Thành viên idoc2012

Học Hát Bài - Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

- 12/02/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Học Hát Bài - Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ)

- 12/02/2012
4,264
Báo lỗi

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ. Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Nội dung
Microsoft Word - Am nhac - Ly cay xanh

Tiết 8:

Học Hát Bài : Lý Cây Xanh

(Dân ca Nam Bộ)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Lý Cây Xanh

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- HS lắng nghe.

- HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để

học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần

dưới nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài

hát.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của

bài hát.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân tộc

nào?

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc

tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS trả lời:

+ Bài :Lý Cây Xanh.

+ Dân Ca Nam Bộ

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.

Tiết 9:

Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh

(Dân ca Nam Bộ)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

lời đúng nhịp của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Lý Cây Xanh

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình

thức.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân tộc

nào? Lời của bài hát do ai viết?

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS trả lời:

+ Bài :Lý Cây Xanh.

+ Dân Ca Nam Bộ

- HS nhận xét

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc

tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS thực hiện.

-HS ghi nhớ.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang