Tài liệu

Học Hát Bài - Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3809     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Học Hát Bài - Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ) - tài liệu, sách iDoc.VnHát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đ
Tiết 8:
Hc Hát Bài : Lý Cây Xanh
(Dân ca Nam B)
I/Mc tiêu:
- Hát thuc lời ca đúng giai điệu ca i t.
- Biết t kết hp v tay theo nhp và tiết tu của bài hát, hát đều ging, to r
lời đúng giai điệu ca bài hát.
- Biết i hát này là bài Dân Ca Nam B.
II/Chun b ca giáo viên:
- Nhc c đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chun xác bài t.
III/Hoạt động dy hc ch yếu:
- Ổn đnh t chc lp, nhc hc sinh sửa tư thế ngi ngay ngn.
- Kim tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bng hát lại bài t đã hc.
- Bài mi:
Hot Động Ca Giáo Viên HĐ Của Hc Sinh
* Hot động 1: Dy hát bài: Lý Cây Xanh
- Gii thiu bài hát, tác gi.
- GV cho hc sinh nghe bài hát mu.
- HS lng nghe.
- HS nghe mu.
- Hướng dn hc sinh tập đọc li ca theo tiết tu ca bài hát .
- Tp hát tng câu, mi câu cho hc sinh hát li t 2 đến 3 lần để
hc sinh thuc lời ca và giai điệu ca bài hát.
- Sau khi tp xong giáo viên cho hc sinh hát li bài hát nhiu ln
i nhiu hình thc.
- Cho hc sinh t nhn xét:
- Giáo viên nhn xét:
- Giáo viên sa cho hc sinh hát chun xác li ca và giai điệu ca
i hát.
* Hot động 2: t kết hp vận động ph ho.
- Hướng dn hc sinh hát bài hát kết hp v tay theo nhp cai
t.
- Hướng dn hc sinh t bài t kết hp v tay theo tiết tu ca
i hát.
- Giáo viên hi hc sinh, bài hát tên gì? Dân ca dân tc
nào?
-
HS th
c hi
- HS thc hin.
- HS thc hin.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhn t.
- HS chú ý.
- HS thc hin.
- HS thc hin.
- Giáo Viên mi hc sinh nhn xét:
- Giáo viên nhn xét:
- Giáo viên và HS t ra ý nghĩa và s giáo dc ca bài hát.
* Cũng c dn dò:
- Cho hc sinh hát li bài t va hc mt lần trước khi kết thúc
tiết hc.
- Khen nhng em hát tt, biu din tt trong gi hc, nhc nh
những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong gi hc cn chú ý hơn.
- Dn hc sinh v nhà ôn li i hát đã hc.
- HS tr li:
+ Bài :Lý Cây Xanh.
+ Dân Ca Nam B
- HS nhn t.
- HS thc hin.
- HS chú ý.
-HS ghi nh.
Học Hát Bài - Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)
Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ. Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Am nhac - Ly cay xanh

Tiết 8:

Học Hát Bài : Lý Cây Xanh

(Dân ca Nam Bộ)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Lý Cây Xanh

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- HS lắng nghe.

- HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để

học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần

dưới nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài

hát.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của

bài hát.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân tộc

nào?

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc

tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS trả lời:

+ Bài :Lý Cây Xanh.

+ Dân Ca Nam Bộ

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.

Tiết 9:

Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh

(Dân ca Nam Bộ)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

lời đúng nhịp của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Lý Cây Xanh

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình

thức.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân tộc

nào? Lời của bài hát do ai viết?

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS trả lời:

+ Bài :Lý Cây Xanh.

+ Dân Ca Nam Bộ

- HS nhận xét

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc

tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS thực hiện.

-HS ghi nhớ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm