Tài liệu

Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 689     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT - tài liệu, sách iDoc.Vn- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Xác định nguồn gốc của nh
Khoa hc ( Tiết 8)
TI SAO CN ĂN PHI HP
ĐẠM ĐỘNG VTĐẠM THC VT
I. Mc đích, yêu cu
Sau bài hc, HS có th
- Nói tên vai trò ca các thc ăn cha nhiu nhiu vi-ta-min,
cht khoáng và cht xơ.
- Xác đnh ngun gc ca nhóm thc ăn cha nhiu vi-ta-min,
cht khoáng và cht xơ.
- Giáo dc các em ăn nhng thc ăn đủ đạm động vt
đạm thc vt.
II/ Đồ dùng dy - hc :
- Tranh v phóng to hình 14,15 SGK
III/ Các hot động dy – hc:
Hot động giáo viên Hot động hc sinh
A Kim tra bài cũ
- Yêu cu HS lên bng tr li câu
hi
1. Ti sao chúng ta nên ăn phôi
hp nhiu loi thc ăn thường xuyên
thay đổi món ăn ?
2. K nhng loi thc ăn phi ăn
đủ, ăn ít và ăn hn chế ?
3. Mt em đọc thuc mc bn cn
biét SGK
2. Bài mi :
a/ Gii thiu bài mi : Gv nêu
mc tiêu ca tiết hc
b/ Tìm hiu bài :
* Hot động 1 : Trò chơi thi k n
các thc ăn cha nhiu cht vitamin, cht
- HS lên bng tr li
khoáng và cht xơ
+ Mc tiêu: - K tên mt s thc
ăn cha nhiu cht vitamin, cht khoáng
và cht xơ
- Nhn ra ngun gc các thc ăn
cha cha nhiu cht vitamin, cht
khoáng và cht xơ
+ Cách tíên hành :
Bước1: T chc
- GV chia lp thành 2 đội.
- Mi đội c ra 1 đội trưởng rút
thăm xem
Bước 2 : Cách chơi và lut chơi
- Yêu cu 2 đội ln lượt chơi thi k
tên các món ăn chưa nhiu cht đạm thi
gian 10 phút.
Bước 3 : Thc hin
- Yêu cu 2 đội bt đầu chơi.
- GV làm đồng h theo dõi
- HS chia làm 2 đội
- Bóc xăm và ghi phiếu.
- HS 2 đội ghi k món ăn
nhiu cht đạm vào phiếu.
- HS 2 đội chơi
- Đội nào k nhanh nht
đúng -> thng.
- HS đọc li danh sách
món ăn cha đạm động vt va
chơi cha đạm thc vt.
Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT
- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Giáo dục các em ăn những thức ăn có đủ đạm động vật và đạm thực vật.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Khoa hoc - Phoi hop dam DV va dam TV.doc

Khoa học ( Tiết 8)

TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP

ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

I. Mục đích, yêu cầu

Sau bài học, HS có thể

- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.

- Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.

- Giáo dục các em ăn những thức ăn có đủ đạm động vật và đạm thực vật.

II/ Đồ dùng dạy - học :

- Tranh vẽ phóng to hình 14,15 SGK

III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

A Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS lên bảng trả lời câu hỏi

1. Tại sao chúng ta nên ăn phôi hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn ?

2. Kể những loại thức ăn phải ăn

đủ, ăn ít và ăn hạn chế ?

3. Một em đọc thuộc mục bạn cần biét SGK

2. Bài mới :

a/ Giới thiệu bài mới : Gv nêu mục tiêu của tiết học

b/ Tìm hiểu bài :

* Hoạt động 1 : Trò chơi thi kể tên các thức ăn chứa nhiều chất vitamin, chất

- HS lên bảng trả lời

khoáng và chất xơ

+ Mục tiêu: - Kể tên một số thức

ăn chứa nhiều chất vitamin, chất khoáng

và chất xơ

- Nhận ra nguồn gốc các thức ăn chứa chứa nhiều chất vitamin, chất

khoáng và chất xơ

+ Cách tíên hành :

Bước1: Tổ chức

- GV chia lớp thành 2 đội.

- Mỗi đội cử ra 1 đội trưởng rút

thăm xem

Bước 2 : Cách chơi và luật chơi

- Yêu cầu 2 đội lần lượt chơi thi kể

tên các món ăn chưa nhiều chất đạm thời gian 10 phút.

Bước 3 : Thực hiện

- Yêu cầu 2 đội bắt đầu chơi.

- GV làm đồng hồ theo dõi

- HS chia làm 2 đội

- Bóc xăm và ghi phiếu.

- HS 2 đội ghi kể món ăn nhiều chất đạm vào phiếu.

- HS 2 đội chơi

- Đội nào kể nhanh nhất đúng -> thắng.

- HS đọc lại danh sách món ăn chứa đạm động vật vừa

chơi chứa đạm thực vật.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu lý do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

+ Mục tiêu :

- Kể tên một số mốn ăn vừa cung

cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm thực

vật.

- Giải thích được tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc ăn đạm thực

vật

- Giải thích được tại sao không nên

chỉ ăn đạm động vật hoặc ăn đạm thực

vật

+ Cách tiến hành :

Bước 1 : Thảo luận cả lớp

- Yêu cầu cả lớp cùng đọc lại danh sách các món ăn chưa nhiều chất đạm do các em đã lập nên qua trò chơi và chỉ ra món ăn nào vừa chưa đạm thực vật vừa chứa đạm động vật.

- GV hỏi : tại sao chúng ta nên ăn

- HS hoạt động theo nhóm 4.

- Nhóm trưởng điều khiển.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận nhóm mình.

phối hợp đạm thực vật và đạm động vật

Bước 2 : Làm việc với phiếu học tập theo nhóm 4.

- GV phát phiếu giao việc cho các nhóm.

- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển

Bước 3 : Thảo luận cả lớp

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận theo nhóm.

- GV kết luận

+ Chúng ta không nên ăn đạm

động vật hoặc đạm thực vật vì đạm động

vật có nhiều chất bổ dưỡng nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu những thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và

đạm thực vật.

+ Chúng ta nên ăn cá vì : Trong nguồn đạm động vật, chất đạm do thịt các loài gia cầm và gia súc cung cấp thường

khó tiêu hơn chát đạm do các loài cá

cung cấp. Vì vậy nên ăn cá.

* Lưu ý : Đạm ăn vào ngày nào cơ thể dùng ngày ấy, không thể dự trữ được. Nếu ăn quá nhu cầu chất đạm sẽ chuyển thành đường được giải phóng năng lượng như vậy sẽ lãng phí.

+ Chúng ta nên ăn đậu phụ và

uống sữa đậu nành vừa bảo đảm cỏ thể có được nguồn đạm thực vật vừa có khả năng phòng chống các bệnh tim mạch và ung thư.

3/ Củng cố, dặn dò :

- Gọi HS nhắc lại mục cần biết SGK

- Nhận xét giờ học

* Bài sau : Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn.

Dặn HS sưu tầm các tranh ảnh, thông tin, quảng cáo về các thực phẩm có chưa iốt

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm