Thành viên idoc2012

KHOẢNG VÂN - BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG

- 10/08/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

KHOẢNG VÂN - BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG

- 10/08/2012
1,473
Báo lỗi

Nắm chắc điều kiện để có vân sáng, điều kiện để có vân tối. Nắm chắc và vận dụng được công thức xác định vị trí vân sáng, vị trí vân tối, khoảng vân. Biết được cỡ lớn của bước sóng ánh sáng, mối liên quan giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng.

Nội dung
Microsoft Word - 59.doc

KHOẢNG VÂN - BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG VÀ

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

I / MỤC TIÊU :

� Nắm chắc điều kiện để có vân sáng, điều kiện để có vân tối.

� Nắm chắc và vận dụng được công thức xác định vị trí vân sáng, vị trí vân

tối, khoảng vân.

� Biết được cỡ lớn của bước sóng ánh sáng, mối liên quan giữa bước sóng

ánh sáng và màu sắc ánh sáng.

II / CHUẨN BỊ :

1 / Giáo viên :

Vẽ trên giấy khổ lớn hình ảnh giao thoa với ánh sáng trắng (Hình

51.2 SGK).

2 / Học sinh :

Ôn lại sự giao thoa của sóng cơ học

III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên

Hoạt động 1 :

HS : Trong vùng sáng hẹp quan sáng

GV : Em hãy nhắc lại hình ảnh giao

được các vân sáng và các vân tối xen kẽ

nhau một cách đều đặn.

HS : Bằng nhau.

HS : d2  d1 = k.

HS : S Dx k a 

HS : Xem sách giáo khoa.

HS : d2  d1 = ( 2k + 1 ) 2 

HS : 1 2t

Dx k a     

 

HS : Xem sách giáo khoa.

Hoạt động 2 :

HS : Vân tối

HS : Cách đều nhau.

HS : Nêu định nghĩa.

thoa quan sát được trong TN Young ?

GV : Nêu và nhận xét khoảng cách

giữa các vân giao thoa ?

GV : Nêu điều kiện để có vân giao

thoa với biên độ cực đại ?

GV : Hướng dẫn học sinh tìm công

thức xác định vị trí vân sáng ?

GV : Nêu ý nghĩa vật lý của k ?

GV : Nêu điều kiện để có vân giao

thoa với biên độ cực tiểu ?

GV : Hướng dẫn học sinh tìm công

thức xác định vị trí vân tối ?

GV : Nêu ý nghĩa vật lý của k ?

GV : Xen giữa hai vân sáng cạnh nhau

là cái gì ?

GV : Hãy cho biết các vân sáng cũng

như các vân tối nằm cách nhau một

khoảng như thế nào ?

GV : Khoảng vân là gì ?

HS : i = a D

Hoạt động 3 :

HS : i = a D

HS : Đo i, D, a

Hoạt động 4 :

HS : Tần số f

HS : Có bước sóng hoàn toàn xác định.

HS : Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có

bước sóng xác định. Màu ứng với ánh

sáng đó gọi là màu đơn sắc.

HS : Còn có các màu không đơn sắc.

HS :

Hoạt động 5 :

HS : Trong SGK trang 223

GV : Hướng dẫn học sinh tìm công

thức xác định khoảng vân ?

GV : Viết công thức xác định khoảng

vân ?

GV : Từ công thức khoảng vân, GV

đặt vấn đề : Bằng cách nào có thể xác

định bước sóng ánh sáng?

GV : Dựa vào công thức f =  c , nếu

biết được  ta xác định được đại lượng

nào ?

GV : Hãy cho biết mỗi ánh sáng đơn

sắc có màu xác định thì  như thế nào ?

GV : Nêu mối quan hệ giữa bước sóng

và màu sắc ánh sáng ?

GV : Hãy cho biết ngoài 7 màu đơn

sắc còn có các màu khác không ?

GV : Giới thiệu các khoảng bước sóng

của các vùng màu ?

IV / NỘI DUNG :

1. Xác định vị trí các vân giao thoa và khoảng vân

a) Vị trí của các vân giao thoa

Vị trí các vân sáng

S Dx k a 

Với k = 0, vân sáng trung tâm, vân sáng bậc 1, ứng với k = ±1; vân sáng

bậc 2, ứng với k = ±2…

Vị trí các vân tối

1 2t

Dx k a     

 

Vân tối thứ nhất ứng với k = 0, vân tối thứ hai ứng với k = 1…

b) Khoảng vân

Xen giữa hai vân sáng cạnh nhau là một vân tối, các vân sáng cũng như các

vân tối nằm cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai vân sáng cạnh nhau được gọi là

khoảng vân, kí hiệu là i.

i = a D

2. Đo bước sóng ánh sánh bằng phương pháp giao thoa

Nếu đo được chính xác D và đo được chính xác i và a (nhờ kính hiển vi và

kính lúp), thì ta tính được bước sóng  của ánh sáng.

3. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định. Màu ứng với ánh

sáng đó gọi là màu đơn sắc.

V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 và làm bài tập 1, 2

Xem bài 52

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang