Thành viên idoc2012

HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀTHỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH HÌNH NÓN CỤT

- 10/22/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀTHỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH HÌNH NÓN CỤT

- 10/22/2012
9,136
Báo lỗi

HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón :Đáy ,mặt xung quanh ,đường sinh ,đường cao ,mặt cắt song song với đáy của hình nón và hình nón cụt - Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần và thể tích của hình nón ,hình nón cụt

Nội dung
Microsoft Word - TIET 60.doc

HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ

THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH NÓN CỤT

I-MỤC TIÊU :

-HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón :Đáy ,mặt xung quanh ,đường

sinh ,đường cao ,mặt cắt song song với đáy của hình nón và hình nón cụt

- Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần và

thể tích của hình nón ,hình nón cụt

II-CHUẨN BỊ :

-GV: một số vật có dạng hình nón .hình nón bằng giấy ,một hình trụ và một hình nón có

đáy bằng nhau ,chiều cao bằng nhau để hình thành công thức tính thể tích

-HS :vật có dạng hình nón ,hình nón cụt ,thước ,com pa ,bút chì

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh

2)Các hoạt động chủ yếu :

Hoạt động 1:Hình nón Hoạt động của HS Ghi bảng

Gv quay tam giác vuông AOC một vòng

quanh cạnh góc vuông OA cố định ta

được một hình nón (GV thực hiện quay

và nói )

-HS nghe GV trình

bày và quan sát

thực tế ,hình vẽ

1)Hình nón : A

h l

-Cạnh OC quét nên đáy của hình nón là

một hình tròn tâm O

-Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của

hình nón mỗi vị trí của AC là 1 đường

sinh

-A là đỉnh ,OA là đường cao

-GV đưa hình 87 SGK lên bảng cho HS

quan sát

GV:đưa một chiếc nón để HS quan sát

và thực hiện ?1

-Kể tên các vật hình nón hoặc tranh ảnh

-HS quan sát chiếc

nón

Một HS lên chỉ rõ

các yếu tố của

hình nón ,đỉnh

,đường tròn đáy

,đường sinh ,mặt

xung quanh , đáy

-HS thực hành

quan sát theo

nhóm

O r

* Các khái niệm :

SGK/114

Hoạt động 2:Diện tích xung quanh

của hình nón

Hoạt động của HS Ghi bảng

GV thực hành cắt mặt xung quanh

của một hình nón dọc theo một

đường sinh rồi trải ra

?hình khai triển mặt sq của hình nón

là hình gì ?

Nêu công thức tính dtích xq của quạt

SAA’A

-HS quan sát GV thực

hành

-HS: hình khai triển là

một hình quạt tròn

Sq=độ dài cung x bán

kính :2

-độ dài cung AA’A là độ

2) Diện tích xung

quanh của hình nón

S

S A

l

h l

-Độ dài cung AA’A ntn?

Sq =?

Đó cũng chính là dtích xq của hình

nón => Sxq ?

?tính diện tích toàn phần của hình

nón ntn?

-Nêu công thức diện tích xq của hình

chóp đều

-GV Công thức tính Sxqcủa hình nón

tương tự hình chóp đều ,đường sinh

chính là trung đoạn khi số cạnh gấp

đôi lên mãi .

VD: GV đưa nội dung đề bài VD lên

bảng

? nên tính ntn?

-Tính Độ dài đường sinh của nón?

-Tính Sxq của hình nón

dài đtr (O;r)

Sq = rl lr

 

 2

.2

Stp=Sxq +Sd =?

-Sxq của chóp đều là =p.d

( p là nửa chu vi đáy ,d

là trung đoạn của chóp )

-HS tóm tắt bài toán (VD

)

--HS tính độ dài đường

sinh

-Tính Sxq?

A A’

A O r A’

Sxq= rl

Stp = rl + 2r

VD: h=16cm

r=12cm

Sxq?

Độ dài đường sinh

của nón

2022  rhl

Sxq= rl =  .12.20

=240 (cm2)

Hoạt động 3:Thể tích hình nón Hoạt động của HS Ghi bảng

-GV giới thiệu hình nón và hình trụ 3) Thể tích hình nón

có 2 đáy bằng nhau ,hai đường cao

bằng nhau

-Đổ dầy nước vào trong hình nón rồi

đổ hết nước từ hình nón sang hình trụ

-GV yêu cầu HS lên đo chiều cao của

cột nước và chiều cao của hình trụ

rồi ra nhận xét ?

Gv qua thực nghiệm ta thấy

Vnon=1/3 Vtrụ => công thức ?

Ap dụng tính thể tích hình nón có

bán kính đáy =5cm ,chiều cao 10cm

Một HS lên đo :

-Chiều cao cột nước

Chiều cao hình trụ

-Nhận xét :chiều cao

cột nước bằng 1/3

chiều cao hình trụ

HS

-tóm tắt đề bài

V=? , r=5cm ; h=10cm

hrV 2 3 1 

VD: V=? ,

r=5cm ; h=10cm

hrV 2 3 1  =1/3  .52

.10

= 250/3  (cm3)

Hoạt động 4:hình nón cụt ,diện

tích xung quanh ,thể tích hình

nón cụt

Hoạt động của HS Ghi bảng

-GV sử dụng mô hình hình nón

được cắt ngang bởi mặt phẳng //

với đáy và giới thiệu hình nón cụt

? Hình nón cụt có mấy đáy ? là các

hình ntn?

-GV đưa hình 92 SGK lên bảng

phụ giới thiệu các bán kính đáy ,độ

-HS vừa quan sát vừa

nghe GV trình bày

- Hình nón cụt có hai

đáy là hai hình tròn

không bằng nhau

4) Hình nón cụt :

dài đường sinh ,chiều cao của nón

cụt

-Ta có thể tính Sxq của nón cụt

dựa vào Sxq của nón lớn và nón

nhỏ ntn?

-GV đưa lên bảng công thức tính

Sxq

- tương tự thể tích nón cụt cũng là

hiệu thể tích của hình nón lớn với

thể tích hình nón nhỏ => công thức

Sxq của nón cụt bằng

Sxq của nón lớn trừ

Sxq của nón nhỏ

Tương tự ta cũng có

thể tích nón cụt

Hình nón cụt có hai đáy là

hai hình tròn không bằng

nhau

5) Diện tích xung quanh ,thể

tích hình nón cụt

Sxq = (r1+r2 ) .l

V= 1/3  h ( r2 +r2 +r1.r2 )

 Dặn dò :

- Nắm chắc các khái niệm về hình nón

- Nắm chắc các công thức tính diện tích xq ,diện tích toàn phần ,thể tích hình nón

- BVN : 17;19;20 SGK /118

- Chuẩn bị : luyện tập

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang