948.unknown _1301685146.unknown _1301685145.unknown _1301684769.unknown _1301684692.unknown _1301684711.unknown _1301684618.unknown _1301684552.unknown _1301684588.unknown _1301684524.unknown
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 106     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166240
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117434
Có thể bạn quan tâm