Tài liệu

HỆ HÔ HẤP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5225     Tải về: 69     Lượt mua: 3     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 47
Tài liệu HỆ HÔ HẤP - tài liệu, sách iDoc.VnHỆ HÔ HẤP,BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU.HÔ HẤP 1­ ĐẠI CƯƠNG: MŨIHẦUTHANH QUẢNKHÍ QUẢNTIMPHẾ QUẢNPHỔI.. MŨI: 1­ MŨI NGOÀI:HÔ HẤP…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

HỆ HÔ HẤP

BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU

.HÔ HẤP
1­ ĐẠI CƯƠNG: MŨI

HẦU

THANH QUẢN

KHÍ QUẢN

TIM

PHẾ QUẢN

PHỔI

.. MŨI: 1­ MŨI NGOÀI:

HÔ HẤP
SỤN CÁNH MŨI LỚN

XƯƠNG MŨI SỤN MŨI BÊN

TRỤ...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5225     Tải về: 69     Lượt mua: 3     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 65 Lượt xem: 43020
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 316 Lượt xem: 34810
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 119 Lượt xem: 19261
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 142 Lượt xem: 16832
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 26 Lượt xem: 12338
Có thể bạn quan tâm
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 26 Lượt xem: 12338
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 116 Lượt xem: 12015
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 100 Lượt xem: 10156
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 81 Lượt xem: 9795
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 47 Lượt xem: 9394