Tài liệu

kĩ thuật nuôi trăn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1554     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu kĩ thuật nuôi trăn - tài liệu, sách iDoc.VnMấy năm qua, cùng với phong trào nuôi trồng thuỷ sản, bà con đang phát triển nuôi một số thuỷ đặc sản: ba ba, rắn, tr
K thu t nuôi trăn
M y năm qua, cùng v i phong trào nuôi tr ng thu s n, con đang
phát tri n nuôi m t s thu đ c s n: ba ba, r n, trăn, s u... t o ra đ i
t ng nuôi ngày càng phong phú, giá tr thu nh p cao. Giúp b n đ c-ượ
nh ng ng i đang nuôi trăn thêm ki n th c, t p h p kinh nghi m ườ ế
trong dân b n thân trong quá trình ch đ o xin gi i thi u t i b n đ c
kinh nghi m nuôi trăn.
Đ c đi m sinh h c
Trăn nhi u lo i khác nhau: bao g m trăn đ t, trăn g m, trăn bi n ế
d ng. Song hi n nay nhân dân phát tri n nuôi nhi u nh t trăn g m.
Tr c đây lo i trăn hoang dã, s ng thành t ng b y trong các r ngướ
vùng Mau, Kiên Giang; ngày nay đ c thu n hoá nuôi trong các giaượ
đình, t o thành v t nuôi thông d ng hi n lành, g n gũi v i con ng i. ườ
Trăn là li ăn th t, th c ăn ch y u là chu t, gà, v t, th , cá, chim... Trăn ế
thích ăn v t s ng; n u luy n chúng cũng quen ăn v t ch t. Trăn ăn ch y u ế ế ế
nu t, không c n xé và nghi n các con v t khác.
ng s c, qu p, ch y u gi m i: trăn không có n c đ c, c n không y ế
h i.
T 1 đ n 20 ngày ăn 1 l n; có kh năng ch u đói hàng tháng.ế
Trăn đ ra tr ng, p n thành con . Trăn cái gai nh , thân m p,
đuôi nh ; trăn đ c có 2 gai giao c u, đuôi dài và thuôn. 2 tu i trăn có th
sinh s n, m i trăn có th đ 1 qu tr ng/1kg tr ng l ng ượ .
- Trăn s ng phát tri n vùng nhi t đ nóng. D i 15 đ C trăn ướ
không ăn, n m yên ch ng rét, nhi t đ m tr l i b t đ u ăn . Trăn
th ng l t da, sau kì l t da trăn ăn và l n nhanh.ườ
K thu t nuôi
* Làm chu ng nuôi
Chu ng nuôi nên làm b ng s t (xây xi măng cũng b trăn phá h ng).
Qua th c t rút ra nguyên t c: Trăn r t kho , n u chui đ c đ u thì s t ế ế ượ
8-12 li đ u b b gãy, ho c xây b ng xi măng thì chúng c theo thành
t ng đi m t. Do đó làm chu ng ph i b o đ m u không xuôi,ưở
đuôi không l t":
+ Trăn nh : 0,5 x 0,4 x 0,4m.
+ Trăn nh : 0,6 x 0,5 x 0,4m.
+ Trăn to: 1,2 x 0,8 x 0,5m.
Chu ng 1 t ng ho c 2 - 3 t ng:
+ T ng trên nuôi trăn nh : 0,5x0,4x0,4m.
+ T ng d i nuôi trăn to: 1x0,8x0,4m. ướ
Gi ng nuôi:
Tr ng sau khi p 58-60 ngày n ra trăn con. Cho trăn con ăn con,
chu t nh , chim cút nh . C n nuôi trong chu ng nh , m t đ 20-25
con/m
2
. Sau 3-5 ngày cho trăn ăn: dùng con ho c chu t s ng nh cho
trăn đ p ăn, r i kéo lên th ra ngoài cho trăn nu t m i, sau đó đ nh
b t th vào chu ng.
C 3-5 ngày cho trăn ăn m t l n. Khi trăn l n, đ m i bên ngoài cho
nu t s ng. L ng th c ăn tăng theo tu i: 2 tháng tu i cho ăn 2 con ươ
(ho c 2 chu t nh ), 3 tháng tu i cho ăn 3 con nh . Đ i v i trăn khi
còn nh n u 7-10 ngày không cho ăn thì khi cho th c ăn vào chu ng, ế
trăn s tranh nhau ăn, d làm chúng b th ng. ươ
Ph i máng ch a n c cho trăn u ng ho c t m mình cho d l t ướ
xác. Th ng ngày ph i d n s ch phân trong chu ng, s phân th i raườ
không nhi u, phân khô, ít gây mùi th i: kho ng 5-7ngày, x n c m t ư
l n.
Sau khi ni 4-5 tháng, trâ n i 0,08m, nên ch n nuôi riêng thành cnư
th t.
Nuôi trăn th t
Ch n trăn gi ng kho m nh, thân hình s ng, không d t t; con cái
m p, đuôi nh ; con đ c đuôi to và thuôn.
- Trăn đ a vào chu ng 5-7 ngày cho ăn m t l n, th c ăn ho cư
chu t, chim cút s ng. Có th luy n cho trăn ăn các con v t m i ch t, chú ế
ý không cho ăn chu t ch t hay b đánh b . ế
Trăn b t m i qu n ch t làm cho con m i ch t r i m i nu t, trăn ế
nu t m i ch không c n nh m t s con v t khác. Trăn l n th ư
nu t con v t 1 kg và n m ng c tháng m i l i ăn ti p. ế
Trăn d nuôi, 20 ngày đ n 1 tháng cho ăn 1 l n vào lúc nào cũng ế
đ c, đái a ít nên ít tanh hôi; chu ng nuôi đ n gi n, chi phí th p, di nượ ơ
tích nuôi không c n r ng.
- Trăn nuôi 1 năm th tăng 10-15kg n u chăm sóc t t. H s th c ế
ăn: 4-5kg cho 1kg tăng tr ng.
M t đ th : 4-5 con/m
2
.
Ch t l ng và s n ph m ượ
Th t trăn đ c ch bi n thành nhi u m t hàng. Da trăn th làm ví, ượ ế ế
c p, đ n trang. M trăn dùng ch a b ng, bôi vào v t ng a trên da; các ế
v t th ng đang ch y máu s c m máu ngay. M t trăn ngâm r u dùngế ươ ượ
xoa bóp nh ng ch đau nh c.
th pha ti t trăn v i r u, u ng mát, b . Th t, x ng, da trăn n u ế ượ ươ
cao dùng cho ng i già, tr em, ph n r t t t.ườ
Trăn cũng m t hàng xu t kh u giá tr kinh t cao. Trung Qu c, ế
Nh t B n... nh p trăn làm th c ph m và thu c quý..
Theo: Kinh t nông thôn, 4/2003ế
kĩ thuật nuôi trăn
Mấy năm qua, cùng với phong trào nuôi trồng thuỷ sản, bà con đang phát triển nuôi một số thuỷ đặc sản: ba ba, rắn, trăn, cá sấu... tạo ra đối tượng nuôi ngày càng phong phú, giá trị thu nhập cao. Giúp bạn đọc- những người đang nuôi trăn có thêm kiến thức, tập hợp kinh nghiệm trong dân và bản thân trong quá trình chỉ đạo xin giới thiệu tới bạn đọc kinh nghiệm nuôi trăn
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1554     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 191 Lượt xem: 19686
Kỹ thuật trồng Ớt Sừng Vàng - Châu Phi Lượt tải: 30 Lượt xem: 19284
Có thể bạn quan tâm