Tài liệu

Hệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 179     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 90
Tài liệu Hệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử - tài liệu, sách iDoc.VnHệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử,Đề tài: Hệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài – giới hạn đề tài…
ĐẠI HC SƯ PHM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA VT LÝ
Đề tài:
SVTH : Đỗ Thùy Linh
GVHD: TS Nguyn Văn Hoa
Khóa: 2004 – 2008
Thành ph H Chí Minh tháng 5 năm 2008
LI CM ƠN
Trong sut 4 năm hc dưới mái trường Đại hc Sư Phm Thành Ph
H Chí Minh, được s quan tâm dy d ca các thy cô trong nhà trường, đã
giúp em m rng kiến thc, nâng cao s hiu biết. Công lao to ln ca quý
thy cô em không th nào quên, em xin gi li cm ơn chân thành đến ban
giám hiu trường Đại hc Sư Phm Thành Ph H Chí Minh và ban ch
nhim khoa Vt lý đã to điu kin thun li cho em khi làm lun văn.
Em xin cm ơn thy Nguyn Văn Hoa đã tn tình hướng dn, ch bo,
giúp đỡ em trong sut thi gian làm lun văn. Em xin gi li cm ơn đến các
thy cô trong trường đã truyn đạt kiến thc cho em trong khóa hc 2004 –
2008 và em cm ơn thư vin trường Đại hc Sư Phm Thành Ph H Chí
Minh đã tn tình gi
úp đỡ .
Đặc bit em cm ơn thy trưởng khoa, TS Thái Khc Định, đã to
điu kin thun li để em thc hin tt lun văn này.
Sau cùng em xin kính chúc quý thy cô luôn mnh khe và thành
công trong s nghip giáo dc.
Liên hệ quảng cáo

M ĐẦU
1. Lý do chn đề tài – gii hn đề tài
Chúng ta đã quan nim rng trng thái ca mt vi ht được xác định
nếu biết ba ta độ ca nó hay ba hình chiếu ca xung lượng. Nhưng mt lot
các s kin thc nghim đã chng t rng các vi ht như electron, proton,
nơtron… còn có mt bc t do ni ti đặc thù. Bc t do này gn lin vi
mt m
ômen quay riêng ca ht, không liên quan đến chuyn động quay ca
nó. Mômen riêng này được gi là spin ký hiu là S. S tn ti ca spin
electron được xác nhn trước khi cơ hc lượng t ra đời. Người ta đã tìm
cách minh ha spin như mt đại lượng đặc trưng cho chuyn động t quay
ca ht quanh trc riêng ca nó. Nhưng gii thích như thế mâu thun vi
nhng lun đim cơ bn ca t
huyết tương đối. Như s thy sau này, bc t
do ni ti và spin liên quan đến nó có mt đặc tính lượng t đặc thù. Khi
chuyn sang cơ hc c đin
0 spin s bng không. Do đó spin không có
s tương t c đin.
Các bài tp phn spin và h ht đồng nht là khó, đòi hi vic phân
loi phi đầy đủ, rõ ràng. Em chn đề tài này nhm giúp sinh viên ngành vt
Đại hc Sư Phm có mt h thng bài tp rõ ràng hơn, qua đó nm được
bn cht ca phn spin và h ht đồng nht.
H thng bài tp áp dng cho chương trình đại hc và cao hc.
2. Mc tiêu đề tài
Nhm xây dng và phân loi bài tp cho phn spin và h ht đồng
nht trong chương trình hc phn cơ hc lượng t.
3. Phương pháp nghiên cu
Có 3 phương pháp chính được s dng khi nghiên cu đề tài này :
Phương pháp thc hành gii bài tp.
Hệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử

Đề tài: Hệ thống hóa bài tập Spin và hệ hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài – giới hạn đề tài
Chúng ta đã quan niệm rằng trạng thái của một vi hạt được xác định
nếu biết ba tọa độ của nó hay ba hình chiếu của xung lượng. Nhưng một loạt
các sự kiện thực nghiệm đã chứng tỏ rằng các vi hạt như electron, proton,
nơtron còn có một bậc tự do nội tại đặc thù. Bậc tự do này gắn liền với
một mômen quay riêng của hạt, không liên quan đến chuyển động quay của
nó. Mômen riêng này được gọi là spin ký hiệu là S. Sự tồn tại của spin ở
electron được xác nhận trước khi cơ học lượng tử ra đời. Người ta đã tìm
cách minh họa spin như một đại lượng đặc trưng cho chuyển động tự quay
của hạt quanh trục riêng của nó. Nhưng giải thích như thế mâu thuẫn với
những luận điểm cơ bản của thuyết tương đối. Như sẽ thấy sau này, bậc tự
do nội tại và spin liên quan đến nó có một đặc tính lượng tử đặc thù. Khi
chuyển sang cơ học cổ điển   0 spin sẽ bằng không. Do đó spin không có
sự tương tự cổ điển.
Các bài tập phần spin và hệ hạt đồng nhất là khó, đòi hỏi việc phân
loại phải đầy đủ, rõ ràng. Em chọn đề tài này nhằm giúp sinh viên ngành vật
lý Đại học Sư Phạm có một hệ thống bài tập rõ ràng hơn, qua đó nắm được
bản chất của phần spin và hệ hạt đồng nhất.
Hệ thống bài tập áp dụng cho chương trình đại học và cao họctài liệu ôn thi cao học.
2. Mục tiêu đề tài
Nhằm xây dựngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Xây Dựng và phân loại bài tập cho phần spin và hệ hạt đồng
nhất trong chương trình học phần cơ học lượng tử.
3. Phương pháp nghiên cứu
Có 3 phương pháp chính được sử dụng khi nghiên cứu đề tài này :
 Phương pháp thực hành giải bài tập.  Phương pháp phân tích nội dung chương trình cơ học lượng tử.
 Phương pháp phân loại bài tập.
4. Cấu trúc luận vănDownload luận văn tốt nghiệp các ngành
 Mở đầu.
 Chương 1: Cơ sở lý thuyết.
 Chương 2: Hệ thống bài tập phần spin và hệ hạt đồng nhất.
 Kết luận. Kết luận
Hệ thống bài tập của luận văn gồm 21 bài toán với mức độ từ dễ đến
khó. Qua phân tích của từng bài ta có thể sắp xếp nhóm bài tập dễ (bài cơ
bản): gồm các bài tập từ 1 đến 13. Nhóm bài tập này có thể giảng dạy cho
sinh viên đại học nhằm giúp sinh viên nắm được lý thuyết và vận dụng giải
bài tập.
Nhóm bài khó : gồm các bài tập từ 14 đến 18. Những bài tập này
nhằm giúp sinh viên hiểu kỹ hơn về phần spin và hệ hạt đồng nhất.
Nhóm bài tập nâng cao : gồm các bài tập từ 19 đến 21. Những bài tập
thuộc nhóm này có thể đưa vào chương trình cao học.Trích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 179     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus