Tài liệu

Giáo trình Thi công công trình thủy lợi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1498     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 103
Tài liệu Giáo trình Thi công công trình thủy lợi - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Thi công công trình thủy lợi[/b] 1. Khái niệm chung 2. Công tác cốt liệu, cốt thép và ván khuôn 3. Chế tạo và vận chuy
ÂAÛI HOÜC ÂAÌÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG THUÍY LÅÜI - THUÍY ÂIÃÛN
GVC. ThS. NGÄ VÀN DUÎNG
GVC. ThS. PHAN HÄÖNG SAÏNG
THI CÄNG
CÄNG TRÇNH THUYÍÜI
1
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.vncold.vn
BÀI GING THI CÔNG CÔNG TRÌNH THY LI
PHN IV
CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CT THÉP
--------------------------------------------
MC LC
CHƯƠNG 13: KHÁI NIM CHUNG
13.1 Nhng yêu cu đối vi bê tông thy li
13.2 Nhng đặc đim và yêu cu v thi công bê tông
CHƯƠNG 14: CÔNG TÁC CT LIU, CT THÉP VÀ VÁN KHUÔN
14.1 Ct liu ca bê tông và gia công ct liu
14.1.1 Ct liu
14.1.2 Gia công ct liu
14.2 Công tác ct thép
14.2.1 V trí công tác ct thép trong thi công công trình
14.2.2 Quá trình gia công ct thép
14.2.3 Ni và liên kết ct thép
14.2.4 Gia công ngui ct thép
14.2.5 Vn chuyn và lp dng ct thép
14.3 Công tác ván khuôn và đà giáo
14.3.1 Nhng yêu cu cơ bn đối vi ván khuôn
14.3.2 Xác định lc tác dng lên ván khuôn và các bước thiết kế ván khuôn
14.3.3 Mt s loi ván khuôn thường gp
14.3.4 Dng lp và tháo d ván khuôn
14.3.5 Kết cu ván khuôn mt s b phn kết cu công trình
CHƯƠNG 15: CH TO VÀ VN CHUYN VA BÊ TÔNG
15.1 Chế to va bê tông
15.1.1 Yêu cu đối vi va bê tông
15.1.2 Phương pháp trn và máy trn bê tông
15.1.3 Thông s công tác ca máy trn tun hoàn
15.1.4 Nhà máy trn bê tông và trm trn bê tông th công
15.1.5 Năng sut ca cơ s trn bê tông
15.2 Công tác vn chuyn va bê tông
15.2.1 Nhng yêu cu v vn chuyn va bê tông
15.2.2 Vn chuyn va bê tông theo phương ngang
15.2.3 Vn chuyn va bê tông theo phương đứng
15.2.4 Vn chuyn va bê tông liên tc
2
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.vncold.vn
CHƯƠNG 16: ĐỔ , ĐẦM VÀ BO DƯỠNG BÊ TÔNG
16.1 Phân khonh đổ bê tông
16.1.1 Khái nim khe thi công
16.1.2 Các nguyên tc phân khonh đổ
16.1.3 Các phương pháp phân khonh đổ công trình bê tông khi ln
16.2 Công tác đổ bê tông vào khonh
16.2.1 Chun b trước khi đổ bê tông
16.2.2 Các phương pháp đổ bê tông vào khonh
16.3 San và đầm và dưỡng h bê tông
16.3.1 San bê tông
16.3.2 Đầm bê tông
16.3.3 Dưỡng h bê tông
16.4 Phòng nga nt n vì nhit độ trong bê tông khi ln
16.4.1 Nguyên nhân phát sinh nt n vì nhit
16.4.2 Các loi nt n vì nhit
16.4.3 Bin pháp phòng nga vết nt nhit độ
16.5 Phương án phân khonh đổ mt s công trình bê tông và
các phương pháp đổ bê tông khác.
CHƯƠNG 17: THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG
17.1 Đặc đim ca thi công đập bê tông
17.2 Phân đợt, phân đon thi công đập
17.2.1 Phương pháp phân đợt, phân đon thi công
17.2.2 Nguyên tc cơ bn chn phương án thi công bê tông đập
17.3 Đào và x lý nn móng
17.3.1 Công tác đào móng
17.3.2 X lý nn móng
17.4 B trí h thng sn xut bê tông, cn trc và cu công tác
17.4.1 B trí h thng trn bê tông
17.4.2 B trí cn trc và cu công tác
17.5 Thi công vt chn nước
17.5.1 Tác dng ca vt chn nước
17.5.2 Thi công vt chn nước thng đứng
17.5.3 Thi công vt chn nước nm ngang
17.6 Tu sa ch hư hng ca đập bê tông
3
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo trình Thi công công trình thủy lợi
[b]Thi công công trình thủy lợi[/b] 1. Khái niệm chung 2. Công tác cốt liệu, cốt thép và ván khuôn 3. Chế tạo và vận chuyển vữa bê tông 4. Đổ đầm và bảo dưỡng bê tông 5. Thi công đập bê tông
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1498     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 38 Lượt xem: 292897
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 733 Lượt xem: 60258
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 753 Lượt xem: 58689
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 253 Lượt xem: 47970
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 176 Lượt xem: 42931
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 218 Lượt xem: 41835