Tài liệu

Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2467     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY - tài liệu, sách iDoc.VnHình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂYMỤC TIÊU Qua bài này, HS cần: – Nắm được các
Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ
KHOẢNG CÁCH
TỪ TÂM ĐẾN DÂY
I. MỤC TIÊU
Qua bài này, HS cần:
Nm được các định về liên h giữa y và
khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn;
– Biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài
hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây;
– Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và
chứng minh.
II. CHUẨN B
* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
compa.
* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Bài cũ:
3. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động Nội dung
Hoạt động 1: m hiểu
hệ thức
GV: Cho HS đọc đề bài
nêu yêu cầu của bài
toán.
GV: Bài toán cho biết
gì? yêu cầu chứng minh
điều gì?
GV: y chng minh:
OK
2
+KD
2
= OH
2
+HB
2
GV: Kết luận trên còn
đúng hay không khi CD
1. Bài toán
(SGK)
Ta có: OH
AB tại H
AH
= HB. (ĐL2)
OK
DC tại K
DK
A
B
D
C
H
K
O
Liên hệ quảng cáo

là đường kính?
GV: Tkết quả của bài
toán trên em hãy chng
minh:
a. Nếu AB = CD thì OH
= OK.
b. Nếu OH = OK thì AB
= CD.
GV: Hướng dẫn HS
trình y cách chng
minh
GV: Tbài toán trên ta
rút ra điều gì?
GV: Nêu cý SGK
= KC. (ĐL2)
+
KOD
vuông tại K n
ên
OK
2
+KD
2
= OD
2
=R
2
+
OHB
vuông tại H n
ên
OH
2
+HB
2
= OD
2
=R
2
Do đó: OK
2
+KD
2
= OH
2
+ HB
2
( đpcm)
Gi sử CD đư
thì K trùng O ta c
ũng có
kết quả như vậy.
Chú ý: Vậy b
ài toán trên
vẫn đúng trong trư
ng hợp
mt trong hai dây đư
ng
kính.
2. Liên h giữa dây và
khoảngch đến tâm
?1 Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
Hình học lớp 9 - §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂYMỤC TIÊU Qua bài này, HS cần: – Nắm được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn; – Biết vận dụng các định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây;
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm