Tài liệu

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 50672     Tải về: 485     Lượt mua: 4    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 78
Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp  tại Công ty Xây dựng Thanh Hà - tài liệu, sách iDoc.VnSự đổi  mới cơ chế  quản lý kinh  tế  đòi hỏi  nền tài chính quốc  gia  phải được tiếp tục đổi mới m
Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên ngành KTDN
Nguyễn Xuân Khoát
Lp 33B - KTDN
1
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu và viết khoá luận, i đã nhận được squan
m hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều tập thể, nhân trong ngoài nhà trường.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Thanh Minh,
người đẫ trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tôi trong suốt thời gian
thực tập viết khoá luận. Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới: Khoa
Kế toán - Trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, ng ty y
dựng Thanh - Hải Dương đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điu kiện cho i
nghiên cứu và hoàn thành khoá luận này.
Cuối cùng i xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo trong khoa đã tạo
điêu kiện cho tôi hn thiện khóa luận tốt nghiệp này.
Tháng 8 năm 2005
Sinh viên:
Nguyễn Xuân Khoát
Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên ngành KTDN
Nguyễn Xuân Khoát
Lp 33B - KTDN
2
LỜI NÓI ĐẦU
Sự đổi mới chế quản kinh tế đòi hỏi nền i chính quốc gia phải
được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường
kinh tế. i chính luôn luôn tổng hcác mi quan hệ kinh tế, tổng thể các
nội dung giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ nhim vụ khai thác các
nguồn lực i chính, ng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà n phải quản và
sử dụng có hiệu quả mi nguồn lực. Hạch toán kế toán một bộ phận cấu thành
quan trọng của hệ thống ng cqun kinh tế, i chính, vai trò tích cực
trong việc quản lý, điu hành kim soát các hoạt động kinh tế. Với cách
công cquản kinh tế, kế toán tiền ơng một lĩnh vực gắn liền với hoạt
động kinh tế, tài chính đảm bảo hthng tchức thông tin ích cho các quyết
định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng
với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Trong lịch sphát triển ca hội loài người, việc ng tạo ra của cải vật
chất gắn liền với lao động, lao động yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất. Tổ
chức tốt ng tác quản lao động tin lương cho người lao động, chấp nh tốt
kỷ luật lao động, ng cao hiệu quả ng tác hạch toán kế tn tiền lương và các
khoản trích theo tin lương giúp cho việc quản chặt chẽ, đúng chế độ tđó
khuyến khích được người lao động nâng cao ng xut lao động và tạo sở
cho việc tính toán phân bổ vào giá thành sản phẩm được chính xác đúng
đối tượng. Đồng thời làm n cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp ngân
sách cho các quan phúc li xã hội. Để kết hợp giữa luận thực tin sản
xuất, được sự giúp đỡ của thầy giáo tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên
đề: “Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
tại Công ty Xây dựng Thanh Hà”. Do điều kiện hạn, khả năng kiến thức
thực tế n ít cho nên kh luận không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất
mong được sự góp ý của mi người liên quan để đề tài này được hoàn thiện
hơn
Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên ngành KTDN
Nguyễn Xuân Khoát
Lp 33B - KTDN
3
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CA ĐỀ TÀI
Đối vi người lao động, sức lao động hbỏ ra để để đạt được lợi
ích cụ thể, đó là tiền công ( lương ) mà người sử dụng lao động họ strả. Vì vậy
việc nghiên cứu tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT,
KPCĐ) rất được mi người quan m. Trước hết là hmuốn biết lương chính
thức của của mình được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH,
BHYT, KPCĐ họ trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó s
hiu biết về lương các khoản trích theo ơng sẽ giúp họ đối chiếu với chính
sách của nhà nước quy định v các khoản này, qua đó họ biết được người s
dụng lao động đã trích đúng, trích đcho họ quyền lợi này hay chưa. Cách tính
lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền li
của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó tc đẩy việc nâng cao chất
lượng lao động của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiu sâu về qtrình
hạch toán lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản hoàn thin li cho đúng,
đủ, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ ng nhân
viên của doanh nghiệp được quan tâm đảm bảo về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái
hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thin hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp
phân bổ chính xác chi phí nhân ng vào giá thành sản phẩm ng sức cạnh
tranh của sản phẩm nhờ giá thành hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao đng
(lương) kết quả sản xuất kinh doanh dược thể hiện chính xác trong hạch toán
cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản doanh nghiệp trong việc đưa ra các
quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
một sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trong những năm
học tập n luyện ở trường với mong mun học đi đôi với hành” để củng cố
thêm kiến thức, vận dụng kiến thức đã hc vào trong thực tế. Trong thời gian
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà
Sự đổi  mới cơ chế  quản lý kinh  tế  đòi hỏi  nền tài chính quốc  gia  phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế. Tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các nội dung và  giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có  nhiệm vụ khai thác các nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán tiền lương là  một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm bảo hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp. 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 50672     Tải về: 485     Lượt mua: 4    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm