Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43728     Tải về: 785     Lượt mua: 19    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 243
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA - tài liệu, sách iDoc.VnPhần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 chạy trong môi trường Windows, tạo cho MISA-SME phiên bản 7.9 có đặc tính kế thừ
1
MC LC
GII THIU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIU ................................................................................................. 9
BNG KÊ KÝ HIU, KIU CH S DNG TRONG TÀI LIU........................ 10
KHI ĐỘNG PHN MM, TO LP & M CƠ S D LIU.......................... 11
1. Khi động phn mm MISA-SME phiên bn 7.9.....................................12
2. To d liu mi ............................................................................................13
3. M d liu.....................................................................................................21
4. Gii thiu tng quan v phn mm ............................................................22
MENU CHÍNH CÁC CHC NĂNG CA H THNG......................................... 25
I. MENU TP...................................................................................................26
1. M d liu........................................................................................... 26
2. Đóng d liu........................................................................................ 26
3. Thông tin v d liu ............................................................................ 26
4. Bo trì d liu...................................................................................... 27
5. Xut khu d liu................................................................................ 28
6. Nhp khu d liu ............................................................................... 30
7. In báo cáo............................................................................................ 31
8. Kết thúc............................................................................................... 34
II. MENU SON THO ................................................................................. 35
1. Nhp s dư ban đầu............................................................................. 36
2. H thng tài khon .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cp....................................................................................... 44
5. Vt tư - hàng hoá - dch v.................................................................. 45
6. Nhân viên ............................................................................................ 49
7. Phòng ban............................................................................................ 53
8. Công vic ............................................................................................ 54
9. Mã thng kê ........................................................................................ 57
10. Thiết lp báo cáo tài chính ................................................................ 58
2
11. Nhp khu danh mc t Excel...........................................................61
12. Mu chng t.....................................................................................63
13. Viết thư ..............................................................................................64
14. Tìm kiếm............................................................................................66
III. MENU H THNG ..................................................................................69
1. Ngày hch toán ....................................................................................69
2. Ghi s/B ghi s theo lô ......................................................................70
3. Thay đổi mt khu ...............................................................................71
4. Người dùng ..........................................................................................72
5. Nhóm người dùng................................................................................74
6. Nht ký truy nhp ................................................................................77
7. Nhc vic .............................................................................................77
8. Danh mc các loi tin.........................................................................78
9. Điu khon thanh toán .........................................................................80
10. Phương thc vn chuyn....................................................................82
11. Tu chn ............................................................................................84
IV. MENU NGHIP V..................................................................................95
1. PHÂN H BÁN HÀNG ...............................................................................96
1.1 Hoá đơn bán hàng ..............................................................................97
1.2 Hoá đơn bán l.................................................................................101
1.3 Hàng bán tr li/ Gim giá...............................................................102
1.4 Báo giá .............................................................................................102
1.5 Đơn đặt hàng....................................................................................103
1.6 Thu tin khách hàng.........................................................................104
1.7 Thanh toán bng th tín dng ..........................................................107
1.8 Bù tr công n .................................................................................108
1.9 Thông báo công n ..........................................................................110
1.10 Tính lãi n quá hn ........................................................................111
1.11 Thuế đầu ra ....................................................................................113
1.12 Khách hàng ....................................................................................114
3
1.13 Nhóm khách hàng ......................................................................... 114
1.14 Loi khách hàng ............................................................................ 116
1.15 Vt tư - Hàng hoá - Dch v.......................................................... 118
1.16 Cp nht giá bán theo nhóm khách hàng ...................................... 118
1.16 Viết thư.......................................................................................... 119
2. PHÂN H MUA HÀNG............................................................................ 120
2.1 Đơn mua hàng................................................................................. 121
2.2 Hoá đơn mua hàng .......................................................................... 123
2.3 Hàng mua tr li/ Gim giá hàng mua. ........................................... 125
2.4 Lit kê đơn mua .............................................................................. 125
2.5 Tr tin nhà cung cp ...................................................................... 126
2.6 Bù tr công n................................................................................. 128
2.7 Thuế đầu vào................................................................................... 129
2.8 Nhà cung cp................................................................................... 129
2.9 Nhóm nhà cung cp......................................................................... 129
2.10 Loi nhà cung cp ......................................................................... 130
2.11 Vt tư - hàng hoá - dch v............................................................ 130
2.12 Viết thư.......................................................................................... 130
3. PHÂN H QUN LÝ KHO......................................................................131
3.1 Nhp kho ......................................................................................... 132
3.2 Xut kho.......................................................................................... 135
3.3 Chuyn kho ni b .......................................................................... 136
3.4 Lp ráp tháo d ............................................................................... 138
3.5 Điu chnh hàng tn kho ................................................................. 139
3.6 Cp nht giá nhp kho thành phm................................................. 141
3.7 Cp nht giá xut kho...................................................................... 143
3.8 Tính giá bán .................................................................................... 144
3.9 S dư ban đầu ca VTHH đích danh .............................................. 145
3.10 Sp xếp th t chng t nhp xut ............................................... 146
3.11 T động sinh chng t lp ráp ..................................................... 147
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA
Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 chạy trong môi trường Windows, tạo cho MISA-SME phiên bản 7.9 có đặc tính kế thừa về mặt giao diện của hệ điều hành Windows, dễ học và dễ sử dụng. Lần đầu làm quen với phần mềm, cách học nhanh nhất là đọc hết tài liệu, sau đó tiến hành thực hành ngay trên máy tính khi kết thúc mỗi chương, nếu có vấn đề khúc mắc người sử dụng tra cứu lại tài liệu để hiểu rõ ràng hơn. Đối với người dùng đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm, tài liệu này có giá trị để tra cứu trong quá trình sử dụng.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 43728     Tải về: 785     Lượt mua: 19    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan