Tài liệu

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 723     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU - tài liệu, sách iDoc.VnHÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU,  Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp…
background image

CHƯƠNG IV  

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU 

PHẦN A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT  

 

I/ MỤC TIÊU : 

 

- Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình 

hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó 

làm quen với khái niệm điểm,  

đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận 

với khái niệm chiều cao trong không gian 

 

- Rèn kĩ năng nhận biết hình hộp trong thực tế. 

 

- Giáo dục HS tính thực tế của các khái niệm toán học 

 

II/ CHUẨN BỊ :  

 GV: Mô hình hình hộp chữ nhật, hình hộp lập phương 

 HS:Thước thẳng  

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

 

background image

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

 

HOẠT ĐỘNG 1 (20

/)  HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM HÌNH HỘP CHỮ NHẬT : 

 

 

GV đưa mô hình hình hộp chữ nhật và giới 

thiệu với HS khái niệm hình hộp chữ nhật 

- Hướng dẫn HS vẽ hình  

                  D                           C 

 

          A       D

/                         C/                                   

                                      B 

 

           A

/                      B/ 

  GV giới thiệu mặt, đỉnh, cạnh hình hộp 

chữ nhật 

Yêu cầu HS chỉ ra các yếu tố đó trên hình 

vẽ 

? Lấy VD về hình hộp chữ nhật trong thực 

tế 

 

HS nghe GV giới thiệu 

- vẽ hình vào vở 

 

 

HS :  

     + Mặt : có 6 mặt 

ABCD; A

/B/C/D/; AA/BB/ ; BB/CC/ ; 

CC

/DD/ ; DD/AA/ 

     + Đỉnh : có 8 đỉnh 

 A; A

/ ; B ; B/ ; C ; C/ ; D ; D/ 

     + Cạnh : 12 cạnh 

AA

/ ; BB/ ; CC/ ; DD/ ‘ AB ; A/B/; BC ; 

B

/C/ ; DC ; D/C/ ; AD ; A/D/ 

 

HS lấy hình ảnh của vỏ bao diêm, ... 

background image

GV cho HS nhận biết mặt xung quanh, 2 

mặt đáy, phân biệt sự khác nhau 

 

=> Mặt đối diện (mặt đáy) 

 mặt xung quanh 

 * Hình lập phương  

GV : Là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình 

vuông 

- GV hướng dẫn cách vẽ 

 

                           N                    P 

                        

               M                      Q                                

                                                    

                         N'                     P

 

               M

/                     Q/  

 

GV yêu cầu HS chỉ vào hình nêu tất cả các 

mặt, đỉnh, cạnh của hình lập phương đó 

 

HS : mặt BB

/CC/ và mặt CC/DD/ chung 

nhau cạnh CC

/. Còn mặt ABCD và 

A

/B/C/D/ không chung nhau cạnh nào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HS làm việc các nhân 

 - Các mặt : ................. 

 - Các đỉnh : ................. 

 - Các cạnh : ................. 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

 
Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận với khái niệm...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm