Tài liệu

Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1470     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)
Mục đích, yêu cầu: Về kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng về các thao tác: viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản, tạo được mẫu hỏi đơn giản. Qua đây GV bộ môn nắm lại trình độ tiếp thu của hs, từ đó phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rút kinh nghiệm cho bài sau.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Giáo trình tin học 12 -

Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)

a) Mục đích, yêu cầu:

Về kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng về các thao tác: viết đúng

biểu thức điều kiện đơn giản, tạo được mẫu hỏi đơn giản.

Qua đây GV bộ môn nắm lại trình độ tiếp thu của hs, từ đó

phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát

lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt

rút kinh nghiệm cho bài sau.

b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: HS có sách bài tập gv soạn.

Chuẩn bị phòng thực hành. Copy các tệp CSDL làm csdl

cho bài tập

c) Phương pháp giảng dạy: Thực hành.

d) Các bước lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung:

Tiết 25 - Đề bài thực hành:

Mở tệp Quanlyhocsinh.Mdb nằm trong thư mục My

Document, gồm có 03 tables như sau:

DSHS (MAHS, HODEM,

TEN,GIOITINH,NGAYSINH,DIACHI,TO)

MON_HOC (MA_MON_HOC , TEN_MON_HOC)

BANG_DIEM(MAHS, MA_MON_HOC,

NGAYKIEMTRA, DIEM_SO)

Làm lại các ví dụ trong bài học truy vấn, nhớ sau khi làm

xong phải thực hiện (RUN) để xem kết quả.

o Dùng Query để tạo danh sách liệt kê các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, cho ẩn/hiện trường

trong danh sách, sắp xếp bản ghi:

Bài tập 1: (Ví dụ1) Thiết kế Query , dựa trên Table

BANG_DIEM để tạo ra danh sách chứa tất cả các trường

của Table và chỉ chứa các bản ghi là những học sinh có

điểm >=8. Đặt tên cho Query là Q1

Bài tập 2: (Ví dụ 2) Như bài tập 1, nhưng chỉ yêu cầu xuất

hiện trong danh sách các trường, ngoại trừ trường ID .Đặt

tên Q2

Bài tập 3: (Ví dụ 3) Như bài tập 1, nhưng yêu cầu sắp xếp

ưu tiên trường MAHS tăng dần, nếu MAHS trùng nhau thì

sắp xếp DIEM_SO theo chiều giảm dần. Đặt tên Q3

o Dùng Query để tạo danh sách tổng hợp nhiều truờng từ các bảng có quan hệ:

Bài tập 4: (Ví dụ 4) Từ 03 Tables đã có : DSHS,

MON_HOC, BANG_DIEM. Hãy tạo danh sách chứa các

trường sau đây:

MAHS, HODEM,TEN,NGAYSINH,TEN_MON_HOC,

DIEM_SO. Đặt tên Q4

o Dùng Query để tạo trường mới: Bài tập 5: (Ví dụ 5): Từ Query Q4, hãy thiết kế lại bằng

cách thay hai trường HODEM và TEN bởi trường mới

HO_VA_TEN. Cuối cùng lưu và đóng cửa sổ lại.

o Dùng Query để gộp nhóm, sử dụng hàm để tính tóan:

Bài tập 6: (Ví dụ 6) Từ Table DSHS và Table

BANG_DIEM hãy dùng Query để :

a) Tạo danh sách tổng hợp để gộp các bản ghi có tổ

(TO)như nhau nằm liên tục tạo thành một nhóm để dễ phân

biệt

b) Sau đó tính điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp

nhất trên trường DIEM_SO.

c) Sắp xếp tăng dần cho cột TO

d) Thực hiện Query để cho kết quả, đặt tên mới cho các

trường tính điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất

(thay tên AvgOFDIEM_SO Điểm trung bình,

MaxOFDIEM_SO Điểm cao nhất,

MinOFDIEM_SOĐiểm thấp nhất.

e) Đặt tên cho Query là QTONG_KET

4. Dặn dò:Tiết sau thực hành tiếp tục query với các bài tập

mới

5. Rút kinh nghiệm:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 416 Lượt xem: 130167
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1768 Lượt xem: 66709
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 766 Lượt xem: 60377
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 263 Lượt xem: 30944
sách học excel 2003 Lượt tải: 348 Lượt xem: 25676
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 348 Lượt xem: 25676
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 300 Lượt xem: 25583
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 89 Lượt xem: 16332
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 66 Lượt xem: 13539
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 55 Lượt xem: 13363