Tài liệu

ke hoach day them mon van 6

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 150     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu ke hoach day them mon van 6 - tài liệu, sách iDoc.VnPHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNHTRƯỜNG THCS ĐỊNH LIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcKẾ HO
PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH
TRƯỜNG THCS ĐỊNH LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên GV: Lưu Trần Nhàn
Môn dạy: Văn 6
TT Lớp Nội dung dạy thêm
Thời gian (từ
ngày … đến
ngày.......)
Số buổi
dạy/ lớp
1 Lớp 6 Buổi 1: Ôn tập Tiếng Việt
- Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt
- Từ mượn
Buổi 2: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN.
- Khái niệm
- Các truyền thuyết đã học.
Buổi 3: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN (tiếp)
Buổi 4: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn tự sự.
Buổi 5: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn t sự
(tiếp).
Buổi 6: Ôn tập Tiếng việt.
- Nghĩa của từ.
- Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
Buổi 7: Ôn tập Văn học: Truyện cổ tích
Từ 08/10/2012
đến 11/05/2013
25
- Khái niệm
- So sánh truyền thuyết và truyện cổ tích.
- Nêu và xác định kiểu nhân vật trong các tuyện cổ tích đã học.
Buổi 8: Ôn tập Văn học (tiếp).
- Những nét chính v nội dung nghệ thuật của 1 s truyện cổ ch VN nươca
ngoài.
- Ý nghĩa của các truyện cổ tích đã học.
Buổi 9: Ôn tập Văn học (tiếp).
- Kể tóm tắt một số truyện cổ tích đã học.
- Cảm nhận về một số nhân vật trong các truyện cổ tích.
Buổi 10: Ôn tập Tập làm văn.
- Hướng dẫn viết đoạn văn.
- Luyện nói kể chuyện.
Buổi 11: Ôn tập Tiếng việt
- Chữa lỗi dùng từ.
Buổi 12: Ôn tập Tập làm văn
- Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
- Thứ tự kể trong văn tự sự
Buổi 13: Ôn tập các Truyện ngụ ngôn đã học
Buổi 14: Ôn tập Tiếng việt: Từ và cụm từ Tiếng việt
- Danh từ, cụm danh từ
Buổi 15: Ôn tập Tiếng việt: Động từ, cụm động từ
Buổi 16: Ôn tập Tiếng việt: Tính từ, cụm tính từ
Buổi 17: Ôn tập Tập làm văn
- Kể chuyện đời thường.
- Kể chuyện tưởng tượng.
Buổi 18: Ôn tập Văn học: Truyện trung đại
Buổi 19: Ôn tập Tiếng việt:
- Số từ, lượng từ, chỉ từ.
- Buổi 20: Ôn tập về các biện pháp tu từ
Buổi 21: Ôn tập về văn miêu tả
Buổi 22: Ôn tập Văn học (về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản đã học):
Buổi 23: Ôn tập Tiếng việt:
- Các thành phần câu
- Câu trần thuật đơn
Buổi 24: Ôn tập về văn bản nhật dụng
Buổi 25: Ôn tập Tiếng việt: Ôn tập về dấu câu
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Định Liên, ngày tháng năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
ke hoach day them mon van 6
PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNHTRƯỜNG THCS ĐỊNH LIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcKẾ HOẠCHDẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊNHọ và tên GV: Lưu Trần NhànMôn dạy: Văn 6TTLớpNội dung dạy thêmThời gian (từ ngày … đến ngày.......)Số buổi dạy/ lớp1Lớp 6Buổi 1: Ôn tập Tiếng ViệtTừ và cấu tạo từ Tiếng ViệtTừ mượnBuổi 2: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN.Khái niệmCác truyền thuyết đã học.Buổi 3: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN (tiếp)Buổi 4: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn tự sự.Buổi 5: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn tự sự (tiếp).Buổi 6: Ôn tập Tiếng việt.Nghĩa của từ.Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.Buổi 7: Ôn tập Văn học: Truyện cổ tíchKhái niệmSo sánh truyền thuyết và truyện cổ tích.Nêu và xác định kiểu nhân vật trong các tuyện cổ tích đã học.Buổi 8: Ôn tập Văn học (tiếp).Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của 1 số truyện cổ tích VN và nươca ngoài.Ý nghĩa của các truyện cổ tích đã học.Buổi 9: Ôn tập Văn học (tiếp).Kể tóm tắt một số truyện cổ tích đã học.Cảm nhận về một số nhân vật trong các truyện cổ tích.Buổi 10: Ôn tập Tập làm văn.Hướng dẫn viết đoạn văn.Luyện nói kể chuyện.Buổi 11: Ôn tập Tiếng việtChữa lỗi dùng từ.Buổi 12: Ôn tập Tập làm vănNgôi kể và lời kể trong văn tự sựThứ tự kể trong văn tự sựBuổi 13: Ôn tập các Truyện ngụ ngôn đã họcBuổi 14: Ôn tập Tiếng việt: Từ và cụm từ Tiếng việt- Danh từ, cụm danh từBuổi 15: Ôn tập Tiếng việt: Động từ, cụm động từBuổi 16: Ôn tập Tiếng việt: Tính từ, cụm tính từBuổi 17: Ôn tập Tập làm vănKể chuyện đời thường.Kể chuyện tưởng tượng.Buổi 18: Ôn tập Văn học: Truyện trung đạiBuổi 19: Ôn tập Tiếng việt: Số từ, lượng từ, chỉ từ.Buổi 20: Ôn tập về các biện pháp tu từBuổi 21: Ôn tập về văn miêu tảBuổi 22: Ôn tập Văn học (về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản đã học): Buổi 23: Ôn tập Tiếng việt: Các thành phần câuCâu trần thuật đơnBuổi 24: Ôn tập về văn bản nhật dụngBuổi 25: Ôn tập Tiếng việt: Ôn tập về dấu câuTừ 08/10/2012 đến 11/05/201325 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Định Liên, ngày tháng năm 2012HIỆU TRƯỞNG
Nội dung trích xuất từ tài liệu
PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH

TRƯỜNG THCS ĐỊNH LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN

Họ và tên GV: Lưu Trần Nhàn

Môn dạy: Văn 6

TT

Lớp

Nội dung dạy thêm

Thời gian (từ ngày … đến ngày.......)

Số buổi

dạy/ lớp

1

Lớp 6

Buổi 1: Ôn tập Tiếng Việt

Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt

Từ mượn

Buổi 2: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN.

Khái niệm

Các truyền thuyết đã học.

Buổi 3: Ôn tập Văn học về truyền thuyết dân gian VN (tiếp)

Buổi 4: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn tự sự.

Buổi 5: Ôn tập Tập làm văn: Văn tự sự và các vấn đề có liên quan đến văn tự sự (tiếp).

Buổi 6: Ôn tập Tiếng việt.

Nghĩa của từ.

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

Buổi 7: Ôn tập Văn học: Truyện cổ tích

Khái niệm

So sánh truyền thuyết và truyện cổ tích.

Nêu và xác định kiểu nhân vật trong các tuyện cổ tích đã học.

Buổi 8: Ôn tập Văn học (tiếp).

Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của 1 số truyện cổ tích VN và nươca ngoài.

Ý nghĩa của các truyện cổ tích đã học.

Buổi 9: Ôn tập Văn học (tiếp).

Kể tóm tắt một số truyện cổ tích đã học.

Cảm nhận về một số nhân vật trong các truyện cổ tích.

Buổi 10: Ôn tập Tập làm văn.

Hướng dẫn viết đoạn văn.

Luyện nói kể chuyện.

Buổi 11: Ôn tập Tiếng việt

Chữa lỗi dùng từ.

Buổi 12: Ôn tập Tập làm văn

Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

Thứ tự kể trong văn tự sự

Buổi 13: Ôn tập các Truyện ngụ ngôn đã học

Buổi 14: Ôn tập Tiếng việt: Từ và cụm từ Tiếng việt

- Danh từ, cụm danh từ

Buổi 15: Ôn tập Tiếng việt: Động từ, cụm động từ

Buổi 16: Ôn tập Tiếng việt: Tính từ, cụm tính từ

Buổi 17: Ôn tập Tập làm văn

Kể chuyện đời thường.

Kể chuyện tưởng tượng.

Buổi 18: Ôn tập Văn học: Truyện trung đại

Buổi 19: Ôn tập Tiếng việt:

Số từ, lượng từ, chỉ từ.

Buổi 20: Ôn tập về các biện pháp tu từ

Buổi 21: Ôn tập về văn miêu tả

Buổi 22: Ôn tập Văn học (về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản đã học):

Buổi 23: Ôn tập Tiếng việt:

Các thành phần câu

Câu trần thuật đơn

Buổi 24: Ôn tập về văn bản nhật dụng

Buổi 25: Ôn tập Tiếng việt: Ôn tập về dấu câu

Từ 08/10/2012 đến 11/05/2013

25

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Định Liên, ngày tháng năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 150     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm