Tài liệu

Khái niệm về mặt tròn xoay

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 970     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Khái niệm về mặt tròn xoay - tài liệu, sách iDoc.VnChương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU §1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Mặt cầu Mặt xuyến Chương II MẶT NÓN-MẶT TR
THPT TÂN QU I
§1. KN V M T TRÒN XOAY
§1. KN V M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
I-S T O THÀNH M T TRÒN XOAY
I-S T O THÀNH M T TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
§2. M T C U
§2. M T C U
II-GIAO C A MC VÀ MP
II-GIAO C A MC VÀ MP
I-MC VÀ CÁC KN LIÊN QUAN Đ N MC
I-MC VÀ CÁC KN LIÊN QUAN Đ N MC
III-GIAO C A MC VÀ ĐT. TT C A MC
III-GIAO C A MC VÀ ĐT. TT C A MC
IV-TÍNH DI N TÍCH MC & TT KH I C U
IV-TÍNH DI N TÍCH MC & TT KH I C U
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012 TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012 TR NG TRUNG H C PH THÔNG TÂN QU I NĂM H C 2011-2012ƯỜ ƯỜ ƯỜ
Ch ng IIươ
M T NÓN-M T TR -
M T C U
MTX MTrMNo MCCII
BAN KHOA H C C B N Ơ
THPT TÂN QU I
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
§1. KHÁI NI M V M T TRÒN XOAY
MTX MTrMNo MCCII
M t c u
M t xuy n ế
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
3. Di n tích xq
3. Di n tích xq
1. Đ nh nghĩa
2. Hìnhkh i nón
2. Hình và kh i nón
4. Th tích kh i nón
4. Th tích kh i nón
5. Ví d
5. Ví d
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
d GSP
Tr i m t tròn xoay
THPT TÂN QU I
Ch ng II M T NÓN-M T TR -M T C Uươ
II-M T NÓN TRÒN XOAY
1. Đ nh nghĩa
Cho 2 đ ng th ng ườ l c t nhau t i O và không vuông góc v i
nhau. M t tròn xoay sinh b i l khi quay quanh g i là m t nón
tròn xoay (m t nón)
g i là tr c.
l g i là đ ng sinh. ườ
r g i là bán kính.
§1. KHÁI NI M V M T TRÒN XOAY
MTX MTrMNo MCCII
I-M T TRÒN XOAY
I-M T TRÒN XOAY
II-M T NÓN TRÒN XOAY
3. Di n tích xq
3. Di n tích xq
1. Đ nh nghĩa
2. Hìnhkh i nón
2. Hình và kh i nón
4. Th tích kh i nón
4. Th tích kh i nón
5. Ví d
5. Ví d
III-M T TR TRÒN XOAY
III-M T TR TRÒN XOAY
d GSP
Tr i m t tròn xoay
Khái niệm về mặt tròn xoay
Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU §1. KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Mặt cầu Mặt xuyến Chương II MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU I MẶT NÓN TRÒN XOAY 1. Định nghĩa Cho 2 đường thẳng  và l cắt nhau tại O và không vuông góc với nhau. Mặt tròn xoay sinh bởi l khi quay quanh  gọi là mặt nón tròn xoay (mặt nón)  gọi là trục. l gọi là đường sinh. r gọi là bán kính.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 970     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm