Tài liệu

giáo trình word 2010 full

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1930     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 142
Tài liệu giáo trình word 2010 full - tài liệu, sách iDoc.VnMục lục Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010..............................................................................
Mc lc Word 2010
I. Những điểm mi trong Microsoft Word 2010........................................................................................... 4
1. Tối ưu Ribbons.............................................................................................................................. 4
2. Hệ thống menu mới lạ................................................................................................................... 5
3. Chức năng Backstage View ..........................................................................................................6
4. Chức năng Paster Preview ............................................................................................................ 7
5. Chức năng Text Effect .................................................................................................................. 8
6. Lưu file dưi dạng PDF và XPS đưc tích hp sn...................................................................... 9
7. Hin ththông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ................................................... 9
8. Khả năng mở rng màn hình.......................................................................................................10
9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng............................................................................11
10. Chp nh ca s, ng dụng đưa vào văn bản.......................................................................... 12
11. Xảnh như một chương trình chuyên nghip .................................................................... 12
12. Phát trin chc năng tìm kiếm ................................................................................................ 13
13. Tùy chọn bảọt mạnh mẽ ...................................................................................................14
II. Ni dung chính....................................................................................................................................... 15
Chương 1: Thao tác căn bn trên Word 2010 ......................................................................................... 15
1. To mới văn bản ......................................................................................................................... 15
2. Mmột văn bản to sn..............................................................................................................16
3. Lưu một văn bản đã son tho .................................................................................................... 16
4. Thao tác vi chut và bàn phím..................................................................................................18
5. Chn khi và thao tác trên khi .................................................................................................. 26
Chương 2: Thực hiện định dạng văn bản................................................................................................27
1. Định dạng văn bản ...................................................................................................................... 27
2. Định dng ct, tab, Numbering...................................................................................................36
3. Drop Cap.....................................................................................................................................43
4. Watermark (nn bo vệ văn bản) ................................................................................................45
5. Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản......................................................... 46
6. Đánh số tht cho trang văn bản ...............................................................................................50
7. Định dạng trang văn bản .............................................................................................................53
Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng............................................................................................... 58
1. Chèn các kí t đặc bit................................................................................................................58
2. Chèn ClipArt và hình nh ...........................................................................................................58
3. Chèn và hiu chnh hình v......................................................................................................... 59
4. Chèn và hiu chỉnh lưu đồ ..........................................................................................................60
5. Vvà hiu chnh biểu đồ.............................................................................................................61
6. Lp và hiu chnh biu thc toán hc ......................................................................................... 66
Chương 4: Thao tác vi bng biu.......................................................................................................... 67
1. Thao tác to bn và hiu chnh bng........................................................................................... 67
2. Định dạng đường vin và nn cho bng......................................................................................70
3. Chèn công thc toán hc vào bng ............................................................................................. 72
4. Chuyn bảng thành văn bản và ngược li ................................................................................... 75
Chương 5: Htrxlý trong Word 2010 .............................................................................................. 77
1. Auto Correct và Macro ...............................................................................................................77
2. To ghi chú và bo vtài liu Word. .......................................................................................... 83
3. Tìm kiếm, thay thế ...................................................................................................................... 87
4. Kim tra chính t, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động chỉnh sửa, từ điển mặc định và công c
đếm từ .................................................................................................................................................91
5. In tài liu Word ...........................................................................................................................98
6. Trn tài liu (Mail Merge) ........................................................................................................102
Chương 6: Các phím tt trong Word..................................................................................................... 111
1. Các loi phím tt:...................................................................................................................... 111
2. Duyt thanh Ribbon bng Access Key (phím truy cp)............................................................ 113
3. Các phím tắt thông dụng:..........................................................................................................115
Chương 7: Một smo hay trên Word 2010 ........................................................................................117
1. Các công cụ đồ ha ca Word 2010 .........................................................................................117
1. Sdụng Word 2010 đviết Blog..............................................................................................121
2. To mc lc trong Word 2010 ..................................................................................................123
3. To trang bìa trong Word 2010.................................................................................................131
4. Tìm nhanh t đồng nghĩa trong Word.......................................................................................131
5. Gi file qua Email t môi trường Word....................................................................................133
6. Ththut dùng máy tính trong Word........................................................................................134
7. Ththuật tránh in văn bn ngoài ý mun .................................................................................136
8. Mo in hình khgiy ln bng máy in nh ..............................................................................139
11. To nhanh mt hoc nhiu dòng ngu nhiên ..............................................................................141
12. To bng bng phím....................................................................................................................141
13. Tạo đường k ..............................................................................................................................141
14. Bỏ tính năng tự động SuperScript...............................................................................................141
15. Copy định dng bng tính...........................................................................................................142
giáo trình word 2010 full
Mục lục Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010...........................................................................................4 1. Tối ưu Ribbons..............................................................................................................................4 2. Hệ thống menu mới lạ...................................................................................................................5 3. Chức năng Backstage View..........................................................................................................6 4. Chức năng Paster Preview ............................................................................................................7 5. Chức năng Text Effect ..................................................................................................................8 6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn......................................................................9 7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ...................................................9 8. Khả năng mở rộng màn hình.......................................................................................................10 9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng............................................................................11 10. Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản..........................................................................12 11. Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp ....................................................................12 12. Phát triển chức năng tìm kiếm ................................................................................................13 13. Tùy chon bao mât manh me ...................................................................................................14
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1930     Tải về: 22     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 416 Lượt xem: 130167
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1768 Lượt xem: 66709
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 766 Lượt xem: 60377
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 263 Lượt xem: 30944
sách học excel 2003 Lượt tải: 348 Lượt xem: 25676
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 348 Lượt xem: 25676
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 300 Lượt xem: 25583
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 89 Lượt xem: 16332
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 66 Lượt xem: 13539
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 55 Lượt xem: 13363