Thành viên vantran158

hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4

- 11 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên vantran158

hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 4

- 11 tháng trước
226
Báo lỗi

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LÓPTháng : 9 /2009(((-Lớp : Bốn (Kênh Mới) Ngày dạy : thứ sáu 26 tháng 9 năm 2009-Giáo viên : Nguyễn Minh Hiệp-Chủ diểm :Truyền thống nhà trường .Nội dungI/Mục tiêu yêu cầu :Kiến thức : góp phần củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trên lớp về Ngày khai trường, truyền thống hiếu học của dân tộc ta,truyền thống nhà trương về các phong trào đã đạt trong các năm qua. Ổn định và hoàn thiện tổ chức lớp học.Phát động các phong trào thi đua trong lớp.Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập .Kĩ năng :Thực hiện tốt các nội quy , quy định trong trường , lớp . Thực hiện các phng trào thi đua , tích cực học tập .Thái độ : Có thái độ động cơ học tập đúng đắn ,nhiệt tình tham gia các phong trào, tích cực thi đua trong học tập .II/Chuẩn bị+Giáo viên :Kế hoạch bài dạy cho Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9 .+Tập ghi chép các nội dung hoạt động.III/Các hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt vđộng của học sinh .+Ổn định tổ chức lớp :-Ổn định và chọn :Lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng.+Nêu ý nghĩa ngày khai giảng-Đọc lại nội dung bài Thư gửi các học sinh +Nêu truyền thống nhà trường-Các em học sinh giỏi nêu cách học tập ở lơp , ở nhà để các bạn học tập .-Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh -Phát động các phong trào thi đua trong lớp -Tham gia các phong trào học tập của tổ nhóm .-Phân công trách nhiệm trực vệ sinh lớp học ,sân trường.-Tổ chức giúp đỡ nhau trong học tập-Mỗi tổ trực một ngày và giữ sạch đến cuối buổi học.-Các bạn gần nhau kết thành đội bạn học tập , hoặc cùng bàn là nhóm học tập trong lớp.-tổ chức cho học sinh liên hệ thực tế-Kể tên các gương hiếu học .-Thi tìm các câu ca dao tục ngữ ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc.+Nhận xét tiết hoạt động ;+Dặn dò :Sinh hoạt chủ điểm tháng 10+Nề nếp kĩ cương dạy và học .+Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LÓPTháng : 10 /2008(((-Lớp : Năm /1 Ngày dạy : thứ sáu 24 tháng 10 năm 2008-Giáo viên : Phan văn Lấn.-Chủ diểm :Truyền thống nhà trường .Nội dungI/Mục tiêu yêu cầu :Kiến thức : góp phần củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trên lớp về Ngày khai trường, truyền thống hiếu học của dân tộc ta,truyền thống nhà trương về các phong trào đã đạt trong các năm qua. .Thực hiệncác phong trào thi đua trong lớp.Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập .Tìm hiểu ý nghĩa ngày 20/10- Ngày thành lập Hội LHPN Việt NamKĩ năng :Thực hiện tốt các nội quy , quy định trong trường , lớp . Thực hiện các phng trào thi đua , tích cực học tập .Thái độ : Có thái độ động cơ học tập đúng đắn ,nhiệt tình tham gia các phong trào, tích cực thi đua trong học tập .Quý trọng Bà, Mẹ, Chị, ..II/Chuẩn bị+Giáo viên :Kế hoạch bài dạy cho Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10 .+Tập ghi chép các nội dung hoạt động.III/Các hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt vđộng của học sinh .+Ổn định tổ chức lớp :-Nhận xét ,bổ sung-Hát.-Tự đánh giá các hoạt động trong tháng qua.-Tuyên dương tổ và cá nhân tốt+.Nêu ý nghĩa 20/10- Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam-Em làm gì để thể hiện lòng biết ơn và kính trọng Bà ,mẹ , chị , …-Học sinh trình bày ,-Nhận xét và bổ sung cho nhau .-Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh -Phát động các phong trào thi đua trong lớp -Tham gia các phong trào học tập của tổ nhóm .-Bậc thang an toàn :Môn Chính tả-Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng.-Giáo dục ý thức thực hiện đúng luật giao thông ,tham gia giao thông an toàn -Chuẩn bị đủ đồ dùng chải răng ,ngậm thuốc vào thứ Năm hàng tuần.-Học

Nội dung

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LÓP

Tháng : 9 /2009

(((

-Lớp : Boán (Keânh Môùi) Ngày dạy : thứ sáu 26 tháng 9 năm 2009

-Giáo viên : Nguyeãn Minh Hieäp

-Chủ diểm :Truyền thống nhà trường .

Nội dung

I/Mục tiêu yêu cầu :

Kiến thức : góp phần củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trên lớp về Ngày khai trường, truyền thống hiếu học của dân tộc ta,truyền thống nhà trương về các phong trào đã đạt trong các năm qua. Ổn định và hoàn thiện tổ chức lớp học.Phát động các phong trào thi đua trong lớp.Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập .

Kĩ năng :Thực hiện tốt các nội quy , quy định trong trường , lớp .

Thực hiện các phng trào thi đua , tích cực học tập .

Thái độ : Có thái độ động cơ học tập đúng đắn ,nhiệt tình tham gia các phong trào, tích cực thi đua trong học tập .

II/Chuẩn bị

+Giáo viên :Kế hoạch bài dạy cho Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9 .

+Tập ghi chép các nội dung hoạt động.

III/Các hoạt động

Hoạt động giáo viên

Hoạt vđộng của học sinh .

+Ổn định tổ chức lớp :

-Ổn định và chọn :Lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng.

+Nêu ý nghĩa ngày khai giảng

-Đọc lại nội dung bài Thư gửi các học sinh

+Nêu truyền thống nhà trường

-Các em học sinh giỏi nêu cách học tập ở lơp , ở nhà để các bạn học tập .

-Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh

-Phát động các phong trào thi đua trong lớp

-Tham gia các phong trào học tập của tổ nhóm .

-Phân công trách nhiệm trực vệ sinh lớp học ,sân trường.

-Tổ chức giúp đỡ nhau trong học tập

-Mỗi tổ trực một ngày và giữ sạch đến cuối buổi học.

-Các bạn gần nhau kết thành đội bạn học tập , hoặc cùng bàn là nhóm học tập trong lớp.

-tổ chức cho học sinh liên hệ thực tế

-Kể tên các gương hiếu học .

-Thi tìm các câu ca dao tục ngữ ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc.

+Nhận xét tiết hoạt động ;

+Dặn dò :

Sinh hoạt chủ điểm tháng 10

+Nề nếp kĩ cương dạy và học .

+Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LÓP

Tháng : 10 /2008

(((

-Lớp : Năm /1 Ngày dạy : thứ sáu 24 tháng 10 năm 2008

-Giáo viên : Phan văn Lấn.

-Chủ diểm :Truyền thống nhà trường .

Nội dung

I/Mục tiêu yêu cầu :

Kiến thức : góp phần củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trên lớp về Ngày khai trường, truyền thống hiếu học của dân tộc ta,truyền thống nhà trương về các phong trào đã đạt trong các năm qua. .Thực hiệncác phong trào thi đua trong lớp.Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập .Tìm hiểu ý nghĩa ngày 20/10- Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Kĩ năng :Thực hiện tốt các nội quy , quy định trong trường , lớp .

Thực hiện các phng trào thi đua , tích cực học tập .

Thái độ : Có thái độ động cơ học tập đúng đắn ,nhiệt tình tham gia các phong trào, tích cực thi đua trong học tập .Quý trọng Bà, Mẹ, Chị, ..

II/Chuẩn bị

+Giáo viên :Kế hoạch bài dạy cho Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10 .

+Tập ghi chép các nội dung hoạt động.

III/Các hoạt động

Hoạt động giáo viên

Hoạt vđộng của học sinh .

+Ổn định tổ chức lớp :

-Nhận xét ,bổ sung

-Hát.

-Tự đánh giá các hoạt động trong tháng qua.

-Tuyên dương tổ và cá nhân tốt

+.Nêu ý nghĩa 20/10

- Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

-Em làm gì để thể hiện lòng biết ơn và kính trọng Bà ,mẹ , chị , …

-Học sinh trình bày ,

-Nhận xét và bổ sung cho nhau .

-Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh

-Phát động các phong trào thi đua trong lớp

-Tham gia các phong trào học tập của tổ nhóm .

-Bậc thang an toàn :Môn Chính tả

-Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng.

-Giáo dục ý thức thực hiện đúng luật giao thông ,tham gia giao thông an toàn

-Chuẩn bị đủ đồ dùng chải răng ,ngậm thuốc vào thứ Năm hàng tuần.

-Học tập và thực hành tốt các bài ATGT.

-Dự thi chuyên hiệu ATGT

-Hướng dẫn các hoạt động làm sạch đẹp trường lớp

-Trồng , chăm sóc cây xanh trong lớp.

-Giữ sạch vệ sinh trường lớp.

+Nhận xét tiết hoạt động ;

+Dặn dò :

Sinh hoạt chủ điểm tháng 11

+Kính yêu thầy giáo , cô giáo.

+Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang