Thành viên batman10_31

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên batman10_31

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

- 12 tháng trước
1,116
Báo lỗi

 
Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận với khái niệm...

Nội dung

CHƯƠNG IV

HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

PHẦN A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I/ MỤC TIÊU :

- Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình

hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó

làm quen với khái niệm điểm,

đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận

với khái niệm chiều cao trong không gian

- Rèn kĩ năng nhận biết hình hộp trong thực tế.

- Giáo dục HS tính thực tế của các khái niệm toán học

II/ CHUẨN BỊ :

GV: Mô hình hình hộp chữ nhật, hình hộp lập phương

HS:Thước thẳng

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

HOẠT ĐỘNG 1 (20/) HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM HÌNH HỘP CHỮ NHẬT :

GV đưa mô hình hình hộp chữ nhật và giới

thiệu với HS khái niệm hình hộp chữ nhật

- Hướng dẫn HS vẽ hình

D C

A D/ C/

B

A/ B/

GV giới thiệu mặt, đỉnh, cạnh hình hộp

chữ nhật

Yêu cầu HS chỉ ra các yếu tố đó trên hình

vẽ

? Lấy VD về hình hộp chữ nhật trong thực

tế

HS nghe GV giới thiệu

- vẽ hình vào vở

HS :

+ Mặt : có 6 mặt

ABCD; A/B/C/D/; AA/BB/ ; BB/CC/ ;

CC/DD/ ; DD/AA/

+ Đỉnh : có 8 đỉnh

A; A/ ; B ; B/ ; C ; C/ ; D ; D/

+ Cạnh : 12 cạnh

AA/ ; BB/ ; CC/ ; DD/ ‘ AB ; A/B/; BC ;

B/C/ ; DC ; D/C/ ; AD ; A/D/

HS lấy hình ảnh của vỏ bao diêm, ...

GV cho HS nhận biết mặt xung quanh, 2

mặt đáy, phân biệt sự khác nhau

=> Mặt đối diện (mặt đáy)

mặt xung quanh

* Hình lập phương

GV : Là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình

vuông

- GV hướng dẫn cách vẽ

N P

M Q

N' P/

M/ Q/

GV yêu cầu HS chỉ vào hình nêu tất cả các

mặt, đỉnh, cạnh của hình lập phương đó

HS : mặt BB/CC/ và mặt CC/DD/ chung

nhau cạnh CC/. Còn mặt ABCD và

A/B/C/D/ không chung nhau cạnh nào

HS làm việc các nhân

- Các mặt : .................

- Các đỉnh : .................

- Các cạnh : .................

HOẠT ĐỘNG 2 (10/) MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG

GV cho HS quan sát hình hộp

ABCDA/B/C/D/

- Đỉnh coi là điểm

- Các cạnh AD, BC, ... coi là đoạn thẳng

- Mỗi mặt là 1 phần của mặt phẳng trải rộng

* Chú ý : Đường thẳng đi qua AB của

(ABCD) thì nằm trọn trong mặt phẳng đó

(mọi điểm của AB đều thuộc mặt phẳng)

* Chiều cao của hình hộp : AA/

HS nghe, theo dõi trên hình

HOẠT ĐỘNG 3 (15) CỦNG CỐ – HƯỚNG DẪN VỀ :

Cho HS làm bài tập 1, 2 / SGK

HS làm việc cá nhân

GV kiểm tra kết quả

- Bài tập về : bài 4/ SGK; các bài trong SBT

a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ

nhật ABCDA/B/C/D/ là :

b) O là trung điểm của CB1 thì O có thể

thuộc B1?

c) K thuộc BC => K có thuộc C/D/ ?

d) Nếu DC = 5; CB = 4 cm; BB1 = 3 cm .

Tính DC1 , CB1 = ?

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang