Tài liệu

Hướng dẫn lập sơ đồ khối

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22781     Tải về: 45     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Hướng dẫn lập sơ đồ khối - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn này mô tả các quy tắc cơ bản để lập sơ đồ khối mô tả quy trình công việc. Cần tạo ra các sơ đồ k
B Xây Dng – 37 Lê Đại Hành – Qun Hai Bà Trưng – Hà Ni – Vit Nam
ĐT: 84-4-974 0938 Fax: 84-4-974 0939 Email: gtz-www@fpt.vn
Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers
D án GTZ TA No: 2000.2208.7 - Project GTZ TA No: 2000.2208.7
Tài liu d án s: GL 004 - Project Document No.:GL 004
Phát hành ln: 01 - Edition: 01
Hà Ni, tháng 3 năm 2007 – Hanoi, March 2007
B Xây dng – Hà Ni
Ministry of Construction – Hanoi
hp tác vi
in cooperation with
T chc Hp tác K thut Đức
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
H tr K thut ca GTZ do GFA thc hin
Technical Assistance on behalf of GTZ by GFA Consulting Group & Associates
HƯỚNG DN LP SƠ ĐỒ KHI
GIUDELINES ON
CREATING FLOWCHARTS
HƯỚNG DN LP SƠ ĐỒ KHI
GUIDELINES FOR CREATING FLOWCHARTS
070320-Guideline Creating Flowchart – Rod –EN&VN-1.doc
i
Người liên h ca
GFA Consulting Group GmbH
Your contact
with GFA Consulting Group GmbH
Gudrun Krause
Fax +49 (40) 6 03 06169
Email: gudrun.krause@gfa-group.de
Địa ch
Address
GFA Consulting Group GmbH
Eulenkrugstraße 82
D-22359 Hamburg
Germany
Người chun b
This guidelines was prepared by
Roderick H. Chisholm CPA
rhchisholm@yahoo.com
Liên hệ quảng cáo

HƯỚNG DN LP SƠ ĐỒ KHI
GUIDELINE FOR CREATING FLOWCHARTS
ii
MC LC
Định nghĩa sơ đồ khi .............................................................................................................. 1
Lch s và kiến thc cơ bn ...................................................................................................... 1
Các loi sơ đồ khi ................................................................................................................... 2
Các hình dng cơ bn ............................................................................................................... 2
Công c ci tiến cht lượng: các sơ đồ khi s dng c th cho mt quy trình ...................... 5
Quy trình lp sơ đồ khi ........................................................................................................... 8
Các li khuyên v xây dng/gii thích sơ đồ khi .................................................................... 8
Các dng sơ đồ khi ................................................................................................................ 8
Để xây d
ng mt sơ đồ khi hiu qu ................................................................................... 10
Gii thích ................................................................................................................................. 11
Ví d 1 – Sơ đồ quy trình – Tìm đường tt nht để v nhà .................................................... 12
Ví d 2 – Sơ đồ quy trình – Quy trình hot động như thế nào ............................................... 13
Ví d 3 – Sơ đồ v s tham gia ca mt s người trong công ty – Hoch định chính sách .. 14
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hướng dẫn lập sơ đồ khối
Hướng dẫn này mô tả các quy tắc cơ bản để lập sơ đồ khối mô tả quy trình công việc. Cần tạo ra các sơ đồ khối đơn giản để xác định các nhiệm vụ cần thiết nhằm tiến hành các hoạt động mà công ty sẽ thực hiện. Các sơ  đồ  đơn giản này chính là nghệ thuật  để tạo ra quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP) cho các hoạt động. 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22781     Tải về: 45     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Đà Nẵng Lượt tải: 180 Lượt xem: 158375
Bài giảng xã hội học Đô thị Lượt tải: 95 Lượt xem: 23257
Hướng dẫn lập sơ đồ khối Lượt tải: 45 Lượt xem: 22781
Nội dung môn học: Kinh tế đất đai Lượt tải: 61 Lượt xem: 19210