Tài liệu

Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 567     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2) - tài liệu, sách iDoc.VnHoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2),HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành ở đktc trong phương trình phản ứng 2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập…
background image

TÍNH THEO PHƯƠNG TR

ÌNH HOÁ HỌC 

(tiết 2) 

 

                I.MỤC TIÊU : 

   1/ Kiến thức : HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo 

thành ở đktc trong phương trình phản ứng  

   2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng 

hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng 

, thể tích và lượng chất . 

                        II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ , phiếu học tập  

                                                            HS:  Nội dung bài học trước .      

                        III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

               1)Ổn định lớp : 

               2)Kiểm tra bài cũ :    

      Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch a xit clohiđric(HCl) theo sơ 

đồ sau:  

   

Zn + HCl   …….  ZnCl2 + H2 

a)  Lập PTHH của phản ứng . 

b)  Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành ?  

c)  Tính thể tích H2 thu được ở đktc ?  

     Gọi HS lên bảng làm câu a, b . 

background image

              3/ Giới thiệu bài : Câu c, của bài tập yêu cầu tính thể tích khí 

H2 ở đktc  . Như vậy dựa vào PTHH người ta có thể tính được  thể tích 

chất khí tham gia hoặc tạo thành trong một PTHH . Bằng cách nào 

tính được, chúng ta tìm hiểu trong tiết này ?                              

 Hoạt động 1:  Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham 

gia và sản phẩm ?  

Giáo viên 

Học sinh 

GV:  Treo bảng nhóm , Kiểm tra và Nhận xét . 

GV: Từ bài tập trên hãy nêu các bước tiến hành 

để giải bài  

     toán theo PTHH ?  

 

 

 

 

 

 

GV: Ví dụ 1:  

       Cácbon cháy trong oxi hoặc trong không khí 

sinh ra 

HS: Các nhóm thảo luận câu c , của bài 

tập trên sau khi các nhóm giải . 

HS:  1) Các bước tiến hành :  

-Viết đúng PTHH . 

- Chuyển đổi khối lượng hoặc thể tích  

chất khí đã cho thành số mol  chất.  

- Dựa vào PTHH để tính số mol chất 

tham gia hoặc tạo thành . 

- Chuyển đổi số mol chất khí thành thể 

tích chất khí theo yêu cầu đề bài .  

HS: Thảo luận nhóm và thực hiện . 

HS: Nêu công thức dùng công thức để 

tính VCO2  ? 

background image

 khí cacbonic : 

                C   + O2      t

0       CO

Hãy tìm thể tích khí cacboníc CO2  (đktc) sinh ra , 

nếu có 4g 

   khí oxi tham gia phản ứng .  

GV: Dùng công thức nào để chuyển đổi số mol 

chất thành  

      thể tích khí ở đktc ?. 

 

 

 

 

GV: Ví dụ 2:  

   Khí cacbon (II)oxit khử oxi của đồng oxit ở 

nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng sau:  

    CO  + CuO             Cu  + CO2  

  Hãy tính thể tích khí CO cần dùng , Khi sau 

phản ứng 

thu được 4,48 lit CO2 .Biết rằng các thể tích khí 

đều ở đktc . 

HS: 1em lên bảng giải .Theo các bước 

trên: 

Tìm số mol khí O2 tham gia phản ứng : 

         nO2 = 

)

(

125

,

0

32

4

mol

 

- Tìm số mol CO2 sinh ra sau phản ứng: 

Theo PTHH : 

1mol O2  tham gia phản ứng, sinh 

ra1mol CO2. 

Vậy: 0,125mol 

CO2(đktc)....................0,125molCO2 

- Tìm thể tích khí CO2  sinh ra sau phản 

ứng : 

  VCO2 = 22,4 x n = 22,4 x 0,125 = 2,8 

(l)  

HS: Thảo luận nhóm nhỏ và thực hiện . 

Số mol khí CO2 sinh ra : 

         nCO2 = 

)

(

2

,

0

4

,

22

48

,

4

mol

 

        Theo PTHH : 

   Số mol CO tham gia là: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành ở đktc trong phương trình phản ứng 2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích và lượng chất .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 567     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32560
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32494
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28457
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28329
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23014
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21818
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 470 Lượt xem: 20274