Thành viên vodaiduong

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/78 trang
Tải xuống
Thành viên vodaiduong

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

- 12 tháng trước
52,334
Báo lỗi

Sự đổi  mới cơ chế  quản lý kinh  tế  đòi hỏi  nền tài chính quốc  gia  phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế. Tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các nội dung và  giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có  nhiệm vụ khai thác các nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán tiền lương là  một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm bảo hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp. 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang