Thành viên songtu435

Khoa học lớp 5 - Sự sinh sản của động vật

- 12 tháng trước
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu Khoa học lớp 5 - Sự sinh sản của động vật
/ 23 trang
Thành viên songtu435

Khoa học lớp 5 - Sự sinh sản của động vật

- 12 tháng trước
889
Báo lỗi

1PHÒNG GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ PLEIKUTRƯỜNG TIỂU HỌC ANH HÙNG NÚPNhiệt liệt chào mừng thầy, cô giáo về dự giờ KHOA HỌC Lớp 5 Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcBài cũ : Cây con có thể mọc lên từmột số bộ phận của cây mẹ1. Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ ?2. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên cây mía ? A. Thân B. Lá C. Nách láThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcBài cũ : Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ 3. Người ta có thể sử dụng bộ phận ……của cây gừng để trồng . rễ (thân, lá, )1. Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ ?Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa học1. Quá trình sinh sản của động vật :Nhóm 1và 2: Đa số loài vật được chia thành mấy giống? Đó là những giống nào ?Nhóm 3 và 4: Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào?-Nhóm 5 và 6: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? Nêu kết quả của sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành gì?SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTThảo luận nhóm 3Đọc mục bạn cần biết SGK/1121. Quá trình sinh sản của động vật :Nhóm 1và 2: Đa số loài vật được chia thành mấy giống? Đó là những giống nào ?SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT1. Quá trình sinh sản của động vật :Giống đựcGiống cái- Đa số động vật được chia thành hai giống :8Gà mái (giống cái)Gà trống(giống đực)Hình 1Hình 2Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa học1. Quá trình sinh sản của động vật :Nhóm 3 và 4: Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào?SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT1. Quá trình sinh sản của động vật :Giống đựcGiống cáiTinh trùngTrứng- Đa số động vật được chia thành hai giống :8Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa học1. Quá trình sinh sản của động vật :-Nhóm 4 và 5: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? Nêu kết quả của sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành gì?SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT1. Quá trình sinh sản của động vật :Giống đựcGiống cáiTinh trùngTrứng(Sự thụ tinh )Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ .Hợp tử- Đa số động vật được chia thành hai giống :8Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT1. Sự sinh sản của động vật :Giống đựcGiống cáiTinh trùngTrứng(Sự thụ tinh )Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ .Hợp tử- Đa số động vật được chia thành hai giống :8Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT2. Các cách sinh sản của động vật :- Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con ?Nòng nọcThạch sùngCon sâuCon chóCon gàCon voiCon vật được nở ra từ trứngCon vật vừa được đẻ ra đã thành conThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT2. Các cách sinh sản của động vật : Những loài động vật khác nhau thì có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.3.Kể tên các con vật trong hình,con nào đẻ trứng, con nào đẻ con:Cá vàngChuộtCá heoBướmThỏRắnKhỉCá sấuDơiRùaChim3.Kể tên các con vật trong hình.Cá vàngChuộtBướmCá heoCá sấuThỏRắnKhỉChimDơiRùaThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTCon nào đẻ trứng , con nào đẻ con ?Tìm thêm những con vật đẻ trứng, đẻ con.Vẽ một con vật mà em thích.Chuẩn bị : Sự sinh sản của côn trùngThứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012Khoa họcSỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬTXin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh .Xin chào tạm biệt.

Nội dung

*
PHÒNG GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ PLEIKU TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH HÙNG NÚP

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
Bài cũ : Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
1. Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ ?
2. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên cây mía ? A. Thân B. Lá C. Nách lá

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
Bài cũ : Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
3. Người ta có thể sử dụng bộ phận ……của cây gừng để trồng .
rễ
(thân, lá,
)
1. Kể tên một số cây được mọc ra từ bộ phận của cây mẹ ?

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
1. Quá trình sinh sản của động vật :
Nhóm 1và 2: Đa số loài vật được chia thành mấy giống? Đó là những giống nào ?
Nhóm 3 và 4: Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào?
-Nhóm 5 và 6: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? Nêu kết quả của sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành gì?
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
Thảo luận nhóm 3
Đọc mục bạn cần biết SGK/112

1. Quá trình sinh sản của động vật :
Nhóm 1và 2: Đa số loài vật được chia thành mấy giống? Đó là những giống nào ?
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
1. Quá trình sinh sản của động vật :
Giống đực
Giống cái
- Đa số động vật được chia thành hai giống :
8

Gà mái (giống cái)
Gà trống (giống đực)
Hình 1
Hình 2

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
1. Quá trình sinh sản của động vật :
Nhóm 3 và 4: Tinh trùng hoặc trứng của động vật được sinh ra từ cơ quan nào? Cơ quan đó thuộc giống nào?
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
1. Quá trình sinh sản của động vật :
Giống đực
Giống cái
Tinh trùng
Trứng
- Đa số động vật được chia thành hai giống :
8

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
1. Quá trình sinh sản của động vật :
-Nhóm 4 và 5: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì ? Nêu kết quả của sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành gì?
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
1. Quá trình sinh sản của động vật :
Giống đực
Giống cái
Tinh trùng
Trứng
(Sự thụ tinh )
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ .
Hợp tử
- Đa số động vật được chia thành hai giống :
8

Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
1. Sự sinh sản của động vật :
Giống đực
Giống cái
Tinh trùng
Trứng
(Sự thụ tinh )
Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ .
Hợp tử
- Đa số động vật được chia thành hai giống :
8

Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
2. Các cách sinh sản của động vật :
- Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con ?
Nòng nọc
Thạch sùng
Con sâu
Con chó
Con gà
Con voi

Con vật được nở ra từ trứng
Con vật vừa được đẻ ra đã thành con

Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
2. Các cách sinh sản của động vật :
Những loài động vật khác nhau thì có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.

3.Kể tên các con vật trong hình,con nào đẻ trứng, con nào đẻ con:
Cá vàng
Chuột
Cá heo
Bướm
Thỏ
Rắn
Khỉ
Cá sấu
Dơi
Rùa
Chim
3.Kể tên các con vật trong hình.

Cá vàng
Chuột
Bướm
Cá heo
Cá sấu
Thỏ
Rắn
Khỉ
Chim
Dơi
Rùa
Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
Con nào đẻ trứng , con nào đẻ con ?

Tìm thêm những con vật đẻ trứng, đẻ con. Vẽ một con vật mà em thích. Chuẩn bị : Sự sinh sản của côn trùng
Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT

Xin cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh . Xin chào tạm biệt.

*
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang