Tài liệu

Giấy đề nghị mua điện

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3599     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Giấy đề nghị mua điện - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu giấy tờ đề nghị mua điện
Trang 57/68
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ðộc lp - T do - Hnh phúc
GIY ðỀ NGH MUA ðIN
Kính gi:
.............................................................................
Phn Bên mua ñin ghi:
Tên cơ quan/ cá nhân ñăng ký mua ñin : …………………………………………………….
ðại din là ông (bà): .......................................và…...h dùng chung theo danh sách ñính kèm.
S chng minh thư:......................... do Công an ...…… cp ngày …. tháng ..... năm….……..
Theo giy u quyn ngày ….... tháng……… năm….… ca.......................................................
ðịa ch: S nhà , ngõ hm:..................... ðưng ph/ thôn/ p:.................................................
Xã/phường/th trn:..................................Huyn/th xã/TP/Qun:..............................................
S ñin thoi:............................... S Fax............................. Email………...................……
Tài khon s :……......…………..Ti ngân hàng:…………………..........……………..…….
Mc ñích s dng ñin :
Sinh hot
Kinh doanh dch v
Sn xut
Cơ quan
(Có th chn nhiu ô nếu có nhiu mc ñích s dng ñin)
Công sut ñăng ký s dng : ……………kW; ðề ngh mua ñin 1 pha
; 3 pha
ðịa ch nơi s dng ñin:
S nhà , ngõ hm:.................................... ðường ph/ thôn/ p:...........................................
Xã/phường/th trn:................................... Huyn/th/TP/Qun:........................................
Tình trng s dng ñin hin ti: Chưa có ñin
; ðang dùng công tơ chung
…… ........., ngày..........tháng..........năm............
ðại din Bên mua ñin
(Ký tên, ñóng du và ghi rõ h tên)
Phn Bên bán ñin ghi: Bên Bán ñánh du vào ô trng nhng giy t có trong H sơ
Giy ñề ngh mua ñin; Hp ñng mua bán nhà;
H khu thường trú; Giy chng nhn s hu ñất;
S tm trú; Chng nhn quyn s dng ñất;
Giy chng nhn s hu nhà; Hp ñồng thuê nhà;
Quyết ñịnh mua bán nhà; Bn sao giy chng nhn ðKKD;
Chng nhn quyn s dng nhà; Giy u quyn ca các h s dng ñin chung.
........., ngày..........tháng.......năm...........
ðại din Bên bán ñin (7)
(ghi rõ h và tên)
Giấy đề nghị mua điện
Mẫu giấy tờ đề nghị mua điện
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3599     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315