Tài liệu

Khái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc Anh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 910     Tải về: 5     Lượt mua: 4     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 34
Tài liệu Khái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc Anh - tài liệu, sách iDoc.VnKhái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc Anh,Tiểu luậnDownload tiểu luận các môn hành chínhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Hành Chính so sánh Anh đã tồn tại một thể chế thống nhất…
Mục lục
I- Giới thiệu tổng quan về Vương quốc Anh
1. Đặc điểm địa lý, lịch sử.
2. Diện tích dân số và trình độ phát triển kinh tế
II- Khái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc
Anh.
1. Chế độ chính trị.
2. Tổ chức bộ máy
a, Sơ đồ bộ máy nhà nước.
b, Hệ thống cơ quan lập pháp.
c, Hệ thống cơ quan hành pháp.
d, Hệ thống cơ quan tư pháp.
III- Giới thiệu về nền hành chính Vương quốc Anh.
1. Thể chế nhà nước.
2. Tổ chức bộ máy hành chính.
a, Cơ cấu hành chính theo lãnh thổ.
b, Tổ chức bộ máy hành chính
3. Tổ chức nhân sự.
a,Khái niệm công chức
b, Tuyển dụng
c,Đào tạo bồi dưỡng
d, Đánh giá, đề bạt
e, Chế độ lương bổng
g, Kỷ luật
4. Tài chính công
IV- Nhận xét đánh giá và bài học kinh nghiệm
V- Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Liên hệ quảng cáo

I – Giới thiệu tổng quan về vương quốc Anh
1. Đặc điểm địa lý, lịch sử
Vương quốc Anh là một quốc gia nằm ở phía Tây châu Âu, bao gồm các quần
đảo phía bắc đảo Ailen nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và biển Bắc.
Tọa độ địa lý: 54
0
Bắc, 2
0
Tây
Liên hiệp Vương quốc Anh được hình thành bởi Đại công quốc Anh (Great
Britain) – nước Anh, Xứ Uên (Wales), Xcốtlen (Scotland) – và Bắc Ailen
(Northern Ireland). Thủ đô của những vùng này là:
Nước Anh: Luân Đôn (London)
Xcốtlen: Ê-đin-bớt (Edinburgh)
Xứ Uên: Cu-đíp-phờ (Curdiff)
Bắc Ailen: Ben-phát (belfast)
Anh đã tồn tại một thể chế thống nhất từ thế kỷ thứ 10. Sự thống nhất giữa
Anh và xứ Uên bắt đầu từ năm 1284 với đạo luật Rhuddlan, đến năm 1536 được
chính thức hoá với Đạo luật thống nhất. Trong một Đạo luật thống nhất khác năm
1707, Anh và Xcốtlen thống nhất hợp nhất vĩnh viễn thành đảo Anh. Hợp nhất về
mặt pháp lý giữa đảo Anh và Ailen được thực hiện vào năm 1801 và thông qua tên
Liên hiệp Vương quốc Anh. Hiệp ước Anglo - Irish năm 1921 chính thức công
nhận một phần của Ailen; 6 tỉnh phía bắc của Ailen trở thành một phần của Vương
quốc Anh và gọi là Bắc Ailen. Năm 1927 tên Vương quốc Anh được thông qua.
Nước Anh (Great Britain), nền kinh tế công nghiệp và hàng hải thống trị của
thế kỷ 19, đóng vai trò hàng đầu trong phát triển nền dân chủ nghị viện và trong
việc thúc đẩy sự tiến bộ của văn học và khoa học. Thời kỳ hoàng kim, Đế quốc
Anh chiếm lĩnh hơn một phần tư bề mặt trái đất. Nửa đầu thế kỷ 20, sức mạnh của
nền quân chủ này giảm trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Nửa sau chứng kiến sự
tàn lụi của đế quốc Anh và Vương quốc Anh tái xây dựng thành một nước châu Âu
hiện đại và giàu có. Là một trong năm quốc gia thành viên của Uỷ ban an ninh
Khái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc Anh

Tiểu luậnDownload tiểu luận các môn hành chínhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Hành Chính so sánh


Anh đã tồn tại một thể chế thống nhất từ thế kỷ thứ 10. Sự thống nhất giữa Anh và xứ Uên bắt đầu từ năm 1284 với đạo luậtLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Luật Học Rhuddlan, đến năm 1536 được chính thức hoá với Đạo luật thống nhất. Trong một Đạo luật thống nhất khác năm 1707, Anh và Xcốtlen thống nhất hợp nhất vĩnh viễn thành đảo Anh. Hợp nhất về mặt pháp lý giữa đảo Anh và Ailen được thực hiện vào năm 1801 và thông qua tên Liên hiệp Vương quốc Anh. Hiệp ước Anglo - Irish năm 1921 chính thức công nhận một phần của Ailen; 6 tỉnh phía bắc của Ailen trở thành một phần của Vương quốc Anh và gọi là Bắc Ailen. Năm 1927 tên Vương quốc Anh được thông qua.
Nước Anh (Great Britain), nền kinh tếLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh Tế công nghiệp và hàng hải thống trị của thế kỷ 19, đóng vai trò hàng đầu trong phát triển nền dân chủ nghị viện và trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của văn họcLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Văn Học và khoa học. Thời kỳ hoàng kim, Đế quốc Anh chiếm lĩnh hơn một phần tư bề mặt trái đất. Nửa đầu thế kỷ 20, sức mạnh của nền quân chủ này giảm trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Nửa sau chứng kiến sự tàn lụi của đế quốc Anh và Vương quốc Anh tái xây dựngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Xây Dựng thành một nước châu Âu hiện đại và giàu có. Là một trong năm quốc gia thành viên của Uỷ ban an ninh Liên hợp quốc, một thành viên sáng lập của NATO, và thuộc khối thịnh vượng chung, Anh theo đuổi cách tiếp cận toàn cầu đối với chính sáchKho Sách Trực Tuyến ngoại giao; nước này hiện đang tăng cường hội nhập với lục địa châu Âu. Là một thành viên của EU, nước này vẫn đang nằm ngoài khu vực tiền tệ và kinh tế chung. Sự cải cách hiến pháp cũng là một vấn đề quan trọng ở Anh. Nghị viện Xcốtlen, Quốc hội xứ Uên và quốc hội Bắc Ailen được thiết lập năm 1999.

Mục lục
I- Giới thiệu tổng quan về Vương quốc Anh
1. Đặc điểm địa lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Địa Lý, lịch sửLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Lịch Sử.
2. Diện tích dân số và trình độ phát triển kinh tế
II- Khái quát về chế độ chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước Vương quốc Anh.
1. Chế độ chính trị.
2. Tổ chức bộ máy
a, Sơ đồ bộ máy nhà nước.
b, Hệ thống cơ quan lập pháp.
c, Hệ thống cơ quan hành pháp.
d, Hệ thống cơ quan tư pháp.
III- Giới thiệu về nền hành chính Vương quốc Anh.
1. Thể chế nhà nước.
2. Tổ chức bộ máy hành chính.
a, Cơ cấu hành chính theo lãnh thổ.
b, Tổ chức bộ máy hành chính
3. Tổ chức nhân sự.
a,Khái niệm công chứctài liệu ôn thi công chức
b, Tuyển dụng
c,Đào tạo bồi dưỡng
d, Đánh giá, đề bạt
e, Chế độ lương bổng
g, Kỷ luật
4. Tài chínhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Tài Chính công
IV- Nhận xét đánh giá và bài học kinh nghiệm
V- Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢOTrích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 910     Tải về: 5     Lượt mua: 4     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm