Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 706     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 5 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 5
Sử dụng Crystal Ball chạy mô phỏng trên bảng tính Excel Một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy và phân tích tình huống Đồng thời có tính tới các phân phối xác suất khác nhau và các miền giá trị tiềm năng khác nhau đối với các biến chính của vấn đề cần phân tích (ví dụ dự án).
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - 81.doc

Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball – Phần 5

2. Sử dụng Crystal Ball chạy mô phỏng trên bảng tính Excel

 Một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy và phân tích tình huống

 Đồng thời có tính tới các phân phối xác suất khác nhau và các miền giá trị

tiềm năng khác nhau đối với các biến chính của vấn đề cần phân tích (ví dụ

dự án).

 Cho phép xét đến sự tương quan giữa các biến (đồng biến/ nghịch biến)

 Tạo ra một phân phối xác suất cho các kết quả cần phân tích của dự án (các

ngân lưu, NPV, IRR) thay vì chỉ ước tính một giá trị đơn lẻ.

 Phân phối xác suất của các kết quả phân tích dự án hỗ trợ cho các nhà ra

quyết định trong việc lựa chọn các phương án.

Qui trình thiết lập và chạy mô phỏng:

1. Lập mô hình bài toán trên Excel

2. Xác định các biến nhạy cảm và không chắc chắn: Định phân phối xác suất,

các phân phối xác suất thông thường nhất là: Phân phối xác xuất chuẩn,

phân phối xác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối xác suất bậc

thang

3. Xác định và định nghĩa các biến có tương quan: Tương quan đồng biến

hoặc nghịch biến, Độ mạnh của tương quan

4. Định nghĩa các dự báo: các chỉ tiêu cần phân tích trong bài toán

5. Thiết lập các thông số chạy mô phỏng: số lần thử, chọn phương pháp lấy

mẫu, tuỳ chọn chạy phân tích độ nhạy, tùy chọn chạy Macro của người

dùng trong khi mô phỏng,...

6. Tạo các báo cáo: đồ thị, bảng thống kê mô tả, ...

7. Phân tích các kết quả:Các trị thống kê,Các phân phối xác suất

Cách Crystal Ball sử dụng mô phỏng Monte Carlo

Crystal Ball triển khai mô phỏng Monte Carlo theo quy trình lặp 3 bước:

1. Đối với mỗi ô giả thuyết, Crystal Ball phát ra một số theo phân phối xác

suất bạn đã định nghĩa và đặt nó vào bảng tính.

2. Crystal Ball tính lại mô hình bài toán trên bảng tính

3. Sau đó Crystal Ball rút ra một giá trị từ mỗi ô dự báo và thêm nó vào đồ thị

trong các cửa sổ dự báo.

Mặc dù mô phỏng Monte Carlo là một phương tiện để vẽ lại một tình huống thực

tế, xin lưu ý rằng mô hình bảng tính chỉ có thể xấp xỉ các thành phần của thực tiễn.

Khi bạn khảo sát bài toán, bạn có thể loại một số biến nào đó và thêm các biến

khác vào mô hình bảng tính. Hãy tiếp tục điều chỉnh mô hình cho đến khi bạn cảm

thấy nó mô tả tình huống thực tế càng chính xác càng tốt.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 410 Lượt xem: 128662
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1747 Lượt xem: 64445
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 744 Lượt xem: 58379
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 257 Lượt xem: 29571
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24965
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24965
sách học excel 2003 Lượt tải: 335 Lượt xem: 24850
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 85 Lượt xem: 15984
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13262
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12848