Tài liệu

hon mot nghin ngay vong quanh trâi dat

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 403     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu hon mot nghin ngay vong quanh trâi dat - tài liệu, sách iDoc.VnHS1: Đọc thu?c lịng hai kh? tho d?u và trả lời câu hỏi:Vì sao t?c gi? nghi trang d?n t? c?nh r?ng xa, t? bi?n xanh?Kiểm tra bài cũ:
HS1: Ñoïc thu c lòng hai khổ
thơ đầu vaø traû lôøi caâu hoûi:Vì
sao tác gi ngh tr ng n t ĩ ă đế
cánh rừng xa, từ biển xanh?
Kieåm tra baøi cuõ:
Kieåm tra baøi cuõ:
HS2: Ñoïc thuộc lòng 4 khổ thơ còn
lại vaø tr l i câu h i : Bài th th ơ
hi n tình c m c a tác gi i v i đ
queâ höông ñaát nöôùc nh th ư ế nào?
Bài: Trăng ơi… từ đâu đến?
hon mot nghin ngay vong quanh trâi dat
HS1: Đọc thu?c lịng hai kh? tho d?u và trả lời câu hỏi:Vì sao t?c gi? nghi trang d?n t? c?nh r?ng xa, t? bi?n xanh?Kiểm tra bài cũ:HS2: Đọc thu?c lịng 4 kh? tho cịn l?i và tr? l?i c?u h?i : B?i tho th? hi?n tình c?m c?a t?c gi? d?i v?i quê hương đất nước nhu th? n?o?Bài: Trăng ơi… từ đâu đến?Ma-gien-laêng(1480-1521)Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đấtLuyện đọcTìm hiểu bài-Xê-vi-la, Ma-gien-lăng,Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011Tập đọc: mỏm cực nam,bát ngát,Ma-tan, sống sót,sứ mạng-Ma-tan-Sứ mạng Vượt Đại Tây Dương, Ma-gien-lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. Tới gần mỏm cực nam thì phát hiện một eo biển dẫn tới một đại dương mênh mông. Thấy sóng yên biển lặng, Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương.TÌM HIỂU BÀIMa-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì ?Cuộc thám hiểm của Ma-gien-lăng có nhiệm vụ khám phá những con đường trên biển dẫn đến những vùngđất mới.Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?Cạn thức ăn, hết nước ngọt, thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. Phải giao tranh với thổ dân.Đoàn thám hiểm đã thiệt hại như thế nào?Mất 4 chiếc thuyền lớn, gần hai trăm người bỏ mạng dọc đường, trong đó Ma-gien-lăng đã bỏ mình trong trận giao tranh với dân đảo Ma-tan.Hạm đội của Ma-gien –lăng đã đi theo hành trình nào?Châu Âu – Đại Tây Dương – châu Mĩ – Thái Bình Dương –châu Á - Ấn Độ Dương – châu Âu.Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì?Chuyến thám hiểm kéo dài 1083 ngày đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.Luyện đọc diễn cảm Thái Bình Dương bát ngát, đi mãi chẳng thấy bờ. Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch. Thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. May sao gặp một hòn đảo nhỏ, được tiếp tế thức ăn và nước ngọt, đoàn thám hiểm ổn định được tinh thần.Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?Các nhà thám hiểm rất dũng cảm, dám vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để đạt được mục đích…NỘI DUNG Câu chuyện ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới.CAÙC EM VEÀ NHAØ HOÏC BAØI, LUYEÄN ÑOÏC DIEÃN CAÛM, CHUAÅN BÒ BAØI " DOØNG SOÂNG MAËC AÙO"Xin chân thành cảm ơnquý thầy, cô giáo và các em!
Nội dung trích xuất từ tài liệu

HS1: Ñoïc thuộc lòng hai khổ thơ đầu vaø traû lôøi caâu hoûi:Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh?
Kieåm tra baøi cuõ:
HS2: Ñoïc thuộc lòng 4 khổ thơ còn lại vaø trả lời câu hỏi : Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với queâ höông ñaát nöôùc như thế nào?
Bài: Trăng ơi… từ đâu đến?

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-Xê-vi-la,
Ma-gien-lăng,
Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011 Tập đọc:
mỏm cực nam,
bát ngát,
Ma-tan,
sống sót,
sứ mạng
-Ma-tan
-Sứ mạng
Vượt Đại Tây Dương, Ma-gien-lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. Tới gần mỏm cực nam thì phát hiện một eo biển dẫn tới một đại dương mênh mông. Thấy sóng yên biển lặng, Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương.

TÌM HIỂU BÀI
Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì ?
Cuộc thám hiểm của Ma-gien-lăng có nhiệm vụ khám phá những con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?
Cạn thức ăn, hết nước ngọt, thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. Phải giao tranh với thổ dân.

Đoàn thám hiểm đã thiệt hại như thế nào?
Mất 4 chiếc thuyền lớn, gần hai trăm người bỏ mạng dọc đường, trong đó Ma-gien-lăng đã bỏ mình trong trận giao tranh với dân đảo Ma-tan.

Hạm đội của Ma-gien –lăng đã đi theo hành trình nào?
Châu Âu – Đại Tây Dương – châu Mĩ – Thái Bình Dương – châu Á - Ấn Độ Dương – châu Âu.

Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì?
Chuyến thám hiểm kéo dài 1083 ngày đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.

Luyện đọc diễn cảm
Thái Bình Dương bát ngát, đi mãi chẳng thấy bờ. Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch. Thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. May sao gặp một hòn đảo nhỏ, được tiếp tế thức ăn và nước ngọt, đoàn thám hiểm ổn định được tinh thần.

Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?
Các nhà thám hiểm rất dũng cảm, dám vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để đạt được mục đích…

NỘI DUNG
Câu chuyện ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới.

*
Slide 1: giới thiệu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 403     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169393
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120874
Có thể bạn quan tâm