Tài liệu

Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2484     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY - tài liệu, sách iDoc.VnHình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂYMỤC TIÊU Qua bài này, HS cần: – Nắm được các
Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ
KHOẢNG CÁCH
TỪ TÂM ĐẾN DÂY
I. MỤC TIÊU
Qua bài này, HS cần:
Nm được các định về liên h giữa y và
khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn;
– Biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài
hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây;
– Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và
chứng minh.
II. CHUẨN B
* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
compa.
* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động Nội dung
Hoạt động 1: m hiểu
hệ thức
GV: Cho HS đọc đề bài
nêu yêu cầu của bài
toán.
GV: Bài toán cho biết
gì? yêu cầu chứng minh
điều gì?
GV: y chng minh:
OK
2
+KD
2
= OH
2
+HB
2
GV: Kết luận trên còn
đúng hay không khi CD
1. Bài toán
(SGK)
Ta có: OH
AB tại H
AH
= HB. (ĐL2)
OK
DC tại K
DK
A
B
D
C
H
K
O
là đường kính?
GV: Tkết quả của bài
toán trên em hãy chng
minh:
a. Nếu AB = CD thì OH
= OK.
b. Nếu OH = OK thì AB
= CD.
GV: Hướng dẫn HS
trình y cách chng
minh
GV: Tbài toán trên ta
rút ra điều gì?
GV: Nêu cý SGK
= KC. (ĐL2)
+
KOD
vuông tại K n
ên
OK
2
+KD
2
= OD
2
=R
2
+
OHB
vuông tại H n
ên
OH
2
+HB
2
= OD
2
=R
2
Do đó: OK
2
+KD
2
= OH
2
+ HB
2
( đpcm)
Gi sử CD đư
thì K trùng O ta c
ũng có
kết quả như vậy.
Chú ý: Vậy b
ài toán trên
vẫn đúng trong trư
ng hợp
mt trong hai dây đư
ng
kính.
2. Liên h giữa dây và
khoảngch đến tâm
?1 Hướng dẫn
Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂYMỤC TIÊU Qua bài này, HS cần: – Nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn; – Biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây;
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm