Tài liệu

Khái niệm về mặt tròn xoay

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 967     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Khái niệm về mặt tròn xoay - tài liệu, sách iDoc.VnKhái niệm về mặt tròn xoay,Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU §1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Mặt cầu Mặt xuyếnChương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU I MẶT NÓN…
THPT TÂN QU I
§1. KN V M T TRÒN XOAY
§1. KN V M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
I-S T O THÀNH M T TRÒN XOAY
I-S T O THÀNH M T TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
§2. M T C U
§2. M T C U
II-GIAO C A MC VÀ MP
II-GIAO C A MC VÀ MP
I-MC VÀ CÁC KN LIÊN QUAN Đ N MC
I-MC VÀ CÁC KN LIÊN QUAN Đ N MC
III-GIAO C A MC VÀ ĐT. TT C A MC
III-GIAO C A MC VÀ ĐT. TT C A MC
IV-TÍNH DI N TÍCH MC & TT KH I C U
IV-TÍNH DI N TÍCH MC & TT KH I C U
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012 TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012 TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012ƯỜ ƯỜ ƯỜ
Ch ng IIươ
M T NÓN-M T TR -
M T C U
MTX MTrMNo MCCII
BAN KHOA H C C B N Ơ
THPT TÂN QU I
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
§1. KHÁI NI M V M T TRÒN XOAY
MTX MTrMNo MCCII
M t c u
M t xuy n ế
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
3. Di n tích xq
3. Di n tích xq
1. Đ nh nghĩa
2. Hìnhkh i nón
2. Hình và kh i nón
4. Th tích kh i nón
4. Th tích kh i nón
5. Ví d
5. Ví d
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
d GSP
Tr i m t tròn xoay
Liên hệ quảng cáo

THPT TÂN QU I
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
II-M T NÓN TRÒN XOAY
1. Đ nh nghĩa
Cho 2 đ ng th ng ườ l c t nhau t i O và không vuông góc v i
nhau. M t tròn xoay sinh b i l khi quay quanh g i là m t nón
tròn xoay (m t nón)
g i là tr c.
l g i là đ ng sinh. ườ
r g i là bán kính.
§1. KHÁI NI M V M T TRÒN XOAY
MTX MTrMNo MCCII
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
3. Di n tích xq
3. Di n tích xq
1. Đ nh nghĩa
2. Hìnhkh i nón
2. Hình và kh i nón
4. Th tích kh i nón
4. Th tích kh i nón
5. Ví d
5. Ví d
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
d GSP
Tr i m t tròn xoay
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Khái niệm về mặt tròn xoay

Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU
§1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
Mặt cầu
Mặt xuyến

Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU
I MẶT NÓN TRÒN XOAY
1. Định nghĩa
Cho 2 đường thẳng  và l cắt nhau tại O và không vuông góc với nhau. Mặt tròn xoay sinh bởi l khi quay quanh  gọi là mặt nón tròn xoay (mặt nón)
 gọi là trục.
l gọi là đường sinh.
r gọi là bán kính.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 967     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm