Thành viên whitenick

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/13 trang
Tải xuống
Thành viên whitenick

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

- 12 tháng trước
2,143
Báo lỗi

Kiến thức - Biết ý nghĩa của phần mềm. - Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình của phần mềm - Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng. - Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng. b. Kĩ năng - Kích hoạt khởi động được phần mềm. - Nhận biết được màn hình và thanh bảng chọn trên màn hình. - Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong chương trình môn Toán.

Nội dung
Microsoft Word - 22.doc

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG

VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

I - Mục tiêu

a. Kiến thức

- Biết ý nghĩa của phần mềm.

- Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình

của phần mềm

- Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ

giữa chúng.

- Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường

thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.

b. Kĩ năng

- Kích hoạt khởi động được phần mềm.

- Nhận biết được màn hình và thanh bảng chọn trên màn hình.

- Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong

chương trình môn Toán.

c. Thái độ

- Nhận thức được GeoGeBra là một phần mềm học vẽ hình học động ở

(THCS) rất tốt, có ý thức muốn tìm hiểu các phần mềm khác phục vụ

học tập.

- Có ý thức quí trọng sức lao động của các tác giả phần mềm, từ đó

nâng cao thêm ý thức tôn trọng bản quyền.

II- Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học

Thầy:

- Các máy tính trong phòng máy đã cài đặt GeoGeBra, chạy tốt. 2

HS/máy tính.

- Bài giảng trình bày trên bảng.

- Bảng và bút.

Trò:

- SGK đầy đủ.

- Vở ghi chép, giấy, thước và viết.

III. Những lưu ý sư phạm

- Trước hết cần ổn định phòng máy, chia số HS ngồi 1máy cho phù hợp

để HS vừa sử dụng SGK vừa có thể kiểm nghiệm ngay trên máy.

- Trong tiết học này việc gây hứng thú học phần mềm GeoGeBra là một

yêu cầu cần thiết. Có thể bằng so sánh kết quả thực hiện khi

dùng/(không dùng) GeoGeBra.

- Hạn chế chỉ giới thiệu đúng nội dung như SGK, trong tiết học chưa

cần tìm hiểu thêm về các mục chọn khác trong thanh bảng chọn.

IV. Hoạt động của GV -HS

Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm

Mục tiêu: Gây hứng thú học tập phần mềm GeoGeBra

Cách tiến hành: so sánh kết quả khi dùng/ không dùng GeoGeBra

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

Vẽ: Vẽ đoạn thẳng

GV đặt vấn đề : em có biết phần mềm nào có

thể vẽ được hình trên?

GV giới thiệu phần mềm GeoGeBra:

 HS thực hiện vẽ đoạn

thẳng trên giấy

 HS trả lời.

 HS quan sát

Hoạt động 2: Khởi động phần mềm

Mục tiêu: Biết khởi động GeoGeBra

Cách tiến hành: GV thao tác minh hoạ, HS nhận biết và thực hiện

trên máy của mình.

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

 Trên màn hình có biểu tượng của phần mềm

GeoGeBra các em thử khởi động phần

mềm?

 HS khởi động phần mềm

Biểu tượng phần mềm GeoGeBra

 Em hãy trình bày lại cách khởi động phần

mềm GeoGeBra

 GV thao tác khởi động GeoGeBra

 GV kiểm tra lại một số HS khởi động

GeoGeBra.

 HS trình bày lại theo yêu

cầu của GV

 HS quan sát.

 HS thực hiện lại việc khởi

động GeoGeBra.

Hoạt động 3: Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm

Mục tiêu: Nhận biết được thanh bảng chọn , thanh công cụ, khu vực

trung tâm để thể hiện các hình hình học

Cách tiến hành: HS tự đọc SGK, quan sát hình 150 và trên màn hình

máy tính.

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

 GV quản lí HS tự đọc SGK (mục 2b. trang

119)

 GV chiếu màn hình làm việc (hình 150) và

gọi một số HS trình bày các thành phần của

màn hình làm việc

 HS tự đọc SGK, trao đổi

với người bên cạnh

 HS trình bày bằng kết quả

đã tự tìm hiểu.

