Tài liệu

giáo trình word 2010 full

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1710     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 142
Tài liệu giáo trình word 2010 full - tài liệu, sách iDoc.Vngiáo trình word 2010 full,Mục lục Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010...........................................................................................4 1. Tối…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

giáo trình word 2010 full

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010...........................................................................................4
1. Tối ưu Ribbons..............................................................................................................................4
2. Hệ thống menu mới lạ...................................................................................................................5
3. Chức năng Backstage View..........................................................................................................6
4. Chức năng Paster Preview ............................................................................................................7
5. Chức năng Text Effect ..................................................................................................................8
6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn......................................................................9
7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ...................................................9
8. Khả năng mở rộng màn hình.......................................................................................................10
9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng............................................................................11
10. Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản..........................................................................12
11. Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp ....................................................................12
12. Phát triển chức năng tìm kiếm ................................................................................................13
13. Tùy chon bao mât manh me ...................................................................................................14

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1710     Tải về: 20     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 342 Lượt xem: 123375
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1450 Lượt xem: 57446
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 650 Lượt xem: 55055
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 162 Lượt xem: 25366
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 266 Lượt xem: 22963
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 266 Lượt xem: 22963
sách học excel 2003 Lượt tải: 250 Lượt xem: 22631
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 69 Lượt xem: 15386
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 52 Lượt xem: 12819
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 45 Lượt xem: 12425