Tài liệu

giáo trình word 2010 full

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1870     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 142
Tài liệu giáo trình word 2010 full - tài liệu, sách iDoc.VnMục lục Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010..............................................................................
Mc lc Word 2010
I. Những điểm mi trong Microsoft Word 2010........................................................................................... 4
1. Tối ưu Ribbons.............................................................................................................................. 4
2. Hệ thống menu mới lạ................................................................................................................... 5
3. Chức năng Backstage View ..........................................................................................................6
4. Chức năng Paster Preview ............................................................................................................ 7
5. Chức năng Text Effect .................................................................................................................. 8
6. Lưu file dưi dạng PDF và XPS đưc tích hp sn...................................................................... 9
7. Hin ththông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ................................................... 9
8. Khả năng mở rng màn hình.......................................................................................................10
9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng............................................................................11
10. Chp nh ca s, ng dụng đưa vào văn bản.......................................................................... 12
11. Xảnh như một chương trình chuyên nghip .................................................................... 12
12. Phát trin chc năng tìm kiếm ................................................................................................ 13
13. Tùy chọn bảọt mạnh mẽ ...................................................................................................14
II. Ni dung chính....................................................................................................................................... 15
Chương 1: Thao tác căn bn trên Word 2010 ......................................................................................... 15
1. To mới văn bản ......................................................................................................................... 15
2. Mmột văn bản to sn..............................................................................................................16
3. Lưu một văn bản đã son tho .................................................................................................... 16
4. Thao tác vi chut và bàn phím..................................................................................................18
5. Chn khi và thao tác trên khi .................................................................................................. 26
Chương 2: Thực hiện định dạng văn bản................................................................................................27
1. Định dạng văn bản ...................................................................................................................... 27
2. Định dng ct, tab, Numbering...................................................................................................36
3. Drop Cap.....................................................................................................................................43
4. Watermark (nn bo vệ văn bản) ................................................................................................45
5. Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản......................................................... 46
6. Đánh số tht cho trang văn bản ...............................................................................................50
7. Định dạng trang văn bản .............................................................................................................53
Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng............................................................................................... 58
1. Chèn các kí t đặc bit................................................................................................................58
2. Chèn ClipArt và hình nh ...........................................................................................................58
3. Chèn và hiu chnh hình v......................................................................................................... 59
4. Chèn và hiu chỉnh lưu đồ ..........................................................................................................60
5. Vvà hiu chnh biểu đồ.............................................................................................................61
6. Lp và hiu chnh biu thc toán hc ......................................................................................... 66
Chương 4: Thao tác vi bng biu.......................................................................................................... 67
1. Thao tác to bn và hiu chnh bng........................................................................................... 67
2. Định dạng đường vin và nn cho bng......................................................................................70
3. Chèn công thc toán hc vào bng ............................................................................................. 72
4. Chuyn bảng thành văn bản và ngược li ................................................................................... 75
Chương 5: Htrxlý trong Word 2010 .............................................................................................. 77
1. Auto Correct và Macro ...............................................................................................................77
2. To ghi chú và bo vtài liu Word. .......................................................................................... 83
3. Tìm kiếm, thay thế ...................................................................................................................... 87
4. Kim tra chính t, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động chỉnh sửa, từ điển mặc định và công c
đếm từ .................................................................................................................................................91
5. In tài liu Word ...........................................................................................................................98
6. Trn tài liu (Mail Merge) ........................................................................................................102
Chương 6: Các phím tt trong Word..................................................................................................... 111
Liên hệ quảng cáo

1. Các loi phím tt:...................................................................................................................... 111
2. Duyt thanh Ribbon bng Access Key (phím truy cp)............................................................ 113
3. Các phím tắt thông dụng:..........................................................................................................115
Chương 7: Một smo hay trên Word 2010 ........................................................................................117
1. Các công cụ đồ ha ca Word 2010 .........................................................................................117
1. Sdụng Word 2010 đviết Blog..............................................................................................121
2. To mc lc trong Word 2010 ..................................................................................................123
3. To trang bìa trong Word 2010.................................................................................................131
4. Tìm nhanh t đồng nghĩa trong Word.......................................................................................131
5. Gi file qua Email t môi trường Word....................................................................................133
6. Ththut dùng máy tính trong Word........................................................................................134
7. Ththuật tránh in văn bn ngoài ý mun .................................................................................136
8. Mo in hình khgiy ln bng máy in nh ..............................................................................139
11. To nhanh mt hoc nhiu dòng ngu nhiên ..............................................................................141
12. To bng bng phím....................................................................................................................141
13. Tạo đường k ..............................................................................................................................141
14. Bỏ tính năng tự động SuperScript...............................................................................................141
15. Copy định dng bng tính...........................................................................................................142
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

giáo trình word 2010 full
Mục lục Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010...........................................................................................4 1. Tối ưu Ribbons..............................................................................................................................4 2. Hệ thống menu mới lạ...................................................................................................................5 3. Chức năng Backstage View..........................................................................................................6 4. Chức năng Paster Preview ............................................................................................................7 5. Chức năng Text Effect ..................................................................................................................8 6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn......................................................................9 7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ...................................................9 8. Khả năng mở rộng màn hình.......................................................................................................10 9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng............................................................................11 10. Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản..........................................................................12 11. Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp ....................................................................12 12. Phát triển chức năng tìm kiếm ................................................................................................13 13. Tùy chon bao mât manh me ...................................................................................................14
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1870     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 409 Lượt xem: 128412
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1742 Lượt xem: 64054
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 738 Lượt xem: 58100
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 250 Lượt xem: 29230
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24885
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24885
sách học excel 2003 Lượt tải: 334 Lượt xem: 24435
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 84 Lượt xem: 15963
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 64 Lượt xem: 13233
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12830