 GV chỉ vào từng vị trí và yêu cầu học sinh

trả lời

 GV nêu tóm tắt chức năng của từng thành

phần

 HS trả lời theo yêu cầu

của GV

Thanh bảng chọn

Khu vực trung tâm là nơi thể hiện các hình hình học

Hoạt động 4: Quan hệ giữa các đối tượng hình học

Mục tiêu: Biết đặc tính quan trọng của phần mềm là quan hệ logíc

chặt chẽ giữa các đối tượng sẽ tạo “hình học động”

Cách tiến hành: HS đọc SGK tr.122, GV thiết lập và tạo một số

quan hệ.

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

 Nêu vấn đề, yêu cầu HS đọc SGK  HS đọc mục 4

 GV thiết lập điểm nằm trên đoạn

thẳng, đường thẳng trên màn hình phần

mềm dùng công cụ: (Thao tác:

nháy chuột lên đường thẳng hoặc đoạn

thẳng để tạo điểm)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

 GV thiết lập giao điểm của hai đường

thẳng trên màn hình phần mềm dùng

công cụ (Thao tác: nháy chọn hai

đối tượng trên màn hình)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

 GV thiết lập trung điểm của đoạn

thẳng trên màn hình phần mềm dùng

công cụ (Thao tác: nháy chọn đoạn

thẳng)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

 GV thiết lập đường thẳng đi qua một

điểm và song song với một đường

thẳng khác trên màn hình phần mềm

dùng công cụ (Thao tác: nháy chọn

điểm và đường thẳng)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

 GV thiết lập đường thẳng đi qua một

điểm và vuông góc với một đường

thẳng khác trên màn hình phần mềm

dùng công cụ (Thao tác: nháy

chọn điểm và đường thẳng)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

 GV thiết lập đường phân giác của một

góc trên màn hình phần mềm dùng

công cụ (Thao tác: nháy chọn ba

điểm)

 HS quan sát và vẽ trên màn

hình của mình

Hoạt động 5: Dùng công cụ vẽ để vẽ hình tam giác ABC

Mục tiêu: Biết sử dụng công cụ đoạn thẳng

Cách tiến hành: GV làm mẫu, HS thực hiện theo. HS tự thực hiện

GV hướng dẫn thêm. Thi vẽ nhanh.

HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

 GV minh họa vẽ hình tam giác trực tiếp

trên phần mềm.

 HS quan sát

 GV thực hiện bằng cách nháy chọn

công cụ tạo đoạn thẳng (trên thanh

công cụ)

 GV nháy chuột tại vị trí trống bất kỳ

trên màn hình, di chuyển đến vị trí thứ

hai và nháy chuột.

 GV giữ nguyên trạng thái sử dụng công

cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm B,

di chuyển đến vị trí mới và nháy chuột.

 GV giữ nguyên trạng thái sử dụng công

cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm C,

di chuyển đến điểm A và nháy chuột.

 HS quan sát

 HS thấy xuất hiện đoạn AB

 HS thấy xuất hiện đoạn BC

 HS thấy xuất hiện đoạn AC và

hình tam giác ABC đã xong

A

B

A

B

A

B C

 GV yêu cầu HS tự thực hiện lại cách vẽ

hình tam giác, GV kiểm tra và hướng dẫn

thêm

 HS thực hiện các bước vẽ hình

tam giác trên máy mình

V. Đánh giá, kiểm tra, Giao bài tập về nhà

Tổ chức giao công việc cho 4 nhóm:

Nhóm 1) Nêu cách khởi động GeoGeBra. Trên hình 150 chỉ rõ :

cửa sổ dòng lệnh, thanh bảng chọn, nơi thể hiện các hình hình học

Nhóm 2) Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ hình tam giác ABC với trọng

tâm G và ba đường trung tuyến

A

B C

A

F

B D C

E G

Nhóm 3) Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường

cao là hình trung trực

Nhóm 4) Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường

phân giác cắt nhau tại điểm I

Các nhóm lên máy tính GV để trình bày kết quả của nhóm mình.

Bài về nhà : Vẽ hình bình hành ABCD

A

B C

H

A

B C

I

A

D C

B

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang