Tài liệu

Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2015     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo) - tài liệu, sách iDoc.VnHình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo),MỤC TIÊU Qua bài này học sinh cần: + Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. + Rèn luyện kĩ năng dựng góc  khi…
background image

 

 

 

 

 

 

Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I  

(Tiếp theo) 

                                                       

I. MỤC TIÊU  

Qua bài này học sinh cần: 

  

+ Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong 

tam giác vuông. 

 

+ Rèn luyện kĩ năng dựng góc   khi biết 1 tỉ số 

lượng  giác  của  nó,  kĩ  năng    giải  tam  giác  vuông  và 

vận  dụng  vào  tính  chiều  cao,  chiều  rộng  của  vật  thể 

trong thực tế. 

II. CHUẨN BỊ  

 

* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng, 

Êke.   

 

* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập, ôn 

lại các  kiến thức trọng tâm của chương   

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP  

background image

 

 

 

 

 

 

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số  

2. Bài cũ:   

3. Bài mới: Giới thiệu bài. 

 

Hoạt động 

Nội dung 

Hoạt  động  1:  Tính 

độ d

ài cạnh 

GV:  Cho  HS  đọc  đề 

bài  và  nêu  yêu  cầu 

của bài toán. 

GV:  Bài  toán  yêu 

cầu gì? 

GV:  Hướng  dẫn  HS 

vẽ hình 

GV:  Tam  giác  chứa 

góc  45

0  là  tam  giác 

gì? 

Dạng 1: Tính độ dài cạnh 

Bài 36 trang 94 SGK  

Hướng dẫn  

 

 

 

 

 

 

Đường  cao  bằng  20  (H  .a) 

Theo định lí py ta go ta có: x = 

 

H. a

 

20 

21 

21 

20 

45

 

45

H. b

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

GV:  Đường  cao  của 

nó là bao nhiêu? 

Cạnh  cần  tìm  được 

xác  định  bởi  định  lí 

nào? 

GV:  Cho  HS  lên 

bảng  trình  bày  cách 

thực hiện. 

GV:  Cho  HS  nhận 

xét và bổ sung thêm. 

GV:  Uốn  nắn  và 

thống nhất cách trình 

bày cho học sinh. 

 

Hoạt  động  2:  Vận 

dụng thực tế  

GV:  Cho  HS  đọc  đề 

2

2

20

21

841

29

 

Đường  cao  bằng  21  (H  .b) 

Theo định lí py ta go ta có: y = 

2

2

21

21

882

29,7

;

 

Dạng  2:  Tính  khoảng  cách 

giữa hai điểm 

Bài 38 trang 95 SGK  

Hướng dẫn  

IB = IK.tg (50

0 + 150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

389m 

50

15

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo)

MỤC TIÊU Qua bài này học sinh cần: + Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. + Rèn luyện kĩ năng dựng góc  khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó, kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế. II.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm