Tài liệu

KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1436     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu KHÁI QUÁT  VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]A.[/b] [b]M[/b][b]ỤC[/b] [b]TIÊU[/b] [b]BÀI[/b][b] H[/b][b]ỌC[/b]   Gíup học sinh:   [b]B.[/b] [b]PHƯƠNG[/b] [b]TIỆN[/b] [b]THỰC[/
Tun 2
Tiết 5
KHÁI QUÁT
VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Gíup học sinh:
B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HỆN
SGK
Thiết kế bài học
Các tài liệu tham khảo
C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
GV tchức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận
trli các câu hỏi
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Kiểm tra bài cũ.
Giới thiệu bài mới
Khi nói vVHDG Lâm Thị Dạ đã từng câu thơ làm xúc động lòng
người:
Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu sa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau mấy núi cách xa cũng tìm
Ơû hiền rồi lại gặp lành
Người ngay lại gặp người tiên độ trì.
Và cho đến những câu ca dao:
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vcấy con trâu đi bừa
Ttruyện cổ đến ca dao dân ca, tục ngữ. Tất cđều là biểu hiện cụ thể của
VHDG. Để hiểu rõ chúng ta cùng tìm hiểu bài KHÁI QUÁT VHDG VN”.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT
I. VĂN HỌC DÂN GIAN LÀ GÌ?
DG: Thời PK và thời thuộc Pháp phần
lớn nhân dân ta đặc biệt không biết
chữ, không biết đọc không biết viết.
PV: Em hãy cho biết tại sao VHDG là
tác phẩm nghệ thuật ngôn từ?
GV: Bất cứ một tác phẩm văn nghệ
nào cũng được sáng tạo bằng nghệ
thuật ngôn ngữ.
PV: VHDG chyếu được truyền bằng
con đường truyền miệng. Vậy theo em
truyền miệng phương thức như thế
nào?
PV: Tại sao VHDG lại là sáng tác tập
thể?
PV: Em hiểu thế nào là những sinh
hoạt khác nhau?
GV: Truyện cười: khi cười cho vui
cửa vui nhà, cười ra nước mắt, cười
nhằm đưa ma tống tiễn XH cũ.
những tác phẩm nghệ thuật ngôn
t truyền miệng được tập thể sáng tạo
nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho
những sinh hoạt khác nhau trong đời
sống cộng đồng.
truyền t người này sang người
khác, đời này sang đời khác không bằng
chữ viết mà bằng lời nói.
Không chữ viết ông cha ta lưu
truyền qua miệng, nên nảy sinh ý thức
chỉnh sửa cho văn bản hoàn chỉnh. Vì
vậy VHDG là sáng tác tp thể.
Truyện cổ k v những nội dung
trong đời sống nhân dân. Đó là tập tục
nghi l từng vùng, từng miền khác
nhau. Tiếng cười trong truyện cười cũng
mang nhiu cung bậc. Thơ ca dân gian
cũng nhiều bài mang bản chất nghề
nghiệp, ca cày cấy, ca nghề nghiệp, nghi
Liên hệ quảng cáo

lễ....
II. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VHDG.
PV: Em hãy cho biết VHDG những
đặc trưng cơ bản nào?
VHDG có 3 đặc trưngbản:
Tính truyền miệng
Tính thực hành
Là sáng tác tập thể.
1. Tính truyền miệng
PV: Em hãy cho biết như thế nào
truyền miệng?
PV: Em y cho biết như thế nào d
bản?
GV: những bản khác nhau của cùng
một tác phẩm (có nội dung, hình thức
bản giống nhau chỉ khác nhau chi
tiết)
Ví dụ: gió đưa cành trúc la đà
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về bưng ăn ốc về đồng ăn cua…....
Không lưu hành bằng chữ viết,
truyền từ đời này sang đời khác, tính
truyền miệng còn biểu hiện trong diễn
xướng dân gian (ca hát, chèo tuồng, cải
lương). Tính truyền miệng làm n s
phong p đa dạng của VHDG, làm
thêm nhiều bản kể gọi là dị bản.
2. Tính tập th
PV: Em hiểu như thế nào là tập thể?
GV: Mỗi người đều quyền tham gia
bổ sung sửa chữa sáng tác dân gian
nhân khởi xướng, tập thể hưởng
ứng tham gia, truyền miệng trong dân
gian. Quá trình truyền miệng lại được
chỉnh sửa, thêm bớt cho hoàn chỉnh
mang đậm tính tập thể.
3. VHDG gắn và phục v trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời
sống cộng đồng (Tính thực hành).
PV: Em hãy cho biết tính thực hành
được hiểu như thế nào?
những sáng tác dân gian phục v
trực tiếp cho từng ngành, từng nghề.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
[b]A.[/b] [b]M[/b][b]ỤC[/b] [b]TIÊU[/b] [b]BÀI[/b][b] H[/b][b]ỌC[/b]   Gíup học sinh:   [b]B.[/b] [b]PHƯƠNG[/b] [b]TIỆN[/b] [b]THỰC[/b] [b]HỆN[/b]   SGK   Thiết kế bài học   Các tài liệu tham khảo   [b]C.[/b] [b]CÁCH[/b] [b]THỨC[/b] [b]TIẾN[/b][b] H[/b][b]ÀNH[/b]   GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận   trả lời các câu hỏi   [b]D.[/b] [b]TIẾN[/b] [b]TRÌNH[/b] [b]D[/b][b]ẠY[/b] [b]HỌC[/b]   Kiểm tra bài cũ.   Giới thiệu bài mới   Khi nói về VHDG Lâm Thị Mĩ Dạ đã từng có câu thơ làm xúc động lòng   người:  
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1436     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm