Thành viên nguyentruong

KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300

- 05/18/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên nguyentruong

KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300

- 05/18/2012
5,752
Báo lỗi

     WinCC V7  
            1.   Add new driver: SIMATIC S7 Protocol Suite.chn  

           2.    Tạo tag trong Tag Management  SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE  MPI  
                 Ví dụ: Tạo 2 Group Tag là input và output  
                 -     Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton  
                 -     Output: Tạo Tag: Light_1   
                   
                   
                 

Nội dung
þÿ

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300

 WinCC V7 1. Add new driver: SIMATIC S7 Protocol Suite.chn

2. Tạo tag trong Tag Management  SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE  MPI

Ví dụ: Tạo 2 Group Tag là input và output

- Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton

- Output: Tạo Tag: Light_1

Tạo Tag On_botton

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

Tương tự tạo Tag Off_botton.

Tạo Tag Light_1

3. Thiết lập cấu hình mạng.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

4. Xuất hiện hộp thoại System Parameter – MPI  Unit  Logical device name: Chọn PC

Adapter(MPI)

5. Thoát chương trình phần mềm: Chọn Yes  OK. Sau đó mở phần mềm lên lại

6. Vào Graphic Designer: Vẽ 2 nút nhấn và 1 bóng đèn

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

7. Gán thuộc tính cho đối tượng.

- On_botton: Gán Tag On_botton trong Properties: Miscellaneous  Operator-Control

Enable

Chọn Update Cycel là Upon change

- Tương tự với Off_botton

- Light_1: Gán Tag Light_1 trong Properties: Miscellaneous  Display

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

Chọn Update Cycel là Upon change

 PLC S7-300 1. Thiết lập phần cứng tương ứng với CPU của PLC

Viết một đoạn chương trình gồm: On_botton, Off_botton, Light_1

On_botton: M0.0 Off_botton: M0.1 Light_1: Q0.0

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

2. Thiết lập cấu hình mạng.

Vào Options  Set PG/PC interface…

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

Vào PC Adapter(Auto)  Local Connection  USB hoặc COM (tùy thuộc vào cộng Cáp)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

Trường hợp này dùng cổng COM

3. Download chương trình xuống CPU

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SIMATIC WINCC V7 - IX

Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com

4. Chạy chương trình và quan sát bên Runtime WinCC

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang