Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 293     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13 - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn sử dụng word 2010 part 13,Chương 4: Thao tác với bảng biểu Chèn công thức toán học vào bảng Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình…
background image

Word 2010 

 

 

 

 

Chương 4: Thao tác với bảng biểu 

Chèn công thức toán học vào bảng 

Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ 

liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với 

Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện 

được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng. 

Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng 

tay rồi điền kết quả vào. Tuy nhiên, điểm lợi thế hơn hẳn khi tính toán luôn trong 

Table của Word là việc khi chỉnh sửa dữ liệu thì máy có khả năng cập nhật kết quả, 

còn nếu tính bằng tay thì lại phải tính lại và điền lại. Lúc đó thì tính toán bằng tay 

lại chậm hơn. 

 

Bảng 1. Bảng dữ liệu cần tính toán  

background image

Word 2010 

 

 

 

 

Lấy ví dụ cụ thể như ở bảng 1. Để thực hiện bảng dữ liệu trên, người dùng thực 

hiện qua ba bước: nhập dữ liệu, tính toán và định dạng. 

Bước 1. Nhập dữ liệu tất cả các cột, trừ cột Thành tiền 

Bước 2. Tính Thành tiền = Số lượng + Đơn giá: 

 

Hộp thoại Formula  

Kích chuột vào ô đầu tiên của cột Thành tiền, chọn lệnh  Layout, nhóm Data, 

chọn Formula (fx) 

 

- Nhập công thức tính theo hai cách tại ô Formula: 

e

 

+ Tính trực tiếp theo cách dùng địa chỉ theo dòng và cột của Excel. Trong trường 

hợp cụ thể này, Số lượng là cột D, Đơn giá là cột Cdòng cần tính là dòng 2

nên công thức tính sẽ là =c2+d2 

+ Hoặc có thể sử dụng các hàm có trong ô Paste Function ở bên dưới hoặc gõ tên 

hàm  vào.  Trong  Word  có  thể  sử  dụng  các  hàm  cơ  bản  như:  Sum  (tính  tổng), 

background image

Word 2010 

 

 

 

 

Count (đếm), Average (tính trung bình cộng), Max (giá trị lớn nhất), Min (giá 

trị nhỏ nhất), Product (nhân) … và có thể sử dụng địa chỉ ô và vùng như Excel. 

Để tính Thành tiền có thể viết như sau: = Product(left) hoặc = Product(c2:d2) 

Chọn chế độ định dạng tại ô Number Format (ví dụ: #,##0) 

Bước 3. Sao chép xuống các ô bên dưới: Bôi đen kết quả vừa tính, chọn copy và 

paste xuống các ô bên dưới của cột thành tiền rồi bấm F9 để cập nhật theo dòng. 

Bước  4.  Tính  tổng:  kích  chuột  vào  ô  cuối  cùng  của  dòng  Thành  tiền  và  chọn 

Layout/Formula,  nhập  công  thức  =sum(above)  và  chọn  chế  độ  định  dạng  tại  ô 

Number Format rồi OK. 

Trong  quá  trình  làm  việc,  nếu  dữ  liệu  tại  các  cột  Số  lượng  và  Đơn  giá  có  điều 

chỉnh thì chỉ cần bôi đen cột Thành tiền và bấm F9 thì máy sẽ tự động cập nhập kết 

quả theo số liệu mới. 

Chú ý: nếu người dùng nhập sai kiểu số liệu hoặc trong bảng có các ô dạng Merge 

Cells thì có thể kết quả tính toán sẽ không chính xác. 

Hộp thoại Formula 

- Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. Bắt đầu mỗi hàm hay công thức đều 

phải bắt đầu từ dấu “=” (SUM(ABOVE): Tỉnh tổng các giá trị ở trên). Bạn phải 

điền đúng công thức của mỗi hàm.  

- Number format: Các định dạng kiểu số  

- Paste Function: Các hàm cơ bản:  

ABS: Trị tuyệt đối  

AND: Hàm và  

AVERAGE: Tính trung bình  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13

Chương 4: Thao tác với bảng biểu Chèn công thức toán học vào bảng Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng. Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 301 Lượt xem: 115249
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1283 Lượt xem: 48540
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 551 Lượt xem: 46968
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 20765
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 19926
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 19926
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 128 Lượt xem: 19740
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14264
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12066
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11760