Tài liệu

Hình học 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2895     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Hình học 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC - tài liệu, sách iDoc.VnHình học 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓCHiểu và nắm vững định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giá
Hình hc 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC
CỦA MỘT GÓC
I. Mục tiêu:
Hiểu và nắm vững định lý về tính chất các điểm
thuộc tia phân giác của một góc và định lý đảo của
nó.
Bước đầu biết vận dụng 2 định lý để giải bài tập.
HS biết cách vẽ tia pn giác của một góc bằng
thước hai lề, củng cố cách vẽ tia phân giác của một
góc bằng thước và compa.
II. Phương pháp:
Đặt và gii quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo
của HS.
Đàm thoại, hỏi đáp.
III: Tiến trình dy học:
1. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt
động của
thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Định lý về tính chất các điểm thuộc tia
phân giác.
GV và
HS : thực
hành theo
SGK.
HS : đọc định lý, vẽ
hình, ghi gt – kl.
I. Định lý về tính
chất các điểm
thuộc tia phân
giác:
Yêu cầu
HS trlời
?1
Gọi
HS
chứng
minh
miệng
bài toán
B
M
A
B
1
2
x
y
z
GT
yOx
ˆ
21
ˆ
ˆ
OO ; M
Oz
MA Ox,
MB Oy
KL
MA = MB
a) Thực hành :
?1 Khoảng cách từ
M đến Ox và Oy là
bằng nhau.
b) Định lí : SGK/68
Chứng minh :
Xét MOA và
MOB vuông có :
OM chung
21
ˆ
ˆ
OO (gt)
MOA = MOB
(cạnh huyền – góc
nhọn)
MA = MB (cạnh
tương ứng)
Hoạt động 2: Định lý đảo.
GV : Nêu
bài toán
trong
SGK và
vẽ hình
30 lên
bảng.
Bài toán
cho ta
HS trlời.
II. Định lý đảo :
(sgk / 69)
O
M
A
B
x
y
z
1
2
GT
M nm trong
yOx
ˆ
MA OA,
điều gì?
Hỏi điều
gì?
Theo em,
OM có
tia phân
giác của
yOx
ˆ
Không?
Đó chính
là nội
dung của
định lý 2
(định lý
đảo của
định lý 1)
Yêu cầu
HS làm
nhóm ?3
Đại diện
nhóm lên
trình bày
bài làm
của nhóm
GV :
HS : đọc định lí.
MA OB
KL
21
ˆ
ˆ
OO
Xét MOA và
MOB vuông có :
MA = MB (gt)
OM chung
MOA = MOB
(cạnh huyền – góc
nhọn)
21
ˆ
ˆ
OO (góc tương
ứng)
OM có là tia
phân giác của yOx
ˆ
Hình học 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
Hình học 7 - TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓCHiểu và nắm vững định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giác của một góc và định lý đảo của nó.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2895     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm