Tài liệu

Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2987     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU - tài liệu, sách iDoc.VnHình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAUMỤC TIÊU Qua bài này HS cần: – Nắm chắc các tính chất củ
Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA
HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
I. MỤC TIÊU
Qua bài này HS cần:
– Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt
nhau; nm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam
giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiu được
đường tròn bàng tiếp tam giác.
– Biết vẽ đường tròn nội tiếp mt tam giác cho
trước. Biết vận dụng các tính chât hai tiếp tuyến cắt
nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
– Biết cách tìmm của một hình tròn bằng
“thước phân giác”
II. CHUẨN B
* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
compa.
* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Bài cũ: Nêu điều kiện đmột đường thẳng là
tiếp tuyến của đường tròn?
3. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu
tính chất hai tiếp tuyến
cắt nhau
GV: Cho HS đọc ?1
nêu yêu cu của bài toán.
GV: Bài toán yêu cu gì?
GV: Hướng dẫn HS vẽ
hình
1. Đ
ịnh v hai tiếp
tuyến cắt nhau
?1 Hướng dẫn.
2
1
B
A
O
C
GV: Các góc trên b
ằng
nhau dựa trên Tính ch
t
nào?
GV: Hướng dẫn HS tr
ình
bày.
GV: Khi Hai ti
ếp tuyến
cắt nhau thì ta có nh
tính chất nào?
GV: Cho HS đ
ọc định lí
SGK
GV: Nh
n mạnh lại định
GV: Hư
ng dẫn HS ch
chứng minh định lí trên.
GV: Cho HS làm ?2 .
GV: Cho HS đc đ bài
Ta
ABO
=
ACO
(ch-
cgv) nên
AC =AB,
·
BAO
=
·
OAC
·
BOA
=
·
AOC
Định lý:
(SGK)
?2 ớng dẫn
Đặt miếng g h
ình tròn
ti
ếp c với hai cạnh của
thư
ớc. Kẻ theo “tia phân
giác của thư
ớc” ta vẽ một
đường kính của hình t
ỳon,
Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
Hình học lớp 9 - §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAUMỤC TIÊU Qua bài này HS cần: – Nắm chắc các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thê nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. – Biết vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác cho trước.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2987     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm