Tài liệu

Giới thiệu về liên kết Hydro

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 405     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giới thiệu về liên kết Hydro - tài liệu, sách iDoc.VnGiới thiệu về liên kết Hydro,[b]Giới thiệu về liên kết Hydro[/b]
CÁC SLIDE ĐIN T DÙNG TRONG GING DY
GII THIU V
GII THIU V
LIÊN KT
LIÊN KT
HYDRO
HYDRO
Copyright © 2005 Hóa HcVit Nam, all rights reserved
Permission is granted for personal and educational use only.
Commercial copying is prohibited.
Liên
Liên
kết
kết
hydro
hydro
Liên kết hydro là liên kếtkiugìvysư ph?
•Làmttrường hp đcbitca các
tương tác lưỡng cc
/ FO L rQ N ếWO QK ơQO F9 D Q 'H U : D OO V
•Cácphânt có liên kết hydro thì có
nhit độ sôi cao hơnso vinhng phân
t không tnti loiliênkếtnày.
Liên
Liên
kết
kết
hydro
hydro
Bncn biếtnhng th gì?
•Mtnguyênt hydro liên kếtcng hóa tr vicác
nguyên t đ âm đinlnhơnnónhư N, O
hocF...
•Mtcp electron chưa liên kếttrên
các nguyên t đ âm đincao.
Nếunhng điukintrênđượcthõamãnbn
đng quên nghĩ tiliênkếthydro nhé, ok!
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giới thiệu về liên kết Hydro
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 405     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 637 Lượt xem: 48971
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 426 Lượt xem: 26576
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 251 Lượt xem: 23214
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 18338
Có thể bạn quan tâm