Tài liệu

Hãy bình luận câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11999     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Hãy bình luận câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - tài liệu, sách iDoc.VnHãy bình luận câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây",Xưa kia ông cha ta đã dạy dỗ chúng ta Uống nước nhớ nguồn, đó là câu tục ngữ có ý nghĩa sâu xa đối với con người sống trong một…
Bài làm 1
Xưa kia ông cha ta đã dy d chúng ta Ung nước nh ngun, đó là câu
tc ng có ý nghĩa sâu xa đối vi con người sng trong mt cng đồng.
Gn gũi và rõ ràng, c th hơn na là câu tc ng:
Ăn qu nh k trng cây
Đi sâu vào ý nghĩa câu tc ng này, chúng ta s hiu sâu sc hơn truyn
thng sng ân nghĩa, thy chung ca nhân dân ta.
Câu tc ng có hai nghĩa:
Nghĩa đen: Được ăn mt qu ngon ngt ta phi nh đến người trng
cây. (Dĩ nhiên ý nghĩa này gii hn trong cây nhà lá vườn nhiu hơn).
Nghĩa bóng: ăn qu đây ch s dng thành qu lao động ca người
khác, không hn ch là hoa qu. Nguyn Trãi đã tng nói: ăn lc đền ơn k
cy cày. Và ca dao đã có nhng câu sâu sc va nhc nh va như khng
định mt l sng phi có tình nghĩa:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Biết công hôm sm cy cày cho chăng
Sâu sc hơn, người nông dân nhc đến s vt v trong lao động, phi đổ
m hôi sôi nước mát làm nên nhng ht go cho ta ăn.
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Do thơm mt ht đắng cay muôn phn
Nhng người sáng to, làm ra sn phm tinh thn nếu không phi mt
nng hai sương thì cũng phi có nhng ngày đêm vt ln vi ch nghĩa mi
thành văn thơ, nhng đường nét thm đẫm tâm huyết để có nhng bc
tranh; dc nhng xúc cm được cht lc t tim óc mi có được bài nhc.
Nói chung, các nhà văn, nhà thơ, các nhà bác hc, các nhà cách mng
cũng đã phi lao động gian kh, chu đựng bao đắng cay, nguy him mi có
th đem li cuc sng t do, hnh phúc và văn minh cho con người.
Tha hưởng nhng kết qu đó, chúng ta có bn phn phi nh ơn người
mang li nhng thành qu y cho ta.
Câu tc ng ch có sáu tiếng mà in sâu trong đó truyn thng tt đẹp v
lòng nhân nghĩa ca dân tc. Sáu ch vàng này không phi ch nm sâu
trong văn hc dân gian, th hin gia nhng con người còn đang hin din
trên đất nước, quê hương, làng xóm mà còn khơi gi trong ta bng nhng
hành động nh ơn nhng người đã khut như nhng anh hùng lit sĩ, các bà
m Vit Nam anh hùng, nhng người có công vi T quc… l hi đền
Hùng, k nim Hai Bà Trưng, Trn Hưng Đạo… hàng năm và vic đền ơn
đáp nghĩa cho nhng gia đình lit sĩ, thương binh ngày nay chính là vic mà
ta đang phát huy ý nghĩa ca câu tc ng cao đẹp ngàn đời: Ăn qu nh k
trng cây.
Liên hệ quảng cáo

Tht ra, cũng có mt s ít người đưa ra lun đim: Sng trên đời, người
đi trước có trách nhim chun b cho người đi sau. Do đó, ai cũng là người
được hưởng thành qu ca người đi trước… Vy nói đến ơn hu làm gì?
Li có người nói: Người trng cây hin nay là mun được ăn qu ngay,
h có nghĩ đến người đi sau đâu mà phi mang ơn h. (Dĩ nhiên, người nói
câu nói này cùng dùng ý nghĩa xã hi ca câu tc ng).
Li cũng là mt câu nói có tht: Thi nào cũng có k sng vô ơn, bc
nghĩa, nói mt cách hình tượng là h không biết và không mun sng cho
tương lai, h mun dùng hết nhng gì h làm ra.
Quan đim sng ca nhng người này là thc hin quan đim ca câu
thành ng: Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Cua và cáy là hai loài sng
dưới đất, là loài động vt giáp xác, chúng phi đào hang để . Máy ch
mt hot động chèo thuyn ging như c động chân th tư và th tám (trông
như mái chèo) ca con cua để khoét đất làm hang hoc để đi li trong nước
kiếm ăn. Cua đào hang xiên, cáy đào hang thng đứng. Hai cách đào, máy
khác nhau cũng ch nhm mc đích để tn ti.
Trong câu thành ng trên, ý nghĩa ca nó biu th phương thc lo liu
cuc sng cho riêng bn thân con cáy và con cua. Đời cua kiếm sng theo
cách ca cua, đời cáy kiếm sng theo cách riêng ca cáy, không ai h tr
giúp đỡ ai c. Câu thành ng này biu th li sng ích k, không có gì tt
đẹp.
Nhng người sng theo li sng này là t mình h mình xung như mt
loi động vt, sng không cn quan h xã hi, không cn đến đạo lí.
Rõ ràng, chúng ta không th thc hin li sng này vì nó xu xa, không
có tình nghĩa, cn tàu ráo máng, t b truyn thng tt đẹp ca ông cha ta
để li. Chúng ta phi xây dng cho mình đạo lí sng Ăn qu nh k trng
cây theo c nghĩa đen ln nghĩa bóng.
Bài làm 2
T xa xưa, tc ng ca dao đã là mt kho tàng vô giá, là túi khôn ca nhân
loi. Riêng tc ng vn là nhng kinh nghim quý báu được đúc kết thành
nhng li súc tích nhm khuyên bo, rèn luyn cho ta nhng đức tính, tình
cm tt đẹp trong quan h gia người vi người. Nó không nhng góp phn
hoàn thin con người, cuc sng hôm nay, mà còn nhc chúng ta biết ơn,
nh v quá kh, ngun gc t tiên; răn dy ta biết ơn đối vi nhng người
vun đắp cuc sng cho chúng ta. Ăn qu nh k trng cây là mt trong
nhng câu tc ng biu hin rõ nét li khuyên bo y. Chúng ta nhn xét gì
v câu nói ngn gn đó?
Vi t ng đơn gin, mc mc, câu tc ng đã cho ta d cm nhn được
nghĩa ca nó. Thot tiên, câu tc ng gi lên mt hình nh sinh động. Khi
trông thy bên đường có mt cây sum xuê vi nhng chùm qu chín mng
ngon lành, mt người nào đó thèm mun và hái qu. Nhưng người đó có
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hãy bình luận câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Xưa kia ông cha ta đã dạy dỗ chúng ta Uống nước nhớ nguồn, đó là câu tục ngữ có ý nghĩa sâu xa đối với con người sống trong một cộng đồng.
Gần gũi và rõ ràng, cụ thể hơn nữa là câu tục ngữ:
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Đi sâu vào ý nghĩa câu tục ngữ này, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn truyền thống sống ân nghĩa, thủy chung của nhân dân ta.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11999     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan