Tài liệu

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cơ khí Kiên Giang

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 925     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 63
Tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cơ khí Kiên Giang - tài liệu, sách iDoc.VnKế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cơ khí Kiên Giang
Đ I H C AN GIANG
KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH
D NG LÝ H NHƯƠ
K TOÁNC Đ NH VÀ PHÂN TÍCH
K T QU HO T Đ NG KINH DOANH
T I CÔNG TY TNHH C KHÍ KIÊN GIANG Ơ
Chuyên ngành: K Toán Doanh Nghi pế
KHÓA LUẬN TỘT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008
Đ I H C AN GIANG
KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH
KHÓA LUẬN TỘT NGHIỆP ĐẠI HỌC
K TOÁNC Đ NH VÀ PHÂN TÍCH
K T QU HO T Đ NG KINH DOANH
T I CÔNG TY TNHH C KHÍ KIÊN GIANG Ơ
Chuyên ngành: K Toán Doanh Nghi pế
Sinh viên th c hi n: D NG LÝ ƯƠ H NH
L p: DH5KT Mã s Sv: DKT041698
Giáo viên h ng d n: Th.s. VÕ NGUYÊN PH NGướ ƯƠ
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008
Liên hệ quảng cáo

L I C M N Ơ
Kính th a quý th y cô!ư
Lu n văn t t nghi p “K toán phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh” ế ế
k t qu b c đ u c a em sau h n b n tháng th c t p t i Công ty TNHH C khí Kiênế ướ ơ ơ
Giang. Kho ng th i gian này tuy không dài nh ng quý th y đã d n r t nhi u công ư
s c, tâm huy t đ truy n đ t cho em nh ng ki n th c khoa h c và kinh nghi m quý giá ế ế
c a mình.
Nhân đây em xin trân tr ng g i l i c m n sâu s c đ n : ơ ế
+ Ban giám hi u và quý th y cô khoa kinh t Tr ng Đ i H c An Giang. ế ườ
+ Th y b môn K toán - Tài chính h ng d n th c t p t t nghi p. Đ c bi t ế ướ
Nguyên Ph ng đã tr c ti p h ng d n, đ ng viên khích l em trong su t th iươ ế ướ
gian th c t p.
L i c m n ti p theo, em xin trân tr ng g i đ n Ban lãnh đ o Công ty TNHH ơ ế ế
C khí Kiêng Giang cùng toàn th chú, anh ch trong Công ty. Nh t Quy Kơ ế
toán tr ng, ch Cúc K toán t ng h p…..đã r t t n tình giúp đ , h ng d n, ch d yưở ế ướ
chi ti t cho em nh ng kinh nghi m làm vi c, t o m i đi u ki n thu n l i đ em ti pế ế
c n v i ngu n s li u th c t góp ph n làm cho bài báo cáo c a em thêm t t h n. ế ơ
Trong quãng th i gian th c t p, em đã h c h i đ c r t nhi u kinh nghi m, có đ c c ượ ượ ơ
h i áp d ng nh ng ki n th c đã h c vào tình hu ng c th c a công ty, giúp em rèn ế
luy n ph ng pháp nghiên c u năng l c gi i quy t v n đ , rèn luy n tác phong làm ươ ế
vi c và đ o đ c ngh nghi p đó là hành trang giúp em v ng b c trong môi tr ng làm ướ ườ
vi c t ng lai. ươ
Em xin kính chúc quý th y cô, quý Công ty luôn d i dào s c kh e, thành công
trong công vi c và trong cu c s ng. Chúc Công ty ngày càng phát tri n l n m nh.
V i nh ng ki n th c còn h n ch b n thân còn thi u kinh nghi m th c ti n, ế ế ế
em s không tránh kh i nh ng sai sót, r t mong nh n đ c s thông c m cũng nh ch ượ ư
d y, đóng góp c a quý th y khoa kinh t các anh ch qu n cùng nhân viên k ế ế
toán trong Công ty đ đ tài c a em đ c hoàn thi n h n ượ ơ
M t l n n a em xin chân thành c m n. ơ
Sinh viên th c hi n
D ng Lý H nhươ
An Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2008
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cơ khí Kiên Giang
Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cơ khí Kiên Giang
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 925     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm